‘ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์’ ใช้ความเชี่ยวชาญ คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น สินค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่จะถูกคัดสรรจากคุณภาพ
มาเป็นอันดับ 1 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของ ‘ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์’ ที่มุ่งเน้นคัดสรรสินค้าคุณภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญกลายเป็นบริษัทที่ได้รับการตอบรับจากตลาดอย่างล้นหลาม
.
นายสัตวแพทย์ สุชาติ วรวุฒางกูร กรรมการ บริษัท #ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เปิดเผยว่า ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ มุ่งเน้นคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีไปต่อเนื่องไปยังสุขภาพของคน เพราะ ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ มีผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง
.
รวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค หรือชุดตรวจโรคทั้งในคน สัตว์ อาหาร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากสุขภาพของสัตว์เหล่านั้นแข็งแรงก็จะทำให้อาหารของคนปลอดภัย และช่วยลดโรคจากสัตว์สู่คนได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อผู้บริโภคคำนึงถึงสุขภาพเป็นสำคัญจึงทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นที่ต้องการมากขึ้น
.
.
“สุขภาพสัตว์จะส่งผลดีต่อคน เพราะปัจจุบันโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คนมีมากเกินครึ่ง หรือในบางประเทศสูงถึง 70% ดังนั้น การที่เราทำผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ เท่ากับว่าเราได้ดูแลตั้งแต่สัตว์ไปจนถึงสุขภาพของคน นอกจากนี้การที่เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ทำอยู่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นที่ดีต่อผลิตภัณฑ์อีกด้วย”
.
3 จุดแข็งของ ‘ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์’
1. ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ‘ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์’ เป็นบริษัทที่มีฝ่ายขายและฝ่ายดำเนินการอื่น ๆ เป็นสัตวแพทย์มากถึง 50-60 คน และยังประกอบด้วยสหวิชาชีพอื่น เช่น สัตวบาล เทคนิคการแพทย์ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ทำให้บริษัทฯ มีทักษะที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการอยู่ในองค์กรจำนวนมาก
.
2. นำเข้าสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศทั่วโลกมากกว่า 13 ประเทศ ‘ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์’ คัดเลือกสินค้าคุณภาพ จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
.
3. ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหมด รวมถึง Food safety ผลิตภัณฑ์ของ ‘ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์’ จะครอบคลุมทั้งปศุสัตว์ เช่น สุกร ไก่เนื้อไก่ไข่ สัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข และแมว และรวมไปถึงชุดตรวจเชื้อที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร (food safety) อีกด้วย
.
นายสัตวแพทย์ สุชาติ กล่าวว่า นอกจากสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่นำเข้ามาแล้ว ‘ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์’ ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ ‘ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์’ ที่คิดค้น วิจัย และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ปัจจุบันสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้เป็น 6 กลุ่มหลัก คือ ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ ,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ , ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ หรือชุดตรวจ , ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ , ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
.
“เราก่อตั้งบริษัทมาแล้ว 18 ปี ด้วยทีมสัตว์แพทย์ ปัจจุบันเป็นทั้งผู้ผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย สินค้าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือและผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ซึ่งเราได้คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง เช่นการพัฒนาวัคซีน ชุดตรวจโรค สารเสริมต่าง ๆ โดยเริ่มแรกเราทำชุดตรวจในสัตว์ก่อนและพัฒนาเป็นชุดตรวจโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน เช่น ชุดตรวจโรค COVID-19 qPCR ที่เราได้รับอย. เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย”
.
สำหรับความสำเร็จสู่รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของ ‘ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์’ ยึดถือเรื่องของคุณภาพเป็นหลัก โดยมี
3 จุดยืนที่ยึดถือเป็นแนวทาง คือ
.
1. ต้องหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และนำจุดเด่นดังกล่าวเพื่อใช้โฟกัสกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
.
2. พยายามสร้าง Differentiate ในสินค้าแต่ละประเภท เพื่อดึงดูดความต้องการของลูกค้า
.
3. สร้าง Value ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ ซึ่ง Value จะต้องสร้างจากทั้งตัวสินค้า และบริการ เพื่อการขายอย่างยั่งยืน
.
.
“เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าทั้งในแง่ของคุณภาพ และ Innovation โดยเราเป็นทั้งผู้ผลิต และเทรดเดอร์ จุดเด่นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ หลัก ๆ จะเน้นที่คุณภาพ มาตรฐานระดับสากลและเหมาะกับตลาด นอกจากนี้การที่ทีมขาย หรือแม้กระทั่งผู้บริหารได้ลงพื้นที่ศึกษาตลาดด้วยตัวเองทำให้ได้ใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้ใช้สินค้าจริง ส่งผลให้เราได้รู้ความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ว จึงสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว”
.
แนวโน้มในอนาคต ‘ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์’ วางแผนที่จะก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีไบโอเทค โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา พัฒนา วัคซีนในประเทศไทย โดยมีพันธมิตรอย่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ไบโอเทค ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายคือการมีวัคซีนของไทยที่ผลิตภายในประเทศ
.
เนื่องจากปกติแล้วประเทศไทยนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศเป็นมูลค่าสูงมาก แต่โรคต่าง ๆ มักจะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์บ่อยครั้ง ซึ่งหากสามารถผลิตวัคซีนด้วยการเอาเชื้อที่เกิดจากการระบาดในประเทศเป็นตัวตั้งต้นจะทำให้ได้วัคซีนที่ตรงกับโรคได้มากกว่า นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานเพื่อขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสารเสริม และเพื่อเดินหน้าเข้าสู่หลักสุขภาพหนึ่งเดียว “One Health”