Home / Leaderships Management / Management (page 4)

Management

มุมใหม่ HR Outsourcing

“คน…เป็นหัวใจหลัก เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้องค์กรเดินหน้า ทำงานไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่คนไม่ใช่สิ่งของ ดังนั้นองค์กรไม่สามารถดูแลจัดการบริหารคนเฉกเช่นการดูแลเครื่องจักรให้ทำงานไปได้แบบวันต่อวัน”

Read More »

ตามรอยความสำเร็จ Tasty Catering Inc.

Tim Thomas ทายาทธุรกิจชื่อดังจากชิคาโก เมื่อต้องเข้ามาช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัว เขาบอกว่า จะไม่ทำงานที่นี่อีกต่อไป หากทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับกิจการร้านอาหารจานด่วน (Fast Food Restaurant)

Read More »