Home / Cover (page 3)

Cover

เทรนด์คณะยอดฮิต ปี 61 อุตสาหกรรมมาแรง

เทรนด์คณะยอดฮิต ปี 61

เทรนด์คณะยอดฮิต ปี 61 อุตสาหกรรม ตามมาด้วย วิศวะ-ทันตะ-พยาบาล เมื่อยุคสมัยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา นอกจากจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์แล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันก็คือ การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของเด็กๆ ยุคใหม่ ที่ได้มีการเปลี่ยนเทรนด์ไปเรื่อยๆ โดยในปี 2561 นี้ คณะที่มาแรงที่สุดคือ คณะทางด้านภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตามมาด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ฯลฯ   วิศวะโยธา สาขาวิชามาแรง ปี 61 โดยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์เทรนด์การเลือกเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษา 2561 นั้น ผู้ปกครองยังคงมีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนของนักเรียนอนยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียว โดยที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังมีค่านิยมให้ลูกๆ เลือกเรียนในคณะ/สาขาวิชาที่มีงานทำแน่นอนและที่สำคัญต้องเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีอีกด้วย   ดังนั้น สาขาทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้รับความนิยมค่อนข้างมากเพราะมีเงินเดือนที่สูง …

Read More »

สถาบันอุดมศึกษาไทย ตกที่นั่งลำบาก มีโอกาสปิดหลักสูตร-แนวโน้มปิดตัวสูงขึ้น

ปิดหลักสูตร

ในแวดวงการศึกษาไทย คงพอได้ยินกันมาสักพักแล้วว่ามีจำนวนนักศึกษาใหม่เข้าเรียนลดลงกว่าเดิม แถมอุดมศึกษาบางแห่งยังประสบปัญหาจากบุคลากรที่ไม่ยอมปรับตัว ทำให้ในหลายสถาบันมีการปิดหลักสูตรบางหลักสูตรลง หรือเลวร้ายกว่านั้นคือปิดตัวไปเลยเช่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพิ่งประกาศปิดหลัดสูตรไปแล้วกว่า 60 หลักสูตรเพราะไม่มีคนเรียน   ซึ่งหากไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือวิธีการสอนใหม่ มหาวิทยาลัยในประเทศมีแนวโน้มที่จะปิดตัวเพิ่มมากขึ้น เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาขณะนี้ ที่สถาบันอุดมศึกษาปิดตัวไปแล้ว 500 แห่ง และเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,000 แห่งในช่วง 10 ปีข้างหน้า   ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายการศึกษาไทย ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0” เน้นย้ำการทำหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และสร้างองค์ความรู้ทางงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ   มหาวิทยาลัยไทยยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารการมีหลักสูตรออนไลน์และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ ดังนั้นทิศทางการทำงานของสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องเน้นการบูรณาการเรียนใหม่ ไม่เน้นเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง แต่ต้องเรียนรวมเชื่อมกับคณะอื่นได้ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ กระทรวงศึกษาธิการจะทำงานร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัยนำร่องในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมีแรงจูงใจเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สถาบัน ทั้งนี้ นอกจากการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพแล้ว สิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำคือการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งได้ถูกบรรจุให้เป็นหน้าที่ของสถาบันในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.ที่กำลังร่างอยู่ในขณะนี้   ที่มา prachachat.net

Read More »

การศึกษาเพื่อไทยแลนด์ 4.0 Ep.3 หมดยุคของเนื้อหาความรู้ แต่เป็นยุคของการเรียนรู้ทักษะและวิธีคิด

