OR มุ่งสู่องค์กรยั่งยืน เคียงข้างสังคม

OR วางกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับวิสัยทัศน์องค์กรสีเขียวสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ ตั้งเป้าสู่การเป็น Carbon Neutrality ในปี 2573

 

คุณดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า ธุรกิจแห่งอนาคต คือธุรกิจที่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมจะเติบโตไปด้วยกันพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ OR จึงมีเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสังคมชุมชน (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานที่ดี (Performance) เพื่อการเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของ OR ที่พร้อมจะเป็นองค์กรที่ยืนเคียงข้างผู้คน สังคม ชุมชน และภาคธุรกิจ ตลอดจนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

 

  1.  กลุ่มธุรกิจ Seamless Mobility มุ่งขยายธุรกิจจาก Oil Ecosystem ไปสู่ Energy Solution Ecosystem เพื่อสอดรับกับการใช้พลังงานในอนาคต โดยอาศัยศักยภาพของเครือข่าย PTT Station ที่จะเป็น Physical Platform ในการตอบโจทย์คนเดินทางในทุกรูปแบบ ผ่านกลไกการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในธุรกิจ EV ของกลุ่ม ปตท. อย่างเป็นระบบ
  2. กลุ่มธุรกิจ All Lifestyles มุ่งหน้าขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มไปสู่ธุรกิจที่ตอบโจทย์วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างครบวงจร
  3. กลุ่มธุรกิจ Global Market มุ่งเน้นการนำรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยไปเป็นต้นแบบ และปรับให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศด้วยการสร้าง Partnership ทั้งภายในและภายนอกเพื่อแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดต่างประเทศ
  4. กลุ่มธุรกิจ OR Innovation ใช้ศักยภาพที่มีร่วมกับพันธมิตรในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับของ OR ภายใต้หลักเกณฑ์การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในการทำธุรกิจร่วมกับ OR เพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

สำหรับทุกกลุ่มธุรกิจล้วนช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของ OR โดยสินค้าและบริการต่าง ๆ ของ OR ยังได้รับการตอบรับและไว้วางใจจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ได้แก่

PTT Station เป็นผู้นำตลาดน้ำมันรวมต่อเนื่อง 29 ปี

ก๊าซหุงต้ม ปตท. เป็นผู้นำตลาดก๊าซหุงต้มต่อเนื่อง 28 ปี

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants ส่งออกไปจำหน่ายมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

Café Amazon เป็นร้านกาแฟอันดับ 1 ของไทย และมีสาขามากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก

 

ขณะเดียวกัน OR เชื่อมั่นในพลังแห่งการร่วมมือเพื่อสร้างและส่งต่อโอกาส โดยนอกจากการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านแล้วนั้น OR มีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด SDG ในแบบฉบับของ OR เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง คือ

1. Small (S) การสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก โดยมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน

โครงการไทยเด็ด ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 300 ราย

โครงการ Café Amazon for Chance ส่งเสริมคุณค่าความเท่าเทียมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงวัย  ผู้บกพร่องทางการได้ยินและการเรียนรู้ รวมถึงทหารผ่านศึกและครอบครัวให้มีรายได้จากการทำงานเป็นบาริสต้าของร้าน Café Amazon ปัจจุบันมีร้าน Café Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้ว 63 สาขา โดยมีแผนจะขยายให้ครบ 500 สาขา ภายในปี 2569

2. Diversified (D) การสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ โดยเน้นการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพด้วยการร่วมลงทุนในหลายธุรกิจเพื่อผนึกกำลังประสานจุดแข็ง และเติบโตไปพร้อมกับ OR ผ่านช่องทางการตลาดที่แข็งแกร่ง

3. Green (G) การสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด โดยให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทให้เป็นธุรกิจสีเขียวเพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายสู่การเป็น Carbon Neutrality ในปี 2573 และ Net Zero ในปี 2593

 

OR เชื่อมั่นในพลังแห่งการร่วมมือเพื่อสร้าง และส่งต่อโอกาสผ่านความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน และความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด SDG ในแบบฉบับของ OR เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง” คุณดิษทัต กล่าวทิ้งท้าย

 

เขียนและเรียบเรียง : ศิริวรรณ อรรถสุวรรณ
ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS