Home / Cover

Cover

Our New Chapter Begins ‘BAAC’ ขับเคลื่อนองค์กร ธ.ก.ส. และลูกค้า โตในยุคดิจิทัล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ในการบริหารของ คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการคนใหม่ พร้อมแล้วที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชนบทยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่มิติการทำงานสมบูรณ์แบบในการยกระดับชุมชนเกษตรกร และก้าวไปสู่การเป็น ‘ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท’

Read More »

Road to WELLNESS HUB เคนยากุมุ่งสู่การเป็นโรงงานผลิตยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ที่ครบจบในหนึ่งเดียว

'เคนยากุ' โรงงานรับจ้างผลิตยาและอาหารเสริมระดับไฮเอนด์สัญชาติไทย ที่ใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพจากทั่วโลก นำเอาความเชี่ยวชาญทางแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทย กับนวัตกรรมการผลิตยาล้ำสมัยจากญี่ปุ่น มานำเสนอยาและอาหารเสริมคุณภาพให้กับคนไทย

Read More »

‘ดร. เจล’ บริหารขุมทรัพย์ CBD หมื่นล้าน The 1st Mover in Thailand

บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด องค์กรที่มีอายุเพียง 5 ปี มีผู้นำอายุไม่ถึง 30 ปี ในกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง ชิงเปิดตัวสินค้าเกี่ยวกับ CBD เป็นรายแรกของประเทศไทย ที่ไม่ได้พัฒนาขึ้นจากกัญชงและกัญชา แต่ให้คุณสมบัติเด่น เทียบเคียงเท่ากัน สะท้อนแนวคิดพัฒนาสินค้าที่มุ่งเน้น ‘ความแตกต่าง’ และ ‘ความสด’ ของไอเดีย ที่ ภก.ดร. ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด ให้ความสำคัญสูงสุด

Read More »

‘พลังงานบริสุทธิ์’ The Mission Complete ผู้บุกเบิกธุรกิจพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA หรือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้บุกเบิกพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย มุ่งสร้าง New S Curve ในการเป็นผู้ให้บริการ Platform as a Service เพื่อประกาศให้รู้ว่าประเทศไทยสามารถส่งออกนวัตกรรมได้

Read More »

Fast Forward ‘กรมพัฒนาธุรกิจการค้า’ ขับเคลื่อน-พัฒนา SMEs ก้าวไกลทันยุค Next Normal

คุณทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนที่ 27 เร่งเรียนรู้ระบบงานภายในองค์กร เพื่อวางแผนสร้างการเติบโตแก่องค์กร และกำหนดแผนการทำงานเชิงรุกในปี 2021 โดยกำหนดภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในปี 2021 ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และผู้ประกอบการท้องถิ่น

Read More »

4 กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มแบบ SVOA

ความสำเร็จของ SVOA เกิดจากการผสมผสานของหลายปัจจัย ตั้งแต่การมีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของลูกค้า อันเป็นผลมาจากการยึดมั่นในปรัชญา ‘ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า’

Read More »

The Next Chapter SVOA ปรับทิศสู่การเป็น Digital Age Enabler

SVOA พิสูจน์ความแข็งแกร่งของผู้นำธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ของโลกตามแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ผ่านเทรนด์ New S-Curve

Read More »

New Step of Evolution มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วางเป้าหมายขับเคลื่อน 'มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย' สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

Read More »

The New Era of PTT สู่เส้นทางอนาคตที่ยั่งยืน

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำ ปตท. สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดการดำเนินงานในธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงพัฒนาธุรกิจใหม่ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

Read More »

DTAC “ก้าวช้า แต่มั่นคง และไม่เคยหยุดเดิน” บนเส้นทางที่(กว่า)จะไปถึง 5G

จากสถานการณ์โควิด-19  ที่กระทบอย่างหนักถึงภาคการท่องเที่ยวของไทย ประเทศถูกปิดน่านฟ้า ไร้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า หรือแม้แต่แรงงานต่างชาติ ที่ต้องเดินทางกลับยังประเทศของตัวเอง สร้างผลกระทบให้หลายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต่างประสบปัญหาขาดทุน หรือเร่งปรับแผนธุรกิจเพื่อหาทางรอดท่ามกลางวิกฤตในครั้งนี้ DTAC หรือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  หนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบ จากการครองกลุ่มลูกค้าหลักที่ไม่ใช่แค่คนเมืองในประเทศ แต่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวจีน และกลุ่มแรงงานต่างชาติ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ซึ่งจากผลสำรวจฐานลูกค้าในกลุ่มนี้สูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนประชากรในเซกเมนต์ทั้งหมด 3 ล้านคน กลายเป็นการครองอันดับ 1 ในกลุ่มตลาดนี้อย่างแท้จริง ครึ่งปีแรกโควิด-19 กระทบภาคท่องเที่ยวไทย ทำฐานลูกค้าหดเกือบล้านราย! หลังทุกอุตสาหกรรมในไทยต้องเผชิญกับปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  มาตลอดช่วงครึ่งปีแรก ดีแทคเป็นอีกรายที่กระทบโดยตรงจากกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลังได้เผยผลกระกอบการในช่วงที่ผ่านมาว่า พบว่าในช่วงสิ้นไตรมาส 1 เดิมดีแทคมีฐานลูกค้าจำนวนทั้งสิ้น 19.6 ล้านราย แต่ลดลง 1 ล้านราย จากการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาด …

Read More »