Leaderships Management

LIFESTYLE

“ความรัก” การแสดงออกอันทรงพลัง ช่วยให้ชีวิตพบความสำเร็จแท้จริง

Warren Buffett

Warren Buffett ผู้ที่เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับ การวัดผลสำเร็จในชีวิตว่าอะไรเป็นตัวแปรที่บอกเราว่าคนไหนประสบความสำเร็จ? โดยวัดจากจากตัวเงินในบัญชี หรือการอยู่ในตำแหน่งระดับสูงในองค์กรหรือไม่

Read More »

Imposter Syndrome : 5 วิธีเอาชนะกับดักความคิด “ฉันไม่ดีพอ”

Imposter Syndrome

หากคุณเคยรู้สึกว่า คุณเป็นคนไม่เก่ง ไม่มีความสามารถ นั้นเป็นสัญญาณแสดงถึงอาการ Imposter Syndrome เมื่อคุณเริ่มสงสัยเกี่ยวกับงานของคุณอยู่ตลอดเวลา และเชื่อว่าคุณไม่เหมาะสมกับความสำเร็จตรงหน้า แม้จะมีหลักฐานมากมายที่พิสูจน์ว่าคุณนั้นเก่งและเชี่ยวชาญเสียเหลือเกิน และคุณเหมาะสมกับหน้าที่การงานเป็นอย่างมาก

Read More »

1 กฎสำคัญ ของ Jeff Bezos ที่เรามักละเลย

Jeff Bezos

เราอยู่ในสังคมที่เร่งรีบ และความสำเร็จเป็นตัวชี้วัดสำหรับพวกเราทั้งหลาย จนบดบังเวลาชีวิตที่มีค่า ดังนั้น เราพร้อมแล้วหรือยังกับการกู้คืนเวลา และการใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Read More »
  • หัวม้าลาย
  • เลเท็กซ์ ซิสเทมส์
  • ICT
  • food