Tag Archives: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ช่วงบ่ายได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2563 จำนวน 14 ราย มอบโดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 21 ราย อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 จำนวน 8 ราย มอบโดย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read More »

เปิดใจผู้อัญเชิญตรา มทร.ธัญบุรี

ผ่านพ้นไปสำหรับการค้นหาผู้อัญเชิญตราหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) โดยได้รับความสนใจมีผู้สมัครเข้าร่วมการค้นหากว่า 45 คน ซึ่งผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฝ่ายหญิง ได้แก่ “เอิรน์”นางสาวนิชาภัทร มีบำรุง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฝ่ายชาย ได้แก่ “ภู” นายชนะพล พลานุสนธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม “เอิรน์” นางสาวนิชาภัทร มีบำรุง บอกว่า อยากลองสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย ทุกคนรู้ว่าหน้าที่ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเป็นหน้าที่สำคัญ โดยในการประกวดยังมีการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในเรื่องของการเดิน-นั่ง เป็นประสบการณ์ที่ดี และยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง ถือว่าเป็นรางวัลแรกของหนูในรั้วมหาวิทยาลัย ยอมรับว่าตอนที่คณะกรรมการคัดเลือกให้เข้ารอบ 5 หนูแอบหวังนิด ๆ เมื่อประกาศผลว่าได้รับตำแหน่ง ภูมิใจ เพราะว่าเป็นรางวัลที่หนูตั้งใจ และเต็มที่กับการประกวดครั้งนี้ เคยได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ธิดาดอกไม้ประจำปี 2562 …

Read More »

มทร.ธัญบุรี พัฒนา “วัสดุคอมโพสิต” จากขยะพลาสติกบรรจุภัณฑ์เคลือบด้วยอะลูมิเนียม

การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากขยะบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเคลือบด้วยอะลูมิเนียมสู่การใช้งานจริง เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากโครงการ Talent mobility ของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผลงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมวิจัย ผศ.ศุภเอก ประมูลมาก, ผศ.บุญส่ง จงกลนี, ดร.มนทิพย์ ล้อสุริยนต์ และอาจารย์จิรวัฒน์  ใจอู่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ กล่าวว่า ทุกวันนี้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เคลือบด้วยอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคส่วนมากที่ต้องการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำมาจากชั้นฟิล์มของเทอร์โมพลาสติกและมีชั้นฟิล์มของอะลูมิเนียมทำหน้าที่รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  เช่น ถุงขนมคบเคี้ยว ซองบรรจุกาแฟสำเร็จรูป ถุงบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟ กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ยูเอซที (Ultra-High-Temperature Processing ; UHT) ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการให้ความร้อนสูงในเวลาสั้น ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงขยะจากบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้ถุงบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเคลือบด้วยอะลูมิเนียมสำหรับป้องกันสิ่งแปลกปลอมและรักษาคุณภาพของชิ้นส่วน เมื่อนำไปสู่โรงงานประกอบจะมีขยะเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากเช่นกัน …

Read More »

มทร.ธัญบุรี จับมือ สสว. พาผู้ประกอบการเข้าสู่โลก E-Commerce

มทร.ธัญบุรี และ สสว. ร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ภายใต้ ‘โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing’ จัด กิจกรรมอบรมหัวข้อ Advanced Online Advertising มีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจโฆษณาและเข้าถึงลูกค้าบนโลกออนไลน์ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ในระดับสากล

Read More »

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดแถลงข่าวเปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น (DD Mall ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมี นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิด    นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยว่า กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เห็นความสำคัญในการส่งเสริมภาคการเกษตรอันเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรอุตสาหกรรม โดยการเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำไปจนถึงผู้ผลิตกลางน้ำ และส่งต่อให้ผู้ทำการตลาดเกษตรปลายน้ำ จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและผู้รับบริการ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทั้งโอกาสและเพิ่มช่องทางการใช้บริการเครื่องจักรกล/ผลิตภัณฑ์การเกษตร …

Read More »

