Tag Archives: Aging Society

ถอดกลยุทธ์รัฐบาล ‘ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้’ 2 ประเทศที่รับมือผลกระทบ Aged Society ได้จริง!!

Hyper Aged Japan

รัฐบาล ‘ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้’ รับมือกับปัญหา Aged Society ได้จริงใหม? เปิดผลวิเคราะห์การเติบโตเศรษฐกิจด้วย Solow growth model

Read More »

เปิด 4 โมเดลธุรกิจผู้สูงอายุมาแรง รองรับ Silver Economy พร้อมทำการตลาดแบบใหม่ ‘เอาใจคนแก่’

อีกไม่กี่ปีโลกจะกลายเป็นยุคของคนแก่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจที่ต้องหันมาให้ความสนใจกับลูกค้ามีอายุมากขึ้น

Read More »

ทำไม ‘สังคมผู้สูงอายุ’ ในไทย ถึงน่ากลัวกว่าหลายประเทศทั่วโลก

Olderpeople

รัฐบาลมีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากการเป็น Aged Society ยิ่งไปกว่านั้น ไทยยังเป็นสังคมผู้สูงอายุไร้ลูกหลาน และขาดเงินออม

Read More »

เปิดชื่อ 7 บริษัทชั้นนำ รับสมัครสูงวัยไฟยังแรงเข้าทำงาน

hyperaged

ภาวะขาดแคลนแรงงานจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้ภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นที่น่าสนใจว่า 7 บริษัทชั้นนำในไทยได้เปิดรับสมัครพนักงานสูงวัยไฟยังแรงเข้าทำงาน โดยให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานและสุขภาพ

Read More »

รู้หรือไม่? ว่าเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่ออายุขัยของคน

hyperagedsocietyold

อายุขัยของคนทั่วโลกขยับขึ้นมาที่ 73.4 ปี แต่อายุขัยที่สั้นหรือยาวนั้น แตกต่างกันไปอย่างมากตามภูมิภาค โดยในปี 2023 อายุขัยที่ต่ำสุดคือ 57.7 ปีในแอฟริกา และสูงสุดคือ 82.7 ปีในยุโรป ซึ่งหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างนี้คือ เศรษฐกิจ

Read More »

4 เหตุผลทำไมคนไทย “แก่ก่อนรวย” และ “ป่วยตายก่อน”

Hyper Aged

การเป็นสังคมผู้สูงอายุของไทยจะเผชิญกับปัญหาที่รุนแรงกว่าประเทศอื่น ๆ จากปัญหาสภาพสังคมไทยที่เป็นสังคมที่ “แก่ก่อนรวย” และ “ป่วยตายก่อน” แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีปัญหาด้านการเงินช่วงเกษียณอายุ และมีปัญหาด้านสุขภาพ

Read More »

ประเทศไทยกับ 17 ปี สู่การเปลี่ยนเป็น Aged Society ที่ไวกว่า ‘ญี่ปุ่น’

ไทยใช้เวลา 17 ปีเปลี่ยนจาก Aging Society มาเป็น Aged Society และอีกเพียงแค่ 8 ปี จะกลายเป็น Hyper–Aged Society เหมือนญี่ปุ่น แต่เมื่อเทียบความพร้อมของประเทศทั้งแง่ของการเงิน สุขภาพ และสังคม จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นมีโครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการที่รองรับสังคมผู้สูงอายุได้มากกว่าไทยหลายเท่า

Read More »

Hyper–Aged Society คำที่ทุกคนจะต้องรู้จักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ประเทศบนโลกกลายเป็น Aged Society ไปแล้วถึง 53 ประเทศ และอีกไม่กี่ปีจะกลายเป็น Hyper-Aged Society ซึ่งผลกระทบจากสังคมผู้สูงอายุจะเกิดทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตส่วนตัว และในมุมของโลกธุรกิจ

Read More »