Aged Social & Living

ระบบบำนาญไทยอันดับต่ำที่สุดในโลก!! ความน่าเชื่อถือน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 31%

retirement

ระบบบำเน็จ บำนาญกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากหลังจากทั่วโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่จากการสำรวจและจัดอันดับในปี 65 ที่ผ่านมา พบว่า ไทยเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับระบบบำเน็จบำนาญที่แย่ที่สุดของโลก

Read More »

เปิดราคา 5 บ้านพักคนชรา เตรียมตัวไว้ อุ่นใจยามเกษียณ

aged society

บ้านพักคนชรา ทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีครอบครัวน้อยลง ช่วงบั้นปลายชีวิตจึงต้องวางแผนด้านที่พักเอาไว้ ปัจจุบันจึงมีอสังหาฯที่น่าสนใจที่เน้นออกแบบมาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุมากมาย

Read More »

ถอดกลยุทธ์รัฐบาล ‘ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้’ 2 ประเทศที่รับมือผลกระทบ Aged Society ได้จริง!!

Hyper Aged Japan

รัฐบาล ‘ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้’ รับมือกับปัญหา Aged Society ได้จริงใหม? เปิดผลวิเคราะห์การเติบโตเศรษฐกิจด้วย Solow growth model

Read More »

เปิด 4 โมเดลธุรกิจผู้สูงอายุมาแรง รองรับ Silver Economy พร้อมทำการตลาดแบบใหม่ ‘เอาใจคนแก่’

อีกไม่กี่ปีโลกจะกลายเป็นยุคของคนแก่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจที่ต้องหันมาให้ความสนใจกับลูกค้ามีอายุมากขึ้น

Read More »

เปิดชื่อ 7 บริษัทชั้นนำ รับสมัครสูงวัยไฟยังแรงเข้าทำงาน

hyperaged

ภาวะขาดแคลนแรงงานจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้ภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นที่น่าสนใจว่า 7 บริษัทชั้นนำในไทยได้เปิดรับสมัครพนักงานสูงวัยไฟยังแรงเข้าทำงาน โดยให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานและสุขภาพ

Read More »

เปิดสถิติผู้สูงอายุในไทยปี 2565 ‘ภาคอีสาน’ เยอะสุดเฉียด 4 ล้านคน

WHO คาดประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3% ต่อปี ซึ่งไทยมีผู้สูงอายุมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เพราะเป็น 2 ภาคที่มีครองชีพค่อนข้างต่ำ และมีธรรมชาติที่ยังเป็นชนบทที่ค่อนข้างสงบอยู่มากกว่าภาคอื่น ๆ

Read More »

เปิดข้อมูลอายุเกษียณทั่วโลก ‘น้อยสุด-สูงสุด’ ห่างกัน 11 ปี

Retirement

ประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะกำหนดอายุเกษียณค่อนข้างสูงอย่าง สหรัฐอายุอยู่ที่ 66 ปี ส่วนญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดมีอายุเกษียณที่ 62 ปี และของไทยนั้น ในอนาคตเราอาจะไม่ได้เกษียณตอนอายุ 60 อีกต่อไป

Read More »

รู้หรือไม่? ว่าเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่ออายุขัยของคน

hyperagedsocietyold

อายุขัยของคนทั่วโลกขยับขึ้นมาที่ 73.4 ปี แต่อายุขัยที่สั้นหรือยาวนั้น แตกต่างกันไปอย่างมากตามภูมิภาค โดยในปี 2023 อายุขัยที่ต่ำสุดคือ 57.7 ปีในแอฟริกา และสูงสุดคือ 82.7 ปีในยุโรป ซึ่งหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างนี้คือ เศรษฐกิจ

Read More »

ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเพื่อผู้อาวุโส ธุรกิจมาแรงที่ Aged society อย่างไทยต้องการ

ในปี 2565 เป็นปีที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged society) นั่นคือการมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปในไทยสูงกว่า 20% และมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2574 (อีก 9 ปีข้างหน้า) เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) นั่นคือการมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเกิน 28% ของคนทั้งประเทศ ไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่หลายๆ ประเทศก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน หลังจากที่นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ขณะที่อัตราการเกิดลดลง สัดส่วนของผู้สูงอายุจึงมีมากขึ้น ถึงแม้ว่า สังคมผู้สูงอายุจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรอย่างมากมาย ซึ่งจะเป็นความท้าทายด้านการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัว และเป็นแรงกดดันระบบการให้บริการสาธารณะของประเทศ แต่หากมองในมุมของเจ้าของธุรกิจ และคนที่กำลังมองหาตลาดใหม่ ๆ ก็ถือว่าเป็นโอกาสของธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุได้หลากหลาย ทั้งธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพ และธุรกิจการท่องเที่ยว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น โดยธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มเติบโตได้ดีโดยเฉพาะการที่มีคาดการณ์ว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดจะเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2573 วันนี้ ‘Business+’ จะพามาศึกษาธุรกิจที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุได้หลากหลาย ในประเทศญี่ปุ่น การเข้าสู่สังคมสูงวัยมานานแล้วทำให้ปัจจุบันในตลาดสินค้าผู้สูงอายุญี่ปุ่นมีหลากหลาย หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นสำหรับผู้สูงอายุ โดยในตลาดญี่ปุ่นสามารถแบ่งประเภทสินค้า/นวัตกรรมตามลักษณะการใช้งานผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นได้เป็น 3 …

Read More »

ส่องเทรนด์สังคมอุดมผู้สูงวัย ที่อยู่อาศัยแบบไหนโดนใจวัยเกษียณ

ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดที่อยู่อาศัย DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study รอบล่าสุด เผยให้เห็นว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการวางแผนซื้อที่อยู่อาศัยรองรับชีวิตหลังเกษียณมากขึ้น โดยเชียงใหม่ถือเป็นเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการไปใช้ชีวิตหลังเกษียณ (24%) ตามมาด้วยเชียงราย และชลบุรี (10% และ 8% ตามลำดับ)

Read More »