Home / Cover

Cover

4 กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มแบบ SVOA

ความสำเร็จของ SVOA เกิดจากการผสมผสานของหลายปัจจัย ตั้งแต่การมีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของลูกค้า อันเป็นผลมาจากการยึดมั่นในปรัชญา ‘ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า’

Read More »

The Next Chapter SVOA ปรับทิศสู่การเป็น Digital Age Enabler

SVOA พิสูจน์ความแข็งแกร่งของผู้นำธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ของโลกตามแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ผ่านเทรนด์ New S-Curve

Read More »

New Step of Evolution มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วางเป้าหมายขับเคลื่อน 'มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย' สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

Read More »

The New Era of PTT สู่เส้นทางอนาคตที่ยั่งยืน

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำ ปตท. สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดการดำเนินงานในธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงพัฒนาธุรกิจใหม่ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

Read More »

DTAC “ก้าวช้า แต่มั่นคง และไม่เคยหยุดเดิน” บนเส้นทางที่(กว่า)จะไปถึง 5G

จากสถานการณ์โควิด-19  ที่กระทบอย่างหนักถึงภาคการท่องเที่ยวของไทย ประเทศถูกปิดน่านฟ้า ไร้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า หรือแม้แต่แรงงานต่างชาติ ที่ต้องเดินทางกลับยังประเทศของตัวเอง สร้างผลกระทบให้หลายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต่างประสบปัญหาขาดทุน หรือเร่งปรับแผนธุรกิจเพื่อหาทางรอดท่ามกลางวิกฤตในครั้งนี้ DTAC หรือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  หนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบ จากการครองกลุ่มลูกค้าหลักที่ไม่ใช่แค่คนเมืองในประเทศ แต่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวจีน และกลุ่มแรงงานต่างชาติ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ซึ่งจากผลสำรวจฐานลูกค้าในกลุ่มนี้สูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนประชากรในเซกเมนต์ทั้งหมด 3 ล้านคน กลายเป็นการครองอันดับ 1 ในกลุ่มตลาดนี้อย่างแท้จริง ครึ่งปีแรกโควิด-19 กระทบภาคท่องเที่ยวไทย ทำฐานลูกค้าหดเกือบล้านราย! หลังทุกอุตสาหกรรมในไทยต้องเผชิญกับปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  มาตลอดช่วงครึ่งปีแรก ดีแทคเป็นอีกรายที่กระทบโดยตรงจากกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลังได้เผยผลกระกอบการในช่วงที่ผ่านมาว่า พบว่าในช่วงสิ้นไตรมาส 1 เดิมดีแทคมีฐานลูกค้าจำนวนทั้งสิ้น 19.6 ล้านราย แต่ลดลง 1 ล้านราย จากการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาด …

Read More »

C asean กับภารกิจเชื่อมโยงภูมิภาค Asean สู่ความยั่งยืน

C asean องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน โดยมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงคนในอาเซียนเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ในด้านของธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ภายใต้ Motto ว่า Collaboration for the better of asean โดยให้ทุกชาติในอาเซียนมาช่วยกันร่วมมือกันทำอย่างไรในการพัฒนาทุกชาติในอาเซียนให้ดีขึ้น โดยในมิติทางธุรกิจ C asean มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร อย่าง Talent Development, Leadership Development และ Art and Culture ตัวอย่างก็คือการเอาวงดนตรี 10 ชาติมารวมกันเพื่อแสดงความสามารถ เป็นต้น ซึ่งทาง C asean มีการทำงานร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่สมัย ประธานาธิบดี บารัค …

Read More »

#DIGITAL TAX #SUIT YOUR LIFE กรมสรรพากรยุคดิจิทัล ในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม

กรมสรรพากรเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่องค์กรดิจิทัลมากว่า 2 ปี ภายใต้การขับเคลื่อนของผู้นำองค์กรอย่าง ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ทำให้วันนี้สามารถเปลี่ยนผ่านและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลชัดเจน และไม่หยุดที่จะปรับตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

Read More »

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อุทยานแห่งการเรียนรู้ ตอบโจทย์ครบเครื่อง ‘การศึกษา’

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ฉายภาพความเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ ตอบโจทย์ครบเครื่อง ‘การศึกษา’ ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่มีการวางรากฐานทางการศึกษามาอย่างยาวนาน จนเกิดการบ่มเพาะวิชาการความรู้ได้อย่างครบถ้วน สร้างให้ผู้เรียนเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครทั้งในแง่วิชาการและกีฬา

Read More »

Passion is Quality ทางเดินในแบบ ‘ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์’

คุณอริสา กุลปิยะวาจา ผู้บุกเบิกตลาดนมทางเลือกภายใต้แบรนด์ 137 Degrees จากที่มูลค่าตลาดเป็นศูนย์ให้เติบโตภายในเวลา 5 ปี ด้วยการคัดเลือกถั่วอัลมอนด์  ถั่ววอลนัท และถั่วพิสตาชิโอ มาผ่านกรรมวิธีคั้นสดแบบเต็มเมล็ดเป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นรายแรก ๆ ของโลก

Read More »

“Covid-19 สร้างประสบการณ์ใช้งานดิจิทัลเต็มรูปแบบ”

บริษัท พันธวณิช จำกัด สร้างประสบการณ์รูปแบบใช้งานดิจิทัลเต็มรูปแบบ พลิกวิกฤต Covid-19 ให้เป็นช่วงเวลาทองแห่งการปรับตัว เพื่อก้าวไปสู่ Next Normal

Read More »