Home / Tag Archives: big data

Tag Archives: big data

ไขความสำเร็จนำ ‘องค์กร’ ฝ่าคลื่นดิสรัปชัน

ไขความสำเร็จนำ ‘องค์กร’ ฝ่าคลื่นดิสรัปชัน พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bluebik Group (บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด) คอลัมน์ : KOL (Key Opinion Leader)หนังสือ Business+ #371 Jan 2020 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จนทำให้องค์กรต่าง ๆ มุ่งทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและอยู่รอดการก้าวสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ไม่ใช่การลงทุนเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของคนที่ต้องเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ.Big Data คือเทคโนโลยีที่เข้ามาตอบตอบโจทย์ในมิติของการประมวลผล เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้เป็นอย่างดี หรือ AI เปรียบเหมือนการสร้างสมอง เมื่อธุรกิจมีข้อมูลจาก Big Data ป้อนเข้าไปในระบบ AI ให้ตัดสินใจแทนมนุษย์ โดยความพิเศษของ AI คือ ความเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ไร้ขีดจำกัดในการเปิดรับและวิเคราะห์ข้อมูล และความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลแถมยังฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ …

Read More »

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “The M Matrix II–The Real Thing from IoT to Analytics”

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ผนึกกำลัง 5 คู่ค้า จัดงาน “The M Matrix II – The Real Thing from IoT to Analytics.” งาน Data Solutions ครั้งแรกในเมืองไทย โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับโลกของ Internet of Things (IoT) ได้รู้จักและเรียนรู้กับ Smart Intelligent Software ที่จะเข้ามาช่วยองค์กรจัดการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยยังจะมีการเปิดตัวโซลูชั่นชั้นนำจาก 5 พันธมิตรธุรกิจของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ThingWorx, Cloudera, Talend, Qlik และ K2  พร้อมฟังการบรรยายที่น่าสนใจในหัวข้อดังนี้ …

Read More »

ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับ Big Data

เมื่อ Big Data กลายเป็นคำฮิตติดปากประจำยุค เหมือนกับว่า ถ้าใครนำเสนอแผนงานแล้วไม่มีค่าว่า Big Data รวมอยู่ด้วยก็ดูจะเชยล้าสมัยไปแล้ว และแผนแม่บท ICT ของหน่วยราชการระดับกระทรวงบางแห่งก็มีระบุเรื่องนี้ไว้ แต่พอลงลึกในรายละเอียดจะพบว่า มีความเข้าใจที่ผิดพลาดอยู่หลายข้อด้วยกัน ลองมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง  

Read More »