นอกจากเนื้อหาความรู้จะล้าสมัยอย่างรวดเร็วแล้ว ยังหาได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ต แค่ Google สิ่งที่คุณอยากรู้ก็พบความรู้ในเรื่องนั้นๆ มหาศาล อ่านได้ไม่รู้จักจบสิ้น แตกต่างจากในอดีต ที่คนจบมหาวิทยาลัยผูกขาดความรู้ ครูบาอาจารย์ผูกขาดความรู้ ต้องฟังอาจารย์บรรยาย และจดเล็กเชอร์เก็บไว้บูชา เพราะหาจากที่อื่นไม่ได้   ดังนั้น ในยุคใหม่ที่ความรู้อยู่เต็มโลกออนไลน์ และต่อไปคงดาวน์โหลดให้หุ่นยนต์ใช้งานได้ด้วย สิ่งที่สำคัญกว่าเนื้อหาความรู้จึงเป็นเรื่องทักษะและวิธีคิดต่างหาก   ถ้าคุณเรียนกฎหมาย สิ่งสำคัญก็คือทักษะและวิธีคิดเกี่ยวกับกฎหมาย มากกว่าเนื้อหากฎหมาย เรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สิ่งสำคัญก็คือทักษะและวิธีคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม มากกว่าเนื้อหาโปรแกรม ฯลฯ   ในโลกตะวันตกก็มีการถกเถียงกันว่า เรียนอะไรจึงจะเรียกว่ามีวิสัยทัศน์สำหรับโลกยุคใหม่ และจะไม่ถูกหุ่นยนต์แย่งงาน ซึ่งกลับมีหลายคนมองว่า วิชาที่อาจดูไร้ประโยชน์สำหรับบางคนอย่างปรัชญา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กลับจะเป็นวิชาที่มีค่าในโลกยุคใหม่ ถ้าเรียนได้ดีและแตกฉานจริง เพราะวิชาเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานจริงๆ ที่หุ่นยนต์ไม่มีทางรู้หรือเข้าใจ ปรัชญาสอนวิธีคิดถกเถียงเชิงตรรกะ สังคมวิทยาสอนวิธีคิดและเข้าใจธรรมชาติของสังคม มานุษยวิทยาสอนวิธีคิดและเข้าใจธรรมชาติของวัฒนธรรม เป็นต้น   หลายคนชี้ว่า คนเก่งที่จบสาขาเหล่านี้อาจทำงานไม่ตรงสาย แต่ประสบความสำเร็จได้เพราะมีทักษะและวิธีคิดที่เฉียบคมและยืดหยุ่น นักธุรกิจที่โด่งดังหลายคนก็จบปรัชญา มีรายงานข่าวว่า …

Read More »

การศึกษาเพื่อไทยแลนด์ 4.0 Ep.2หมดยุคที่ความรู้ 4 ปีในมหาวิทยาลัยจะหากินได้ทั้งชีวิต

ความรู้และวิทยาการของโลกเปลี่ยนไปรวดเร็วมาก จนความรู้เดิมๆ ล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว ความรู้เก่ายังไม่ทันได้ใช้ ความรู้ใหม่ๆก็เวียนมาให้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ลองถามคนที่มีวิสัยทัศน์เลือกเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เมื่อ 20 ปีแล้ว ถ้าพวกเขาไม่รู้จักเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอด วันนี้เขาก็จะตามไม่ทันวิทยาการในปัจจุบัน   เด็กที่จบใหม่ในวันนี้ก็เช่นกัน ในสมัยก่อน เรามักมอง “ความรู้” ว่าเป็นสิ่งที่หยุดนิ่ง เราเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อไปรับการถ่ายทอด “ความรู้” จากอาจารย์ แล้วเราก็จบการศึกษา และนำ “ความรู้” นั้นไปใช้หากินชั่วชีวิต   แต่ความรู้ในโลกยุคใหม่ยิ่งมีลักษณะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง ตอนนี้ในโลกตะวันตกมีการพูดกันในทางนโยบายอย่างกว้างขวางถึงการวางโครงสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะทำอย่างไรให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมและฝึกทักษะใหม่ๆ ให้แรงงาน   Alvin Toffler นักธุรกิจและนักเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ มีคำพูดที่โด่งดังมากว่า   “คนไม่รู้หนังสือในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่คนที่อ่านหรือเขียนหนังสือไม่ออก แต่เป็นคนที่ไม่รู้จักเรียน ถอดรื้อสิ่งที่เคยเรียน และเรียนรู้ใหม่”   เพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะเรียนสาขาอะไรในวันนี้ ความรู้ของคุณอาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว จำเป็นที่คุณจะต้องมีทัศนคติของการเรียนรู้ใหม่อยู่ตลอด   ที่มา :อาร์ม ตั้งนิรันดร thaipublica

Read More »

การศึกษาเพื่อไทยแลนด์ 4.0 Ep.1 หมดยุคที่คนจะทำงานตรงกับสาขาที่เรียน

ในสมัยก่อนคนจำนวนไม่น้อยที่มีแนวคิดฝังหัวไปแล้วว่า เรียนสาขาไหนจบมาก็ต้องทำงานในสาขานั้น แต่เชื่อไหมว่า ในสหรัฐฯ ประเทศเศรษฐกิจยุคใหม่ ปัจจุบันมีเพียง27% ของบัณฑิตที่ได้ทำงานตรงสาขา แถวมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในโลกยุคใหม่ที่มีงานใหม่ๆ ที่ไม่ตรงกับกรอบสาขาแบบดั้งเดิม หรือจำเป็นต้องใช้ความรู้ผสมผสานหลายสาขา   นอกจากนั้น ในสมัยก่อน คนเรามักมีอาชีพเดียว จนเกษียณ แต่ผลสำรวจในแคนาดากลับพบว่า คนยุคนี้อาจเปลี่ยนงานมากถึง 15 ครั้งก่อนเกษียณ ตัวเลขการเปลี่ยนงานในหลายประเทศมีแนวโน้มสูงเช่นนี้ทั้งนั้น โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานรายได้ปานกลาง/สูง เพราะเป็นยุคสมัยที่โอกาสใหม่ๆ มีหลากหลายมากขึ้น (สำหรับคนที่มองเห็นและรู้จักคว้าโอกาส)   ถ้าการทำงานไม่ตรงสาขาและการเปลี่ยนหลายอาชีพเป็นลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ การศึกษาก็ควรเป็นไปเพื่อการเปิดทางเลือก ฝึกให้คนมีทักษะสร้างสรรค์และปรับตัวได้เร็ว มากกว่าการจำกัดคนให้อยู่ในกรอบของสาขาหรืออาชีพแบบดั้งเดิม   ข้อสำคัญคือ การเลือกสาขาที่ตรงเทรนด์วันนี้ อาจไม่สำคัญเท่ากับการเลือกเรียนและทำสิ่งที่เรารักและสนใจ เพราะเมื่อเรารัก สนใจ และใฝ่รู้ เราก็จะเรียนและทำสิ่งนั้นได้ดี และอาจเป็นพื้นฐานให้เราก้าวข้ามไปทำอย่างอื่นหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ต่อไปอีกด้วย โดยไม่จำเป็นว่าจะตรงกับสาขาที่เราเลือกมาแต่แรก   คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ น่าจะเป็นคนที่มี “passion” และเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเป็นคนที่เลือกเรียนสาขานี้เพียงเพราะมีคนแนะนำว่าเป็นสาขาที่ตลาดต้องการ   ที่มา :อาร์ม ตั้งนิรันดร thaipublica

Read More »

เราพร้อมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง ?

