Home / HAPPENING

HAPPENING

ข่าวประชาสัมพันธ์

11.11.62 ทิพยประกันชีวิต เปิดตัว โครงการ TIPlife ร่วมใจ ลดใช้ พลังงาน

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน เปิดตัวโครงการ “TIPlife ร่วมใจ ลดใช้ พลังงาน” 

Read More »

กรุงเทพประกันชีวิต ชวนพี่น้องชาวเหนือวางแผนภาษีส่งท้ายปี ในงาน MONEY EXPO เชียงใหม่ 2019

กรุงเทพประกันชีวิต ใกล้ชิดพี่น้องชาวเหนือในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิด และ คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน พร้อมด้วย ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดบูธกรุงเทพประกันชีวิตอย่างเป็นทางการ โดยมีพี่น้องจังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้ามาวางแผนภาษีผ่านที่ปรึกษาการเงินเป็นจำนวนมาก ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อเร็วๆ นี้

Read More »

‘ทิพยประกันภัย’ กำไร 9 เดือน ทะลุ 1.4 พันล้าน งัดกลยุทธ์เชิงรุกชิงลูกค้าองค์กร – รายย่อย

บมจ.ทิพยประกันภัย ปลื้มผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2562 กำไรสุทธิรวมกว่า 1,413 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 13.28% ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับรวมสูงกว่า 13,392 ล้านบาท ด้านผู้บริหาร “ดร.สมพร สืบถวิลกุล” เผยสาเหตุหลักเกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขยายฐานลูกค้าได้หลากหลาย พร้อมประกาศเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุกโค้งสุดท้ายชิงลูกค้าองค์กรและรายย่อยเพิ่ม ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานประจำงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30กันยายน 2562 ว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมกว่า 1,413.37 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.36บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,247.64 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.08 บาท …

Read More »

กนอ.จับมือ ปตท. พัฒนาธุรกิจการให้บริการดิจิทัล พร้อมหนุนผู้ประกอบการใช้ระบบ หุ่นยนต์-อัตโนมัติ

กรุงเทพฯ (14 พฤศจิกายน 2562)  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เตรียมจับมือกับ ปตท. จรดปากการ่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมศึกษาพัฒนาธุรกิจการให้บริการดิจิทัลเพื่อร่วมพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล และมุ่งสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมให้ใช้ระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ พร้อมก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 และมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบต่อไป นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยว่า กนอ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ปตท. ศึกษาพัฒนาธุรกิจการให้บริการระบบดิจิทัล  ที่สอดรับกับนโยบายพัฒนาแพลตฟอร์มการปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industrial Transformation Platform : ITP) และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมุ่งยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ  สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System …

Read More »

ทริสเรทติ้ง ประกาศอันดับเครดิต “ออมสินแกร่ง” ในระดับ AAA

“ทริสเรทติ้ง” ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารออมสิน ที่ระดับ AAA และแนวโน้ม “Stable” สะท้อนถึงสถานะที่มั่นคงและแข็งแกร่ง เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีบทบาทการดำเนินงานบริการสาธารณะสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในรูปแบบต่างๆ ระบุ “ยากที่จะมีหน่วยงานภาคเอกชนใดๆ ดำเนินงานแบบธนาคารออมสินได้” ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรของธนาคารออมสิน ที่ระดับ AAA พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากรายงานข่าวเครดิต (Credit News) ของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยระบุว่า อันดับเครดิต AAA ที่ธนาคารออมสินได้รับสะท้อนถึงสถานะที่มั่นคงและแข็งแกร่งของธนาคารฯ ในการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีบทบาทหลักในการดำเนินงานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่าการที่หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ จะสามารถดำเนินบทบาทด้านสาธารณะแบบธนาคารออมสินได้นั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากธนาคารออมสินทำหน้าที่ทั้งการให้บริการทางการเงินและเป็นกลไกในการสนับสนุนมาตรการเชิงนโยบายในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์ได้ ภายใต้ธุรกรรมตามนโยบายรัฐ ธนาคารออมสินให้สินเชื่อเงื่อนไขที่ผ่อนปรนแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกันธนาคารออมสินยังมีภารกิจในการส่งเสริมการออมและให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปตามวัตถุประสงค์หลักของธนาคารอีกด้วย นอกจากมีเป้าหมายในการส่งเสริมการออมของเยาวชนแล้ว ยังส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุ สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระดับชุมชน ในความเห็นของทริสเรทติ้งมองว่า ธนาคารออมสินมีจุดแข็งในธุรกิจธนาคารลูกค้ารายย่อย …

Read More »

ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โชว์ศักยภาพช่วยงานใหญ่!! ‘อาเซียนซัมมิท’

