ไขความสำเร็จนำ ‘องค์กร’ ฝ่าคลื่นดิสรัปชัน

ไขความสำเร็จนำ ‘องค์กร’ ฝ่าคลื่นดิสรัปชัน

พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bluebik Group (บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด) 
คอลัมน์ : KOL (Key Opinion Leader)
หนังสือ Business+ #371 Jan 2020

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จนทำให้องค์กรต่าง ๆ มุ่งทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและอยู่รอดการก้าวสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ไม่ใช่การลงทุนเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของคนที่ต้องเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ
.
Big Data คือเทคโนโลยีที่เข้ามาตอบตอบโจทย์ในมิติของการประมวลผล เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้เป็นอย่างดี หรือ AI เปรียบเหมือนการสร้างสมอง เมื่อธุรกิจมีข้อมูลจาก Big Data ป้อนเข้าไปในระบบ AI ให้ตัดสินใจแทนมนุษย์ โดยความพิเศษของ AI คือ ความเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ไร้ขีดจำกัดในการเปิดรับและวิเคราะห์ข้อมูล และความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลแถมยังฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ จากการเรียนรู้จาก Big Data
.
ขณะที่ IoT (Internet of Things) จะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโลกออฟไลน์ไปสู่โลกออนไลน์ ตามคำนิยามที่ว่า Internet of things เป็นการนำเอาอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปเชื่อมต่อในโลกอินเทอร์เน็ต เช่น ตัวเซนเซอร์ที่ใช้จับข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรแบบ หรือระบบ Automation สามารถทำงานแทนมนุษย์ เมื่อสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงในระบบออนไลน์ อุปกรณ์เหล่านี้จะเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้เป็น Big Data ให้ AI นำมาใช้วิเคราะห์และตัดสินใจเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจต่อได้
.
และ RPA (Robotic Process Automation) คือเป็นโซลูชันการทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้การทำงานด้านต่าง ๆ เปลี่ยนเป็นแบบอัตโนมัติ โดยจะมีโรบอทช่วยทำงานแทน ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ความผิดพลาดที่เกิดจากคน โดยการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ ปรับปรุงให้การทำงานไม่ตกหล่น โดยเปลี่ยนให้งานประจำถูกดำเนินการแบบอัตโนมัติ


อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์เราพบว่า องค์กรส่วนใหญ่กว่า 80% ที่ทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันประสบกับความล้มเหลว เพราะองค์กรเลือกฝากงานส่วนสำคัญไว้กับพนักงานประจำที่ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทำให้เราเห็นองค์กรส่วนใหญ่มองหาตัวช่วย หันมาใช้บริการที่ปรึกษาในการทำ PMO (Project Management Office) ซึ่งเปรียบเป็นหน่วยงานกลาง บริหารโครงการมีความสามารถทำงานแบบ Proactive เต็มเวลา มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทัศนคติที่ดี สามารถประสานงานและสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ในทุกภาคส่วน ไม่จำกัดอยู่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เรียกได้ว่าเป็นผู้ประสาน 10 ทิศ เพื่อให้คนในหลายหน่วยงานมีความเข้าใจตรงกัน ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพื่อการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตรงเวลา ทันต่อตลาด ไม่ตกเทรนด์
.
อยากจะอยู่รอด ต้องทำอย่างไรดี ..?
.
โลกปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ คนที่จะอยู่รอดจึงต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบตัวตลอดเวลา ต้องตื่นตัวเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา เพราะคู่แข่งไม่ใช่จำกัดแค่คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเท่านั้น แต่คู่แข่งขันข้ามอุตสาหกรรมก็พร้อมจะเข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาดของเราอยู่ตลอดเวลา รวมถึงต้องมีกลยุทธ์และมีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีการวางแผนงบประมาณไว้ในระยะยาว
.
การนำพาธุรกิจและองค์กรให้อยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล จำต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ ‘เทคโนโลยี’ คือเครื่องมือช่วยสร้างมูลค่าธุรกิจ และการทรานส์ฟอร์มองค์กรควรทำอย่างรวดเร็วรัดกุม เพราะ ‘โอกาส’ ที่เสียไปคือ ‘ต้นทุน’ มหาศาลที่องค์กรต้องจ่าย

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสาร Business+ ฉบับเดือนมกราคม 2563