Home / Cover

Cover

พันธวณิช Major Step Towards International Company

18 ปีที่แล้ว “พันธวณิช” ได้สร้างความฮือฮาให้กับแวดวงการจัดซื้อ และประมูลสินค้าของเมืองไทย ด้วยการปักหมุดให้บริการในตลาด ซึ่งนับเป็น Game Changer ครั้งสำคัญในเมืองไทย เพราะได้เปิดตัว แพลตฟอร์มการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์

Read More »

RMUTT ลุยโจทย์ Innovation University ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมอบโจทย์สำคัญให้กับภาคการศึกษาในการผลิต พัฒนากําลังคนเพื่อรองรับ New S-Curve อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายดังกล่าวนำมาซึ่งความท้าทายของมหาวิทยาลัยไทยในการปรับเปลี่ยนทิศทาง นโยบายและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตรงความต้องการของตลาดแรงงานและนักศึกษา 

Read More »

วมทจ. ติดปีกอาวุธผู้ประกอบการรุ่นใหม่บนคลื่นความเปลี่ยนแปลงของจีนภิวัฒน์

ปัจจุบันประเทศจีนได้กลายมาเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจสําคัญที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก  ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จีนอาจก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก  ส่งผลให้จีนกลายเป็นประเทศที่หลายประเทศทั่วโลกอยากสานสัมพันธ์โดยเฉพาะ ด้านการค้ามากที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

Read More »

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับการจัดซื้อ ด้วยระบบ eProcurement จากพันธวณิช

อุตสาหกรรมค้าปลีก เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการมาของโลกดิจิทัล เพราะไม่เพียงส่งผลให้สมรภูมิค้าปลีกไทยแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทว่ายังเปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิ้งของผู้บริโภคไปสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นด้วย ซึ่งแน่นอนว่าหากผู้ประกอบการยังคงใช้ยุทธศาสตร์ในแบบเดิม ๆ คงไม่เพียงพอ และอาจจะโดน Disrupt ได้ง่าย ๆ

Read More »

BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING

30 ปี BUSINESS+ จัดสัมมนาแห่งปี “BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ”

Read More »

สุดยอดธุรกิจแห่งปี

BUSINESS+ ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย ชูนวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจจัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019

Read More »

BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING

กว่า 3 ทศวรรษที่นิตยสาร BUSINESS+ สื่อในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสาร บทความ บทสัมภาษณ์ และกรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในแง่มุมต่าง ๆ หลายกรณีมีความน่าสนใจ และควรค่าแก่การนำเสนอให้แก่สาธารณะ ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจและเศรษฐกิจโลกมีการปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ยิ่งในยุคปัจจุบันทุกสิ่งหมุนเร็วขึ้นโดยมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเมืองใหม่เป็นตัวเร่ง เปลี่ยนโฉมโลกธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้ไม่เหมือนเดิม ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 30 ของนิตยสาร BUSINESS+ จึงได้จัดงานสัมมนาแห่งปี “Business innovation with Design Thinking : กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยเฉพาะนักธุรกิจและผู้ประกอบการได้ทราบถึงกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมขององค์กรด้วยแนวความตคิดเชิงออกแบบ ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรในโลกยุคดิจิทัลเพื่อให้องค์กรธุรกิจได้เรียนรู้และสร้างความพร้อมที่จะนำพาองค์กรก้าวสู่การเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ท่ามกลางความผันแปรเปลี่ยนไปของโลกเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่รวดเร็ว เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ทิศทางใหม่ที่จะนำองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING : กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ” วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. …

Read More »

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 สุดยอดองค์กรแห่งปี 2562 นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 สุดยอดองค์กรแห่งปี 2562 นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบรางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรธุรกิจในไทย ที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ แบบอย่างของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญงอกงามของเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต

Read More »

เครื่องครัวทรงคุณค่าต้องตรา “ห้วม้าลาย”

หนึ่งในกิจกรรมประจำวันที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ คือ การรับประทาน ทุกคนต้องการบริโภคของดีมีประโยชน์ อร่อยและมีคุณค่า นอกเหนือจากวัสดุดิบของอาหารที่ต้องสด สะอาดและมีคุณภาพ เครื่องครัวที่ดีจึงเป็นสื่อกลางที่จะส่งมอบคุณค่าของอาหารจากมือผู้ปรุงสู่ผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์ เครื่องครัวสเตนเลสตราหัวม้าลายรายแรกของประเทศที่ส่งมอบคุณค่าและคุณภาพของเครื่องครัวที่ครองใจผู้บริโภคมาตลอดกว่า 50 ปี

Read More »

Go-faster Mission ปรับธุรกิจให้อยู่รอด ในยุคดิจิทัล

ปี 2018 คือก้าวแรกของสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง และยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นห่วงโซ่ไปยังปี 2019 ผลลัพธ์จากการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี การวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ไปจนถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ในอดีตเป็นเพียงจินตนาในโลกของภาพยนต์ จะออกมามีตัวตนที่สัมผัสได้ในโลกแห่งความเป็นจริง

Read More »