Home / THE CHIEFTAIN

THE CHIEFTAIN

เศรษฐกิจพอเพียง”คือมรดกที่ดีที่สุดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร รัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

  ภาพถ่ายของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เห็นมาเป็นเวลานานที่สุดจำนวนหนึ่งคือภาพที่พระองค์ทรงคล้องกล้องถ่ายภาพไว้ที่พระศอ หรือทรงถือกล้องถ่ายภาพไว้ตลอดการเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อทรงตรวจโครงการทั้งหลายที่ทรงสนับสนุนเป็นการส่วนพระองค์และทรงติดตามความคืบหน้าตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์นาน 70 ปี

Read More »

หลักไมล์สุดท้าย Thaibev 2020 ปูทางสู่ถนนเส้นใหม่ 2025

Thaibev

ปี 2019นับเป็นปีที่เข้าสู่ปีสุดท้ายของวิสัยทัศน์ 2020 ของ Thaibev ที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งเป็นแผนธุรกิจ ระยะ 3 ปี 2 แผนติดต่อกัน โดยได้กำหนดเรื่องสำคัญไว้ 5 เรื่อง

Read More »

Yggdrazil กับ MileStone ที่แข็งแกร่ง

อิ๊กดราซิล

Yggdrazil  ตัวอย่างความสำเร็จที่นับเป็นก้าวย่างที่น่าสนใจอย่างยิ่งของวงการ Digital Content กับการเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่กว่าจะมาถึง MileStone นี้ไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับธุรกิจเกิดใหม่ที่เริ่มต้นจากเจ้าของ 2 คนและพนักงานอีก 3 คน

Read More »

“กว่าจะเป็นนักคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆ หรือ Innovation Content Creator ต้องเริ่มจากอะไรก่อน”

นักInnovation Content Creator ต้องเริ่มจากอะไรก่อน

Innovation Content Creator หรือนักคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ คือท้าทายของอาชีพเกิดใหม่ที่ความสำคัญมากในแวดวงธุรกิจปัจุบันแต่การที่จะเป็นนักคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ ไม่ใช่เรื่องง่าย 

Read More »

Digital Ecosystem กลยุทธ์แห่งความสำเร็จในยุคอุตสาหกรรมไร้พรมแดน

เทคโนโลยีดิจิทัล

ปัจจุบันในยุคที่ Technology และอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมาก ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0 เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นที่กล่าวมาข้างต้น

Read More »

Le Monte Hotel khaoYai ยึด ลูกค้า เป็นศูนย์กลาง

Le Monte Hotel khaoYai

Le Monte Hotel khaoYai (เลอ มอนเต เขาใหญ่ )โรงแรมน้องใหม่ที่เปิดบริการได้เพียง 3 ปี กลับสร้างรายได้ในอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง 10-15% ทุกปี ท่ามกลางการแข่งขันสูงลิ่ว ด้วยการสร้างจุดแข็งด้านคุณภาพและการบริหารต้นทุน ให้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางพร้อมพัฒนาอาหารระดับมิชลินสตาร์ขึ้นมาเป็นจุดแข็ง เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้  เลอ มอนเต  

Read More »

ทราย ดร.ประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์   นักการศึกษาฝีมือเฉียบ กับบทพิสูจน์การเปลี่ยนผ่าน ธุรกิจครอบครัว

ท่ามกลางสถานการณ์การศึกษาไทยที่เรียกได้ว่าเข้าขั้นน่าเป็นห่วง สืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดของคนไทยที่ลดลง ทำให้จำนวนเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนลดลงตามไปด้วย กลายเป็นความท้าทายของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ในช่วงหลัง ๆ แทบจะไม่ได้ข่าวคราวการขยายตัวทางธุรกิจมากนัก

Read More »