Investment & Finance

CPNREIT รายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า และจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรา 1.1369 บาทต่อหน่วย โต 113% เตรียมต่อสัญญาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

กองทรัสต์ CPNREIT รายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า หลังโควิด-19 คลี่คลาย โดยมีรายได้รวม 4,887 ล้านบาท เติบโต 39% จากปีก่อน และจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตรา 1.1369 บาทต่อหน่วย โต 113% โดยผลประกอบการประจำปี 2565 ฟื้นตัวดีต่อเนื่อง  นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT รายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า หลังโควิด-19 คลี่คลาย โดยมีรายได้รวม 4,887 ล้านบาท เติบโต 39% จากปีก่อน และจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตรา 1.1369 บาทต่อหน่วย โต …

Read More »
Silicon

เปิดข้อมูลสำคัญ ‘Silicon Valley’ ที่จะทำให้เกิดโดมิโน่กับตลาดการเงินโลก

การปิดกิจการของ Silicon Valley Bank เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกังวล เพราะว่าการล้มละลายนี้เกิดจากความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อธนาคารจนทำให้เกิดการแห่ถอนเงินจนขาดสภาพ และยังเจอผลพวงจากราคาพันธบัตรที่ลดลง จากการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของเฟด

Read More »

ธอส. พร้อมรับนโยบาย ธปท. เดินหน้ามาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน

นายทวนทอง ตรีนุภาพ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ พร้อมดำเนินงานตามแนวนโยบายชุดมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินสอดคล้องตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อดูแลการทำธุรกรรมทางการเงินและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเฉพาะลูกค้าของ ธอส. ที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกเป็นเหยื่อภัยทางการเงิน ด้วยการเร่งพัฒนาระบบและเทคโนโลยีของธนาคารอย่างเต็มที่และสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการทำธุรกรรมการทุจริตทางการเงินที่มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ การส่งลิงก์ผ่าน SMS หลอกลวง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอปพลิเคชันให้สินเชื่อปลอม และแอปพลิเคชันดูดเงิน เป็นต้น เพื่อป้องกันความสูญเสียทางด้านการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน พร้อมกับให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าของธนาคารอย่างทั่วถึง ตรงจุด และเข้าใจง่าย เพื่อให้มีความเท่าทันกลโกงต่าง ๆ ของมิจฉาชีพ รวมถึงการประกาศเตือนว่า ธอส. ไม่มีนโยบายส่ง SMS แบบมีลิงก์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้าและประชาชนทั่วไป เพื่อเชิญชวนให้ทำธุรกรรมทางการเงิน หรือมอบโปรโมชั่นพิเศษ และส่วนลดของรางวัลต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทาง SMS โดยเด็ดขาด และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จะจัดทำขึ้นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนต่อไป ทั้งนี้ …

Read More »

เฮียฮ้อ ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ GIFT ด้วยสัดส่วนหุ้น 62.5% หลังเข้าทำรายการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสมบูรณ์ พร้อมประกาศลุยธุรกิจหลากหลาย สร้าง New S-Curve ใหม่

จากการเปิดเผยสารสนเทศของ บมจ. แกรททิทูด อินฟินิท” (GIFT) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ การแต่งตั้ง CEO รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM นั้น กลุ่มคุณสุรชัย ซึ่งประกอบด้วย คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์, คุณเชษฐ  เชษฐโชติศักดิ์ และ คุณโชติ เชษฐโชติศักดิ์ ได้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ GIFT เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยผ่านการซื้อหุ้น Big lot จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด” (UKEM) จำนวน 206,596,466หุ้น คิดเป็น 62.5%  ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GIFT  รวมมูลค่าทั้งหมด 340,884,169 บาท ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงส่งผลให้กลุ่มคุณสุรชัยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมธุรกิจของ GIFT และได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้คุณสุรชัย เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการบริษัทโดย คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ หลังได้เข้าทำรายการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นๆ ของ GIFT ว่า …

Read More »

ธอส. เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ โทร. 02-645-9000 กด 33 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ในการเร่งแก้ไขปัญหามิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้ที่หลงเชื่อต้องสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่รู้ตัว ธอส. จึงเปิด ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ G H Bank Call Center โทร. 02-645-9000 กด 33 เพื่อเป็นช่องทางด่วนในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ประชาชนสามารถโทรแจ้งเหตุมายังธนาคารได้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยทันทีที่ลูกค้าพบว่าบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ของตนเองเกิดธุรกรรมที่ผิดปกติ มีการโอนเงินออกจากบัญชีโดยที่ตนเองไม่ใช่ผู้ทำธุรกรรม หรือสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงจากการถูกล่อลวงให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ สามารถโทรติดต่อที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ ของ ธอส. ได้ทันทีเพื่อระงับการทำธุรกรรม สกัดกั้นและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ธอส. ยังขอยืนยันว่า ธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS แบบมีลิงค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้าและประชาชนทั่วไป เพื่อเชิญชวนให้ทำธุรกรรมทางการเงิน ขอข้อมูลส่วนบุคคล มอบโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลดของรางวัลหรือของสมนาคุณใด ๆ แก่ลูกค้าผ่านช่องทางนี้โดยเด็ดขาด ดังนั้น …

Read More »
true

บริษัทควบรวม ‘TRUE+DTAC’ ซื้อขายวันแรก ต่ำเกินราคาที่ควรจะเป็นเกือบ 25% แม้การ Synergy แบบ “2 จะดีกว่า 1”

TRUE บริษัทควบรวมระหว่าง ‘TRUEE+DTAC’ เปิดซื้อขายวันแรก ต่ำเกินราคาที่ควรจะเป็นเกือบ 25% แม้การ Synergy แบบ “2 จะดีกว่า 1”

Read More »

ผู้บริหารTQMalpha ซื้อหุ้นเรียกความเชื่อมั่นบริษัทยังเติบโตได้ดี

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQMalpha เปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ว่า มีผู้บริหารได้ซื้อหุ้นของ TQMalpha ได้แก่ นางนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวนรวม 372,500 หุ้น ราคาเฉลี่ย 36.07 บาท การซื้อหุ้นของผู้บริหารดังกล่าว แสดงถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตของบริษัท ตามแผนงานในปีนี้  รวมทั้งจากกลยุทธ์ที่ธุรกิจหลักของบริษัทยังคงเน้นการเติบโตในธุรกิจนายหน้าประกันภัย  และบริษัทเริ่มดำเนินงานในธุรกิจการเงิน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีและสามารถสร้างผลกำไรอย่างชัดเจน  พร้อมทั้งธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์มก็ได้เริ่มมีความร่วมมือและต่อยอดธุรกิจระหว่างกันอย่างชัดเจนในปีนี้

Read More »
Hotel

เปิด 4 อันดับโรงแรมที่สามารถทำกำไรสูงสุดในปี 65

ธุรกิจโรงแรมยังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยเฉพาะโรงแรมที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก แม้จะเริ่มฟื้นตัวจากปี 64 แต่ยังไม่สามารถเทียบเคียงกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดได้เลย

Read More »
Logistics

เปิดผลงาน 3 บริษัทโลจิสติกส์ ช่วงต้นทุนสูง-ขาดแคลน Supply

เปิดผลประกอบการ 3 บริษัท Logistics ในตลาดหลักทรัพย์ช่วงปี 2565 หลังยังเจอศึกหนัก ดีมานด์ยังไม่ฟื้น-ต้นทุนน้ำมัน และค่าแรงสูง

Read More »