Home / TOP Series

TOP Series

Smart HPE สู่เส้นทาง Best ICT Service Provider Award 2020 : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล BEST ICT SERVICE PROVIDER AWARD

"ตอกย้ำความสำเร็จกับบริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยปีนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท BEST ICT SERVICE PROVIDER AWARD"

Read More »

ปรับตัวอย่างยั่งยืน สูตรสำเร็จของ S&P : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัลอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

“แม้เอสแอนด์พีจะลูกค้าเยอะ แต่บริษัทก็จะต้องมีเป้าหมายหลักเป็นหลักสำคัญในการวางแผนงาน ไม่ว่าองค์กรคุณจะทำอะไรก็ตาม เพราะถ้าคุณไม่โต คุณก็ตาม อยู่ไม่ได้” ปรับตัวอย่างยั่งยืน สูตรสำเร็จของ S&P กับรางวัลอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จาก THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020

Read More »

JWD มุ่งสู่ผู้นำโลจิสติกส์อาเซียน : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัลอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

JWD ผู้นำธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดเก็บข้อมูลและบริหารสินค้าของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ทำผลการดำเนินงานได้ดีสะท้อนถึงการวาง Strategic Move เพื่อต่อยอดธุรกิจครอบคลุมการให้บริการในภูมิภาคอาเซียน

Read More »

โตอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ ช.การช่าง Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัลอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

“ไม่ต้องโตแบบก้าวกระโดด แต่ให้โตอย่างยั่งยืน" คือวิสัยทัศน์ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารของ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่”

Read More »

ปตท. ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงาน : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัลอุตสาหกรรมพลังงาน

“5 ปีจากนี้ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายของอุตสาหกรรมพลังงานเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากปัจจัยในระดับโลกซึ่งเกินกว่าที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะควบคุมได้ ทำให้ ปตท. และบริษัทในกลุ่มได้เริ่มมองหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อท้าทายและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ของโลก”

Read More »

One Stop Service บริการเป็นเลิศของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล BEST PUBLIC SERVICE AWARD

สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน เป็นองค์กรที่มีความกระชับ เป็นคนรุ่นใหม่ มีการเตรียมความพร้อมในทุก ด้านที่มีการทำงานเป็นทีม และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อดูแลประชาชนผู้ฝากเงินด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และทุ่มเท

Read More »

BLA : Smart Insurance Trusted Insurance : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล MOST TRUSTED BRAND AWARD

กรุงเทพประกันชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการด้วยใจ มอบความสะดวกสบายในทุกด้านแก่ผู้เอาประกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุด เป็นคำมั่นสัญญาจาก ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำหรับรางวัล Most Trusted Brand Award

Read More »

Edu-Tech เส้นทางที่ยั่งยืนของ เอส พี วีไอ : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล BEST GROWTH STRATEGY OF THE YEAR AWARD

SPVI มุ่งเน้นตลาดการศึกษา สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับ Customer Experience เพื่อต่อยอดไปยังห้องเรียนอัจฉริยะ การันตีด้วยรางวัล BEST GROWTH STRATEGY OF THE YEAR AWARD จาก Thailand Top Company Awards 2020

Read More »

นวัตกรรม คือหัวใจทิพยประกันภัย : Thailand Top Company Awards 2020 รางวัล : TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกาศตัวเป็น Leading Digital Insurance เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่หยุดยั้ง คว้ารางวัลทรงเกียรติ TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD จาก Thailand Top Company Awards 2020 ไปครอง

Read More »

OR “ก้าวสู่สิ่งที่ดีกว่า” : Thailand Top Company Awards 2020 รางวัลอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง

“ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ เรื่องของเทคโนโลยีก็เช่นกัน หากปรับตัวได้ไวโดยนำเทคโนโลยีไปใช้ ยิ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคและพาให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้น”

Read More »