Home / Leaderships Management / Management (page 3)

Management

Feedback สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการบริหารงาน

Feedback

Feedback หรือ คำติชม คือของขวัญที่ดีสำหรับทุกคนในการพัฒนาตนเองในหลายๆด้าน แต่สำหรับในด้านของการทำงาน อาจจะเปลี่ยนได้ว่าคำติชม เปรียบเสมือนตัวชี้วัดในการทำงานเลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นหัวหน้าที่ดีควรมีกระบวนการในการใช้ Feedback ให้เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอนงาน (Coaching Process) และการเรียนรู้งาน (Learning Process) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป้าหมาย หรือความคาดหวังที่ได้ตกลงกันไว้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ขอแนะเคล็ดลับในการสร้างศักยภาพให้กับลูกน้อง ด้วยวิธีการให้ คำติชม (Feedback) ที่ถูกวิธี และได้ผลมากที่สุด ดังนี้ 1.ผู้บังคับบัญชาต้องมีทักษะในการให้ Feedback ทักษะจะเกิดขึ้นได้ ย่อมเกิดจากการศึกษา หมั่นพัฒนาตนเอง ฝึกฝนบ่อยๆ โดยเฉพาะการจดจำวิธีการ ขั้นตอน หรือกระบวนการจากผู้บังคับบัญชาของเราเอง ส่วนใหญ่แล้วการให้ Feedback มีสองด้านคือ – Positive Feedback คือการแสดงความชื่นชมลูกน้อง ทั้งต่อหน้าคนอื่น หรือส่วนตัว สิ่งนี้จะเกิดแรงกระตุ้นได้เป็นอย่างดี – Negative …

Read More »

เทคนิคปั้นทีมเวิร์ค ที่เป็นมากกว่า ทีมเวิร์ค

การทำงานท่ามกลางการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน หากเป็นภาระกิจที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยตัวคนเดียวได้ ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมงาน ที่ประกอบได้ด้วยสมาชิกมากกว่าหนึ่ง ช่วยเหลือส่งเสริมกัน เพื่อให้งานสำเร็จลงได้ด้วยดี แต่ในโลกของการทำงาน หลายครั้งที่คุณอาจไม่ได้เป็นคนเลือกสมาชิกในทีมด้วยตนเอง แต่จะต้องมาอยู่ร่วมทีม ถ้าทุกอย่างลงตัวอยู่แล้วงานก็จะเดินไปได้ด้วยดี แต่ถ้าหากว่า ทีม “ไม่เวิร์ค” หมายถึง ไม่สามารถทำให้งานสำเร็จได้อย่างราบรื่น หรือ ไม่สามารถสร้างผลงานให้ได้ตามที่ควรจะเป็น แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย พร้อมเผยเทคนิคการทำงานอย่างไรให้เป็นทีมเวิร์ค ดังนี้ 1. เป้าหมายของทีม และ เป้าหมายของสมาชิกในทีมงาน ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และ สมาชิกในทีมเห็นภาพว่าจะต้องก้าวเดินไปด้วยกันเช่นไรจนถึงเป้าหมายที่มี ในปัจจุบัน พบว่าวิธีการที่ดีที่สุด คือการให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย ซึ่ง สมาชิกในทีมจะมีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ มากกว่าเป้าหมายที่ได้รับมอบมาโดยไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ และ ในกระบวนการสร้างเป้าหมายที่ดี ผู้นำ ก็จะมีโอกาสศึกษาเป้าหมายของสมาชิกในทีม เช่นเดียวกัน 2. ความสำคัญของแต่ละบทบาทหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องมีความชัดเจน สมาชิกในทีมมีความเข้าใจร่วมกันว่า ความสำเร็จของทีมนั้น มาจากการที่ทุกคนในทีมร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในทีมแต่ละท่านได้รับมอบหมาย และ ทุกบทบาทนั้นมีความสำคัญทั้งสิ้น …

Read More »

AEC กับการทำงานยุคดิจิทัล

HR

แม้ว่า AECจะเป็นมากกว่าการเปิดเสรีการค้าสินค้าและข้อตกลงการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกัน แต่ยังผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้

Read More »

8 เทคนิคสู่การเป็นผู้จัดการ เจาะเทรนด์แรงงานยุค Millennial

Millennia

คนรุ่นใหม่มีบทบาทกับการทำงานมากขึ้น เทคโนโลยีมีส่วนในการขับเคลื่อนการทำงาน ส่งผลให้แรงงานในกลุ่ม Millennial หลายคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการ

Read More »

5 สายงาน สุดฮิตที่ตลาดแรงงานต้องการ…เรียนเถอะไม่มีตกงาน

5 สายงาน

5 สายงาน สุดฮิตที่ตลาดต้องการในปี 2560 จากผลวิจัยของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป พร้อมทักษะที่แรงงานยุคใหม่ต้องมี ในยุคไทยแลนด์ 4.0

Read More »

Next Generation of Talent กลยุทธ์การบริหารคนเก่งยุคใหม่

Generation

ในอนาคตอันใกล้ โลกกำลังเผชิญกับแนวโน้มเรื่องโลกาภิวัตน์อย่างเต็มรูปแบบ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในตลาดแรงงาน

Read More »

เมื่อโลกเปลี่ยน ผู้นำต้องเปลี่ยนโลก

ผู้นำ

ตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นทั่วโลก และส่งผลกระทบระหว่างกัน

Read More »

Booking.comเผยคนไทยรับค่าตอบแทนต่ำแลกโอกาสเดินทางติดต่อธุรกิจ

Booking

Booking.com สำหรับธุรกิจเผย คนไทยกว่าร้อยละ 43 ยอมรับค่าตอบแทนต่ำ แลกโอกาสในการเดินทางติดต่อธุรกิจ แสวงหาประสบการณ์ มากกว่ารับสวัสดิการแบบเดิม ๆ

Read More »

2560 ปีทองสินทรัพย์เสี่ยง อาสงส์เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวชัด ราคาน้ำมันดิบเริ่มมีเสถียรภาพ

หุ้น

บลจ.วรรณ มองหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยแรงซื้อในสินทรัพย์เสี่ยง หลังเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นตัวชัดเจน และราคาน้ำมันดิบมี downside Risk จำกัด ประเมินสัปดาห์นี้หุ้นไทยเคลื่อนไหวกรอบ 1,520-1,565 จุด จากอานิสงส์มาตรกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐดันเศรษฐกิจไทยปลายปีฟื้นตัวเด่นขึ้น แนะระวังแรงขายใกล้ระดับ 1,550 จุด จากการไถ่ถอนกองทุนประเภท LTF ที่ครบกำหนด มณฑล จุนชยะ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.วรรณ ประเมินตลาดหุ้นทั่วโลกในสัปดาห์นี้มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นในลักษณะ Sideway Up จาก Sentiment เชิงบวกจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ประกอบกับความคาดหวังเชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ เพื่อเข้ามาสนับสนุนตลาด โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มประกาศทีมบริหารและนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ ออกมา รวมทั้งแรงหนุนจากราคาน้ำมันยังคงทรงตัวได้และเริ่มเข้าสู่การปรับลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ในปี 2560 ทำให้มองว่า Downside Risk สำหรับการปรับลดลงของราคาน้ำมันเริ่มจำกัดมากขึ้น โดยบลจ.วรรณมองกรอบของราคาน้ำมันปีนี้ที่ระดับ 55-65 เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านตัวเลขเศรษฐกิจโลกเดือน ธ.ค. 59 ยังคงฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งตัวเลข …

Read More »

ภาพรวมบัตรเครดิตปี 2560 ประคองการเติบโต

บัตรเครดิต

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธุรกิจบัตรเครดิตน่าจะยังประคองการเติบโตไว้ได้ในระดับใกล้เคียงกับปี 2559 สอดคล้องกับผลสำรวจฯ ที่สะท้อนว่า ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตยังคงมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง

Read More »