Home / Cover

Cover

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับการจัดซื้อ ด้วยระบบ eProcurement จากพันธวณิช

อุตสาหกรรมค้าปลีก เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการมาของโลกดิจิทัล เพราะไม่เพียงส่งผลให้สมรภูมิค้าปลีกไทยแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทว่ายังเปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิ้งของผู้บริโภคไปสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นด้วย ซึ่งแน่นอนว่าหากผู้ประกอบการยังคงใช้ยุทธศาสตร์ในแบบเดิม ๆ คงไม่เพียงพอ และอาจจะโดน Disrupt ได้ง่าย ๆ

Read More »

BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING

30 ปี BUSINESS+ จัดสัมมนาแห่งปี “BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ”  

Read More »

สุดยอดธุรกิจแห่งปี

BUSINESS+ ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย ชูนวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจจัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019

Read More »

BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING

กว่า 3 ทศวรรษที่นิตยสาร BUSINESS+ สื่อในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสาร บทความ บทสัมภาษณ์ และกรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในแง่มุมต่าง ๆ หลายกรณีมีความน่าสนใจ และควรค่าแก่การนำเสนอให้แก่สาธารณะ   ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจและเศรษฐกิจโลกมีการปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ยิ่งในยุคปัจจุบันทุกสิ่งหมุนเร็วขึ้นโดยมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเมืองใหม่เป็นตัวเร่ง เปลี่ยนโฉมโลกธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้ไม่เหมือนเดิม ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 30 ของนิตยสาร BUSINESS+ จึงได้จัดงานสัมมนาแห่งปี “Business innovation with Design Thinking : กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยเฉพาะนักธุรกิจและผู้ประกอบการได้ทราบถึงกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมขององค์กรด้วยแนวความตคิดเชิงออกแบบ   ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรในโลกยุคดิจิทัลเพื่อให้องค์กรธุรกิจได้เรียนรู้และสร้างความพร้อมที่จะนำพาองค์กรก้าวสู่การเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ท่ามกลางความผันแปรเปลี่ยนไปของโลกเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่รวดเร็ว เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ทิศทางใหม่ที่จะนำองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม   สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING : กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ” วันอังคารที่ …

Read More »

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 สุดยอดองค์กรแห่งปี 2562 นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 สุดยอดองค์กรแห่งปี 2562 นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบรางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรธุรกิจในไทย ที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ แบบอย่างของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญงอกงามของเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต

Read More »

เครื่องครัวทรงคุณค่าต้องตรา “ห้วม้าลาย”

หนึ่งในกิจกรรมประจำวันที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ คือ การรับประทาน ทุกคนต้องการบริโภคของดีมีประโยชน์ อร่อยและมีคุณค่า นอกเหนือจากวัสดุดิบของอาหารที่ต้องสด สะอาดและมีคุณภาพ เครื่องครัวที่ดีจึงเป็นสื่อกลางที่จะส่งมอบคุณค่าของอาหารจากมือผู้ปรุงสู่ผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์ เครื่องครัวสเตนเลสตราหัวม้าลายรายแรกของประเทศที่ส่งมอบคุณค่าและคุณภาพของเครื่องครัวที่ครองใจผู้บริโภคมาตลอดกว่า 50 ปี  

Read More »

Go-faster Mission ปรับธุรกิจให้อยู่รอด ในยุคดิจิทัล

ปี 2018 คือก้าวแรกของสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง และยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นห่วงโซ่ไปยังปี 2019 ผลลัพธ์จากการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี การวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ไปจนถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ในอดีตเป็นเพียงจินตนาในโลกของภาพยนต์ จะออกมามีตัวตนที่สัมผัสได้ในโลกแห่งความเป็นจริง

Read More »

เตรียมต้อนรับ “บัน คี มูน” อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดตัวสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในไทย

เตรียมต้อนรับ “บัน คี มูน” อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดตัวสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในไทย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ Global Compact Local Network Thailand (GCNT) ได้รับเกียรติจากนายบัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนรวมสนับสนุนกิจกรรมของสหประชาชาติ ทั้งนี้ นายบัน คี มูน จะกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทยยุค 4.0  พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเปิดตัวสมาคมฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นี้ โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนไทยกว่า 500 คนเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมกันเดินหน้าผลักดันพันธกิจในการส่งเสริมการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และร่วมกันผลักดันการทำธุรกิจให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สู่มาตรฐานนานาชาติ การรวมตัวของภาคเอกชนในเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลไทยได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมเป็นการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี และนับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นจากการวมตัวของ 15 …

Read More »

“หัวม้าลาย” ยึดแนวทางเดิมเพิ่มนวัตกรรม-ปรับวิธีการ

ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองต่อการขับเคลื่อนองค์กรในยุค Disruption ของธุรกิจครอบครัวนั้น คุณเอกชัย ยังวาณิช รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเจน 2 ของแบรนด์ “หัวม้าลาย”

Read More »

“ฟู้ดแพชชั่น” วางเป้าหมายองค์กรจูงเก่า-ใหม่ไปด้วยกัน

ธุรกิจครอบครัวเหมือนสายเลือด เหมือนพันธุกรรม มีการส่งต่อและหล่อหลอมมาเป็นคนรุ่นใหม่ นั่นทำให้จิตวิญญาณยังเหมือนเดิม

Read More »