รถยนต์ไฟฟ้า

อุตสาหกรรมยานยนต์ในทุกทศวรรษจะมีปรากฏการณ์สำคัญอยู่เสมอ เฉกเช่นเดียวกระแส Electric Vehicle (EV) ในหลาย ๆ ประเทศเริ่มมีความชัดเจนแล้ว ในประเทศที่มีประชากรในเมืองใหญ่หนาแน่น ต่างนับถอยหลังรถยนต์ใช้น้ำมันกันอย่างถ้วนหน้า พร้อมกับมีมาตรการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานทดแทน นับตั้งแต่ Tesla จุดพลุได้สำเร็จ จนมูลค่าหุ้นของบริษัทนี้สูงกว่า Big 3 ของต้นกำเนิดอุตสาหกรรมรถยนต์เสียอีก อย่างไรก็ตาม แม้หลายค่ายรถยนต์ต่างอุบเงียบในการซุ่มพัฒนาสินค้าไม่เปิดตัวมากนัก นั่นเพราะเดิมทีสินค้าของตนเองกับเทคโนโลยีเดิมยังพอขายได้ ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงฮันนีมูนของค่ายรถยนต์ไม่กี่แบรนด์ แต่จากนี้ เชื่อเถอะว่า ทุกค่ายพร้อม …!!! บรรดาขาใหญ่ในโลกยานยนต์ต่างประกาศออกมาแล้วว่า ต้องเดินบนเส้นทางนี้ อุตสาหกรรมนี้ จึงน่าสนใจว่า เมื่อโลกกำลังหันหลังให้น้ำมัน จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างไรบ้าง ธุรกิจปิโตรเลียมต่างกำลังหาทางออก ผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ต่างเร่งพัฒนาสินค้าให้ชาร์จแล้วขึ้น ชัดเจนว่า การมาของรถยนต์ไฟฟ้า คือ การ Disruptive ที่น่าสนใจ จนทำให้อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต้องหา New S- curve เพื่อมาทดแทนรายได้เดิม สำหรับคนไทย หากไม่มีอะไรผิดพลาด เราจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้ามาวิ่งบนท้องถนน …

Read More »

QAD Inc. คำตอบของการลงทุนเพื่ออนาคต

QAD Inc. คำตอบของการลงทุนเพื่ออนาคต

แม้ยอดขายจะช้ากว่าที่คาดไว้ แต่กลุ่มผู้บริหาร QAD Inc. นำโดย “Daniel Lender” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ “Stephen Fowler” กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย ที่เปิดห้องต้อนรับ Business+ ก็มั่นใจในตัวสินค้าที่ “แตกต่าง” และกลยุทธ์การตลาดจะช่วยดันให้ยอดขายไต่เพดานสูงขึ้นเรื่อย ๆ QAD Inc. แม้จะมี Head office ประจำประเทศไทย และมุ่งทำตลาดบริการ Enterprise Resource Planning (ERP) มานาน แต่ก็ต้องยอมรับว่า ระยะหลังบริษัทกลับไม่ค่อยปรากฏเป็นข่าวมากนัก ดังนั้นการเปิดห้องให้ Business+ สัมภาษณ์พิเศษ พร้อมกับเล่าแผนการตลาดย่อมสะท้อนถึงนัยสำคัญต่ออนาคต Daniel Lender ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน QAD Inc. เปิดเผยว่า QAD เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) สำหรับบริษัทผู้ผลิตทั่วโลกในอุตสาหกรรมยานยนต์ …

Read More »

ออแกนิกต้นน้ำของสุขภาพดี

Organic

นอกจากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคมากกว่าการรักษา รวมทั้งการเข้ามาของผู้ป่วยและนักท่องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่างชาติที่เข้ามาจะช่วยผลักให้ตลาด Health &Wellness เติบโตอย่างมีนัยสำคัญแล้ว   อีกปัจจัยที่เป็นตัวดันตลาด Wellness Tourism ให้เติบโตคือ Lifestye Health Concern หรือคนที่ต้องการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี นำมาซึ่งการให้ความสำคัญกับอาหารการกิน เช่น เริ่มมองหาการรับประทานอาหารคลีน สินค้าออแกนิก เริ่มเห็นเทรนด์การตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งต้นผลิต พูดง่าย ๆ คือคนไทยเริ่มตื่นตัวกับเรื่องนี้มากขึ้น เช่น มองว่าการเข้าสปาเป็นธรรมดา หรือการที่เข้าหาหมอฟันโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ปวดฟันก่อน ตลอดจนใส่ใจในบุคลิกภาพเห็นได้จากคลีนิคเสริมความงามต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายในทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของ Wellness   สอดคล้องกับเทรนด์นักท่องยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบ Lifeste on Health and Sustainable Life เน้นในเรื่องของสุขภาพมาก ทั้งอาหารการกินและการบริการต่าง ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงอายุที่มีรายได้สูง จัดอยู่ในกลุ่ม Social Economy Class ที่ดีมาก ร่างกายแข็งแรงและมีกำลังจ่ายที่สูง โดยเฉพาะกับสินค้าท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์   นอกจากนี้ …