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กว่า 70 ชีวิต โชว์ศักยภาพ ‘ล่ามภาษาและการจัดบริการอาหารงานเลี้ยง’ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ‘อาเซียนซัมมิท 2019’ เมืองทองธานี ที่ผ่านมา เสร็จสิ้นเรียบร้อยกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2 – 4 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน’ ที่ชาวไทยทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและต้อนรับแขกสำคัญอย่างอบอุ่น ซึ่งประกอบด้วยผู้นำอาเซียน ผู้นำประเทศคู่เจรจาและคู่สมรส เลขาธิการอาเซียน เลขาธิการสหประชาชาติ กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าวนั้นมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น พลังของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่ช่วยงานโดยร่วมเป็นล่ามภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี รวมถึงร่วมจัดบริการอาหารงานเลี้ยง เพื่อดูแลผู้นำชาติต่าง …

Read More »

TTW เผยผลงาน 9 เดือนปี 2562 รายได้รวม 4,616.7 ลบ. และ ได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแล ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ”

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุด ของประเทศ ในพื้นที่สมุทรสาคร – นครปฐม และปทุมธานี – รังสิต เผยผลประกอบการในช่วง 9 เดือนของปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีรายได้รวม 4,616.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 3.8 % ส่วนกำไรสุทธิ 2,193.5 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 1.2% นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2562 เติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจาก ปัจจัยหลักเป็นผลจากรายได้ของการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น จากความต้องการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือนที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ …

Read More »

กระดาษจากใบไผ่ ของเหลือใช้ที่มีมูลค่า นักวิจัย มทร.ธัญบุรี

อีกหนึ่งชิ้นงานการวิจัยนำวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน มาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้ง “กระดาษจากใบไผ่” ผลงาน อาจารย์กรณัท สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี   ภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่  เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์   ของใช้ ของที่ระลึก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อาจารย์กรณัท เล่าว่า จากการลงพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมไม้ไผ่  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหแสงชัยเสื่อ จังหวัดปราจีนบุรี ผลิตภัณฑ์เสื่อลำแพน ผลิตภัณฑ์จากตอกไม้ไผ่ เช่น ตระกล้า กระจาด ส่วนใหญ่นำส่วนของต้นไผ่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ เหลือส่วนของใบที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ จึงนำวัสดุเหลือทิ้ง “ใบไผ่” มาสร้างและเพิ่มคุณค่าโดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษจากใบไผ่ ต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขั้นตอนในการผลิตกระดาษจากใบไผ่ คัดเลือกใบไผ่ที่จะนำมาทำเป็นกระดาษ ควรเป็นใบไผ่ที่สะอาด (ใช้ได้ใบไผ่สดและแห้ง)  ซึ่งใบไผ่ 1 กิโลกรัม ทำเป็นกระดาษ …

Read More »

บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย เปิดตัวบีเอ็มดับเบิลยู R 1250 RT ใหม่ มอเตอร์ไซค์ทัวริ่งคู่ใจในการเดินทาง

บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย เผยโฉมบีเอ็มดับเบิลยู R 1250 RT ใหม่ มอเตอร์ไซค์ทัวริ่งที่มาพร้อมสมรรถนะเครื่องยนต์ทรงพลัง ผสานเข้ากับความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางไกลไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Read More »

เอ็นไอเอร่วมไทยยูเนี่ยน – ม.มหิดล เปิดเวทีดัน 23 สตาร์ทอัพสายฟู้ด ผ่าน “สเปซ-เอฟ” บิ๊กโปรแกรมปั้นฟู้ดเทคระดับโลกแห่งแรกของไทย

เอ็นไอเอชี้เทรนด์การพัฒนานวัตกรรมอาหารโลก พร้อมดึงภาคอุตฯ – การศึกษา ประเดิมปั้นฟู้ดเทคสตาร์ทอัพ 9 สาขา ร่วมพลิกโฉมอุตฯอาหารตอบโจทย์ “ครัวโลก”   11 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว 23 สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สเปซ-เอฟ (SPACE-F)  อย่างเป็นทางการ SPACE-F เป็นโปรแกรมการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านอาหารในระดับนานาชาติให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในฐานะการเป็น “ครัวโลก” ด้วยการนำนวัตกรรมมาช่วยยกระดับให้อุตสาหกรรมอาหารเติบโต  น่าสนใจ นอกจากนี้ยังช่วยผลักดันสตาร์ทอัพสาขานวัตกรรมอาหารให้มีคุณภาพ ความหลากหลาย สอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจ   ในปีแรกของ SPACE-F นี้ได้รับใบสมัครจากสตาร์ทอัพ 142 ทีมทั่วโลก ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกจนเหลือ 23 …

Read More »