Top1000

สลากออมทรัพย์ ธอส. นวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาส ‘ทำให้คนไทยมีบ้าน’

อย่างที่ทราบกันดีว่า ภารกิจและหน้าที่หลักของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คือ การทำให้คนไทยมีบ้านอยู่อาศัยอย่างทั่วถึง โดยที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ มุ่งมั่นดำเนินงานตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงให้แก่สถาบันครอบครัวด้วยการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แม้การปล่อยสินเชื่อใหม่ของธนาคารในปี 2563 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด  COVID-19 ทางธอส. ได้ปล่อยสินเชื่อรวมกว่า 182,890 ล้านบาท อีกทั้งยังช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มากกว่า 400,000 บัญชี และก็ต้องยอมรับว่า การทำงานภายใต้ปัจจัยไม่เอื้ออำนวยจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางธอส. จึงนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ ภายใต้ชื่อว่า GHB System เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทำงานอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ การพัฒนาด้านดิจิทัล ยังส่งผลให้ธอส.ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้แก่ รางวัลพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation Initiative) ประเภทเชิดชูเกียรติ รวมถึงยังได้รับ อีก 2 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น และ …

Read More »
อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากร

อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากร เติบโตแค่ไหนในปี 2561

อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากร เติบโตแต่ไม่หวือหวา ภาพรวมอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากรในปี 2560 และในปี 2561 คาดว่ายังคงเผชิญกับความท้าทาย โดยตลาดยังมีการเติบโตแต่ไม่สูงมากนัก เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงและกระแสของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทำให้ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนทั้งลม แสงแดด และชีวมวลสามารถแข่งขันกับพลังงานจากฟอสซิลอย่างทัดเทียม ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันมีแนวโน้มลดลง

Read More »
อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2561 สดใส

ต้องยอมรับว่าปี 2560 อาจไม่ใช่ปีทองของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย แต่ภาพรวมอุตสาหกรรมถือว่าดีขึ้นจากปี 2559 อย่างมาก โดยวัดจากตัวเลขยอดขายรถยนต์ในประเทศในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ปี 2561 มั่นใจว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

Read More »
เกษตร

สมาร์ตฟาร์มมิ่ง…ความหวังของภาคเกษตรไทย

สมาร์ตฟาร์มมิ่ง…ความหวังของภาคเกษตรไทย ในปี 2560 ภาคเกษตรไทยยังคงมีการขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญทุกหมวด ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลงจากฐานที่สูงในช่วงภัยแล้ง และส่งผลให้รายได้เกษตรกรโดยรวมปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมกลับมีขยายตัวร้อยละ 4.3 สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส สอดคล้องกับการขยายตัวในเกณฑ์สูงของการส่งออกและการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ในประเทศดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 4.0

Read More »

Top1000

Business Plus Special Issue Top 1000 Countdown to AEC The Strategy Beyond Strategiws 2013 – 2014

Read More »