หุ่นจำลองผิวเสมือนคนจริง มทร.ธัญบุรี เพื่อคนตาบอด เรียนนวดแผนไทย แบบนิว นอร์มอล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มอบหุ่นจำลองผิวเสมือนจริง 3 ตัว โครงการวิจัยการสร้างหุ่นจำลอง เพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น ให้กับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ เป็นผู้รับมอบและกล่าวต้อนรับทีมงานวิจัย ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บ้านราชวิถี รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ทีมวิจัย เผยว่า หุ่นจำลองเพื่อช่วยการเรียนรู้การนวดแผนไทย สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 3 ตัว ประกอบด้วย หุ่นสอน ท่านั่ง ท่านอนตะแคงเหยียดขา และท่ายืน หุ่นดังกล่าวมีเส้นประธานทั้งสิบ เรียนรู้วิธีการนวดแผนไทย ที่มีความสำคัญต่อการบำบัดรักษาโรค ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เรียนรู้ได้จากเสียงและการสัมผัส ซึ่งเนื้อผิวของหุ่นจำลองเป็นซิลิโคน เสมือนผิวหนังคนจริง ออกแบบมาเพื่อรองรับความหนัก – เบา ตามแรงมือในการกดจุด ซึ่งเน้นไปในการนวดเพื่อผ่อนคลาย …

Read More »

อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ มทร.ธัญบุรี

  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ทีมวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล (COE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับบริษัทแก้วกานดา จำกัด ทำการพัฒนาอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ตัวอุโมงค์ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทาน สามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นละอองฝอย ฆ่าเชื้อเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ได้ครอบคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้าโดยใช้เวลาเพียง 6 วินาที ต่อคน ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นวิลแชร์ก็สามารถเข้าใช้งานอุโมงค์ได้ ใช้เซ็นซอร์สั่งงานแบบอัตโนมัติ และมีระบบควบคุมการทำงาน รองรับการใช้งานในปริมาณมากได้ถึงวันละ 5,000 – 7,000 คน โดยใช้น้ำยาเพียง 2 ลิตร ซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อถูกพัฒนาโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล (COE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ผ่านการรับรองนำมาใช้กับอุโมงค์ โดยผลงานดังกล่าวเหมาะที่จะนำไปติดตั้งใช้งานในโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา งานนิทรรศการที่มีคนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น ซึ่งทีมวิจัยของคณะฯ …

Read More »

มทร.ธัญบุรี พร้อมก้าวสู่เป้าหมายมหาวิทยาลัยระดับโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด วางแผนขับเคลื่อน RMUTT สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

Read More »

มทร.ธัญบุรี สร้างเครื่องทำความสะอาดผิวหลอดไผ่

อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดหลอดไผ่ ทำความสะอาดผิวหลอดไผ่ได้ 88 หลอดต่อชั่วโมง ทดแทนการใช้แรงงานคน ผลงานของ ดร.มานพ แย้มแฟง นักวิจัยและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นายสราวุฒิ เลาะหะนะ นายสิทธิกร สงวนตระกลู และ นางสาวเบญจพร ยุติศาสตร์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดร.มานพ แย้มแฟง บอกว่า ในการลงพื้นที่ OTOP จ.ปราจีนบุรี ของทางมหาวิทยาลัย โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีไม้ไผ่จำนวนมาก และยังเป็นแหล่งปลูกไผ่หลอด ซึ่งปัจจุบันไผ่หลอดได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถนำมาใช้แทนหลอดพลาสติก ซึ่งบริษัท พิมธา จำกัด เป็นบริษัทที่จำหน่ายไผ่หลอด ซึ่งก่อนที้จำหน่ายต้องมีการทำความสะอาดไผ่หลอดทั้งด้านนอกและด้านในจากนั้นนำไปฆ่าเชื้อ จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยออกแบบและผลิตเครื่องทำความสะอาดไผ่หลอด ปกติทางบริษัทใช้แรงงานคนในการทำความสะอาด แรงงานทำงานเป็นเวลานาน ทำให้รู้สึกเมื่อยล้า ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง ทางบริษัทจึงให้โจทย์กับทางมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสุนนในการทำวิจัยจาก สกสว. ประจำปี 2562 “ซึ่งจากการทดสอบเครื่องทำความสะอาดผิวหลอดไผ่เปรียบเทียบจำนวนหลอดไผ่ที่ใช้คนกับพบว่าการใช้เครื่องทำความสะอาดผิวหลอดไผ่ได้ 88 หลอดต่อชั่วโมง …

Read More »

มทร.ธัญบุรี พร้อมก้าวสู่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยระดับโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) บนหลักไมล์ที่ 45 ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี วางแผนขับเคลื่อน RMUTT ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

Read More »