Tag Archives: สหรัฐอเมริกา

กูรูคาด ภาวะถดถอยสหรัฐฯ กระทบเอเชีย ไทย-สิงคโปร์ เสี่ยงอันดับต้น ส่งออก-ท่องเที่ยว ส่อชะลอตัว

กูรูคาด ภาวะถดถอยสหรัฐฯ กระทบเอเชีย ไทย-สิงคโปร์ เสี่ยงอันดับต้น ส่งออก-ท่องเที่ยว ส่อชะลอตัว

Read More »

ล้างหนี้ ‘กยศ.’ เป็นทางออกที่ดีจริงหรือ? ถอดมุมมองกูรูสหรัฐฯ ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ หลัง ‘ไบเดน’ จ่อยกหนี้การศึกษากว่า 1.18 แสนล้านเหรียญ

ล้างหนี้ ‘กยศ.’ เป็นทางออกที่ดีจริงหรือ? ถอดมุมมองกูรูสหรัฐฯ ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ หลัง ‘ไบเดน’ จ่อยกหนี้การศึกษากว่า 1.18 แสนล้านเหรียญ

Read More »

TikTok กับ การรับมือในศึก 2 ทาง

tiktok การรับมือในศึก 2 ทาง

วิธีที่แอปพลิเคชั่น TikTok ใช้รับมือกับจากการถูกทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนเพ่งเล็ง เพราะความเป็นแอปสัญชาติจีน หรือเพราะยอดดาวน์โหลดสูงแซงแอปสัญชาติอเมริกา?

Read More »