Read More »

Wellness Tourism เทรนด์ใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

Wellness Tourism

แม้ว่าตลาด Medical Tourism จะยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่อง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทย อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น   โดยเฉพาะคู่แข่งที่น่าจับตามองอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ซึ่งต่างก็ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำตลาด Medical Tourism เช่นเดียวกัน จึงเป็นเรื่องท้าทายของผู้ให้บริการของไทยที่ต้องก้าวไปสู่การเรียนรู้ใหม่ เพื่อหวังสู่การแข่งขันในระดับที่คู่แข่งจะตามทัน   จากกระแสใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคยุคใหม่ เริ่มมีการตื่นตัวทำให้กระแสออกกำลังกาย รับประทานอาหารคลีน หรือแม้แต่การมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นออแกนิกต่าง ๆ กลับมาบูมด้วยเช่นเดียวกับการบริการสุขภาพเองก็ต้องปรับตัวตามกระแสเช่นกัน ทั้งนี้ ดร.พญ.ประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ฉายภาพเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยว่าตามนิยามของ WHO (องค์การอนามัยโลก) คำว่าสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาอาการเจ็บป่วย แต่หมายรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันด้วย   และเมื่อพูดถึงสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยบางครั้งแค่การรักษาไม่เพียงพอต้องมีการฟื้นฟู ซึ่งเรื่องปกติคือเจ็บป่วย รักษา ฟื้นฟู ขณะเดียวกันก็ยังสามารถป้องกันไม่ให้ป่วย ซึ่งส่วนนี้เองที่ Wellness เข้ามาเกี่ยวข้องและมีความสำคัญอย่างมาก   Wellness Tourism คลื่นลูกใหม่ที่มูลค่าสูงกว่า Medical Tourism ในหลายประเทศที่ประชาชนต้องรอการรักษาด้วยสวัสดิการของรัฐเป็นเวลานาน หรือในประเทศที่การแพทย์ยังคงล้าหลัง และแม้กระทั่งผู้ป่วยที่มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอจึงมองหาการรักษาในต่างประเทศแทน …

Read More »

HORECA SQUARE สนามธุรกิจใหม่ของ TCC Group

HORECA SQAURE

กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของเจ้าสัวเจริญ และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประกอบไปด้วยสายธุรกิจที่สำคัญ 5 สาย คือสายธุรกิจเครื่องดื่ม สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจอุตสาหกรรมการค้า สายธุรกิจประกันและการเงิน รวมถึงสายธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร   ซึ่งสายธุรกิจที่กำลังถูกพูดถึงและจับตามองคือกลุ่มสินทรัพย์ใหม่ อันประกอบไปด้วยธุรกิจดิจิทัลและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเจริญ ได้วางตัว ปณต สิริวัฒนภักดี ลูกชายคนเล็กให้เข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่   ล่าสุด ปณต ได้ผุดโปรเจ็กต์พิสูจน์ฝีมือกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ของกลุ่มบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ โดยจับพื้นที่ชั้น 3-5 ตึก CW Tower มาปั้นธุรกิจตัวใหม่ HORECA SQUARE@CW TOWER ศูนย์ค้าส่งสินค้าและบริการในกลุ่ม HORECA ร้านอาหาร (HO-tel) ร้านกาแฟ (RE-staurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (CA-fe) รองรับตลาดโรงแรมระดับ 2-4 ดาว …

Read More »