Cover

WE ARE GLOBAL TRADING COMPANY ปตท. ผู้ค้าน้ำมันที่ขยับตัวตามเทรนด์ของโลก

PTT 1200x630-01-ปตท.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือเป็นผู้นำด้านพลังงานฟอสซิลอันดับ 1 ของไทยมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป ทั้งการเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่สร้างผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็นวงกว้าง รวมถึงสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อนกันอย่างจริงจัง พร้อมทั้งเร่งชูพลังงานสะอาดให้มาทดแทนพลังงานฟอสซิลกันอย่างคึกคัก ทำให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในวันนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่อีกครั้ง ปตท. บริษัทพลังงานแห่งชาติที่ดูแลความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ ได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทข้ามชาติเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำลังเติบโตอย่าง ทรงพลัง ปัจจุบันโครงสร้างรายได้หลักของบริษัทมาจาก 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจก๊าซ ธรรมชาติ และธุรกิจสำรวจและผลิต โดยรายได้ที่มาจากธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศหรือ PTT Trading นั้น มากถึง 1 ใน 3 เลยทีเดียว คุณดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้า …

Read More »

Our New Chapter Begins ‘BAAC’ ขับเคลื่อนองค์กร ธ.ก.ส. และลูกค้า โตในยุคดิจิทัล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ในการบริหารของ คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการคนใหม่ พร้อมแล้วที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชนบทยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่มิติการทำงานสมบูรณ์แบบในการยกระดับชุมชนเกษตรกร และก้าวไปสู่การเป็น ‘ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท’

Read More »

Road to WELLNESS HUB เคนยากุมุ่งสู่การเป็นโรงงานผลิตยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ที่ครบจบในหนึ่งเดียว

'เคนยากุ' โรงงานรับจ้างผลิตยาและอาหารเสริมระดับไฮเอนด์สัญชาติไทย ที่ใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพจากทั่วโลก นำเอาความเชี่ยวชาญทางแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทย กับนวัตกรรมการผลิตยาล้ำสมัยจากญี่ปุ่น มานำเสนอยาและอาหารเสริมคุณภาพให้กับคนไทย

Read More »

‘ดร. เจล’ บริหารขุมทรัพย์ CBD หมื่นล้าน The 1st Mover in Thailand

บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด องค์กรที่มีอายุเพียง 5 ปี มีผู้นำอายุไม่ถึง 30 ปี ในกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง ชิงเปิดตัวสินค้าเกี่ยวกับ CBD เป็นรายแรกของประเทศไทย ที่ไม่ได้พัฒนาขึ้นจากกัญชงและกัญชา แต่ให้คุณสมบัติเด่น เทียบเคียงเท่ากัน สะท้อนแนวคิดพัฒนาสินค้าที่มุ่งเน้น ‘ความแตกต่าง’ และ ‘ความสด’ ของไอเดีย ที่ ภก.ดร. ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด ให้ความสำคัญสูงสุด

Read More »

‘พลังงานบริสุทธิ์’ The Mission Complete ผู้บุกเบิกธุรกิจพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA หรือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้บุกเบิกพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย มุ่งสร้าง New S Curve ในการเป็นผู้ให้บริการ Platform as a Service เพื่อประกาศให้รู้ว่าประเทศไทยสามารถส่งออกนวัตกรรมได้

Read More »

Fast Forward ‘กรมพัฒนาธุรกิจการค้า’ ขับเคลื่อน-พัฒนา SMEs ก้าวไกลทันยุค Next Normal

คุณทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนที่ 27 เร่งเรียนรู้ระบบงานภายในองค์กร เพื่อวางแผนสร้างการเติบโตแก่องค์กร และกำหนดแผนการทำงานเชิงรุกในปี 2021 โดยกำหนดภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในปี 2021 ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และผู้ประกอบการท้องถิ่น

Read More »

4 กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มแบบ SVOA

ความสำเร็จของ SVOA เกิดจากการผสมผสานของหลายปัจจัย ตั้งแต่การมีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของลูกค้า อันเป็นผลมาจากการยึดมั่นในปรัชญา ‘ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า’

Read More »

The Next Chapter SVOA ปรับทิศสู่การเป็น Digital Age Enabler

SVOA พิสูจน์ความแข็งแกร่งของผู้นำธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ของโลกตามแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ผ่านเทรนด์ New S-Curve

Read More »

New Step of Evolution มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วางเป้าหมายขับเคลื่อน 'มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย' สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

Read More »

The New Era of PTT สู่เส้นทางอนาคตที่ยั่งยืน

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำ ปตท. สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดการดำเนินงานในธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงพัฒนาธุรกิจใหม่ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

Read More »