Tag Archives: สมุนไพร

กลุ่มสเปเชียลตี้ กับความแข็งแกร่งของ R&D เบื้องหลังความสำเร็จผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพ

กลุ่มสเปเชียลตี้ เปิดเบื้องหลังความสำเร็จผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยภายใต้แบรนด์ลูกค้ากว่า 2,000 รายการ ด้วยการพัฒนางานวิจัย สั่งสมประสบการณ์ทางวิชาการและองค์ความรู้ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี จับมือสถาบันวิจัยระดับประเทศหวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพพร้อมสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคม

Read More »

‘สมุนไพร’ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เบนทิศสู่เศรษฐกิจโลก

นาทีนี้อะไรที่ดีต่อสุขภาพ ก็ได้รับความสนใจไปเสียหมด โดยเฉพาะเมื่อพูดถึง ‘สมุนไพร’ อีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่ชาวไทยมาตลอด และหลายคนอาจหลงลืมไปว่า แท้จริงแล้วสมุนไพรอาจไม่ใช่เพียงสินค้าท้องถิ่น มูลค่าต่ำ แต่คือหนึ่งในอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้อีกด้วย

Read More »