EA ผู้นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า

สิ่งที่คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA มักจะบอกกับสื่อมวลชนเป็นประจำ เมื่อถามถึง Key Success ว่า องค์กร EA ประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้นเกิดจากอะไร?

 

“นวัตกรรม ซึ่งพวกเรามี DNA นี้อย่างเต็มเปี่ยม และเชื่อว่านวัตกรรมจะเป็นตัวเปลี่ยนเกม ทั้งรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวิธีการทำงาน” นั่นคือคำตอบที่คุณสมโภชน์ พูดมาเสมอ

 

จากคำกล่าวนี้ ถูกผลักดันเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกของการขับเคลื่อนในกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ มาโดยตลอดกว่า 15 ปี โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม ทำให้ EA ก้าวสู่การเป็น ‘ผู้นำ’ ในธุรกิจพลังงานสะอาด ที่พรั่งพร้อมด้วยความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี แบบครบวงจรในประเทศไทย เพื่อเป้าหมายสู่แบรนด์ระดับโลก

 

คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA  เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีภาพรวมธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่อง และในปี 2566 คาดว่าจะมีรายได้รวมกว่า 40,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ระดับ 27,546 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นกว่า 50% หรือราว 20,000 ล้านบาท มาจากธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ส่วนที่เหลือมาจากธุรกิจอื่น อาทิ ธุรกิจไบโอดีเซล ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่

 

เป้าหมายความสำเร็จ คือ การดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมให้ยั่งยืน

EA จึงได้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ “Green Product” ด้วยนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ที่ขยายภาพให้เห็นชัดได้ดังนี้

ธุรกิจไบโอดีเซล EA ถือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ด้วยการวิจัยและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตจากการเกษตรที่สำคัญของไทยคือปาล์มน้ำมัน สู่ผลิตภัณฑ์ Biodiesel, Purified Glycerin, Green Diesel และเป็นผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ Bio-PCM ได้เป็นที่แรกของโลก ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในบริษัทมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เติบโตเข้มแข็งเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเป็นรากฐานสู่การพัฒนาชุมชนทุกมิติสู่ความยั่งยืน

 

ธุรกิจโรงไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ EA ดำเนินการในพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งได้จากพลังงานจากลม (Wind) แสงอาทิตย์ (Solar) ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 664 เมกะวัตต์ (MW)

 

ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า เป็นธงชัยของการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร เริ่มต้นจากพัฒนานวัตกรรมแบตเตอรรี่ลิเทียมไอออน ขนาด 1 กิกะวัตต์ (GWh) โดยบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ต่อยอดสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยตั้งโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด บนพื้นที่การผลิตของโรงงานกว่า 55,000 ตารางเมตร มีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 3,000 คันต่อปี และสามารถผลิตได้สูงสุด 9,000 คันต่อปี โรงงานได้ถูกออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ถือเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ได้เร็วยิ่งขึ้น

 

ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า EA Anywhere เปิดให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศกว่า 500 สถานี รวมทั้งสิ้น 2,500 หัวชาร์จ โดยล่าสุด บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด บริษัทในกลุ่มของพลังงานบริสุทธิ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลรามาธิบดี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สร้างอาคารจอดรถที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ถึง 578 เครื่อง เพื่อก้าวสู่สังคมทันสมัย Civilization Level Change โดยมี EV Smart Building อาคารจอดรถ “รามาธิบดี-พลังงานบริสุทธิ์” แห่งนี้เป็นอาคารต้นแบบแห่งแรก ซึ่งสามารถต่อยอดกับ คอนโด อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า Mix Use โดยไม่ต้องลงทุนในระบบโครงสร้างเพิ่มเติม

 

นอกจากนี้ EA ยังเดินหน้าพัฒนาหัวรถจักรไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (EV on Train) อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได้ร่วมกับ CRRC Dalian ผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่จากประเทศจีน ได้รับโอกาสจากกระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมพัฒนาเป็นระบบแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถเพิ่มตู้แบตเตอรี่แยก (Power Car) โดยผลการทดสอบระบบสับเปลี่ยนขบวน (Shunting) ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์  สามารถเพิ่มระยะทางการวิ่งรวมแบตเตอรี่ขนาด 4.1 MWh วิ่งได้ระยะกว่า 300 กิโลเมตรต่อการชาร์จ พร้อมมีการพัฒนาสถานีชาร์จขนาดใหญ่แห่งแรกของโลก การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นการสร้างผลสำเร็จของอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็น New S-Curve ให้เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสะอาดให้ประเทศ รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

นอกจากนี้ คุณสมโภชน์  ยังมองความท้าทายของอุตสาหกรรมในยุคที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเป็นต่ออยู่ในหลายด้าน เมื่อเทียบกับนานาประเทศ เพราะเรามีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีแรงงานที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเป็นอันดับต้น ๆ ของอาเซียน  หากได้รับการสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐ โดยที่ EA ตลอดจนบริษัทฯ ในประเทศไทยยังรักษาความแข็งแกร่ง มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนา ก็จะสามารถสร้างสูตรสำเร็จของธุรกิจ นำไปสู่ Nation’s Product Champion ที่เป็นแบรนด์ฝีมือคนไทยที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

 

บทสัมภาษณ์ทั้งหมดที่เราได้ฟังคุณสมโภชน์  Key Success ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA นั้นเป็นการมุ่งมั่นสร้างรากฐานที่มั่นคงในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริง

 

เขียนและเรียบเรียง : วิทยา กิจชาญไพบูลย์
ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS