Home / TOP Series / Product Innovation / ลูกค้าเลือกใช้คลาวด์ของนูทานิคซ์ เพราะใช้งานง่าย ยืดหยุ่น แข็งแกร่ง ปลอดภัย และลดต้นทุนได้จริง : Product Innovation Awards 2020 : รางวัลสินค้าทางด้านเทคโนโลยี ประเภท Cloud Platform

ลูกค้าเลือกใช้คลาวด์ของนูทานิคซ์ เพราะใช้งานง่าย ยืดหยุ่น แข็งแกร่ง ปลอดภัย และลดต้นทุนได้จริง : Product Innovation Awards 2020 : รางวัลสินค้าทางด้านเทคโนโลยี ประเภท Cloud Platform

ธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีพัฒนาตลอดเวลา นวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำอย่างไรองค์กรจึงจะสามารถนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้


คลาวด์คือคำตอบที่ธุรกิจส่วนใหญ่เลือกใช้ขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล

อาจกล่าวได้ว่าไม่มีองค์กรใดไม่ใช้คลาวด์ แต่จะเป็นคลาวด์ประเภทใดนั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่แต่ละองค์กรต้องการ ข้อมูลจากผลสำรวจการใช้คลาวด์ระดับองค์กรทั่วโลกของนูทานิคซ์ ปี 2562 เปิดเผยว่า 85% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าไฮบริดคลาวด์เป็นรูปแบบไอทีที่เหมาะสม ในขณะที่ 73% ระบุว่ากำลังจะย้ายแอปพลิเคชันจากพับลิคคลาวด์กลับไปไว้บนดาต้าเซ็นเตอร์ สำหรับองค์กรในประเทศไทย ผลสำรวจเป็นไปในแนวทางเดียวกับทั่วโลก โดย 76% ของผู้ตอบแบบสำรวจเห็นด้วยว่าไฮบริดคลาวด์เป็นรูปแบบไอทีที่เหมาะสำหรับองค์กรของตน และจะมีบทบาทต่อภาคธุรกิจอย่างมากในอนาคต โดยในอีก 5 ปีข้างหน้าคาดว่าองค์กรไทยจะใช้ไฮบริดคลาวด์เพิ่มขึ้น 37%

โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ – Hyperconverged Infrastructure (HCI)

นูทานิคซ์เป็นผู้นำและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จที่รองรับระบบคลาวด์ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบเดิมที่มีระบบการทำงานแยกกันเป็นไซโล มาใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากกว่า HCI ของนูทานิคซ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่รวมเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ เวอร์ชวลไลเซชั่น เน็ตเวิร์ค และซีเคียวริตี้มาไว้ในอุปกรณ์ตัวเดียวและกำกับการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ปลอดภัย ไม่ซับซ้อน ซื้อเท่าที่ต้องการใช้ เริ่มใช้ได้จากจำนวนน้อย ๆ และปรับขยายได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ

HCI ของนูทานิคซ์ใช้ซอฟต์แวร์เชื่อมระบบเข้าหากัน ง่ายต่อการใช้งานจนได้รับการนิยามว่าเป็น Data Center in a Box ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลแห่งหนึ่งสามารถลดพื้นที่จัดวางอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กว่า 200% และประหยัดไฟมากกว่า 50% มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของไทยสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ได้ด้วยเงินลงทุนไม่ถึงสามล้านบาท

HCI ของนูทานิคซ์ได้รับการยกย่องจากการ์ทเนอร์ให้เป็น Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Hyperconverged Infrastructure ประจำปี 2563 นับเป็นปีที่สองที่นูทานิคซ์ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน Customer’s Choice นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องจากการ์ทเนอร์ให้อยู่ในกลุ่มผู้นำด้าน HCI จากรายงาน Magic Quadrant ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

Nutanix Enterprise Cloud Platform

แพลตฟอร์มคลาวด์ของนูทานิคซ์ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้คลาวด์ รองรับคลาวด์และแอปพลิเคชันได้ทุกประเภท นูทานิคซ์ช่วยให้องค์กรมีไพรเวทคลาวด์ใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ของตนบนเครื่องแม่ข่ายใด ๆ ที่ใช้อยู่โดยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับพับลิคคลาวด์ นูทานิคซ์สามารถเชื่อมต่อไปยังพับลิคคลาวด์ชั้นนำได้ และหากต้องการใช้ทั้งไพรเวทและพับลิคคลาวด์นูทานิคซ์ก็มีระบบไฮบริดคลาวด์ที่สามารถประสานการทำงานคลาวด์ทั้งสองระบบเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น สามารถทำงานและบริหารจัดการได้เหมือนเป็นคลาวด์ผืนเดียวกัน คลาวด์ของนูทานิคซ์เป็น One Platform สำหรับ Any App และ Any Location บริหารจัดการผ่านซอฟต์แวร์เดียว

IDC ได้สำรวจเกี่ยวกับมูลค่าทางธุรกิจจากผู้ใช้แพลตฟอร์มคลาวด์ของนูทานิคซ์ พบว่าช่วยลดผลกระทบจากการหยุดงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ก่อน (Unplanned Downtime) ได้กว่า 85% และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ถึง 62% จากการใช้งานในระยะเวลา 5 ปีเมื่อเทียบกับการใช้โครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบเก่า

แพลตฟอร์มคลาวด์ของนูทานิคซ์มอบทางเลือกและความยืดหยุ่นให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้เครื่องแม่ข่ายของผู้ผลิตรายอื่น ๆ หรือของนูทานิคซ์เอง หรือทรัพยากรบนบริการพับลิคคลาวด์ก็ได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์เชื่อมต่ออย่างง่ายดาย มีความเสถียร และติดตั้งได้รวดเร็ว

ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ (software-defined)

นอกจากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ แพลตฟอร์มคลาวด์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหารจัดการที่ติดตั้งมาให้แล้ว เช่น AHV ซึ่งเป็นไฮเปอร์ไวเซอร์ของนูทานิคซ์ที่ช่วยในการใช้งานเวอร์ชวลไลเซชั่นโดยไม่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ราคาแพง, ระบบปฏิบัติการ Acropolis Operating System (AOS) และระบบควบคุมการบริหารจัดการคลิกเดียวเบ็ดเสร็จ (Prism) นูทานิคซ์ยังพัฒนาซอฟต์แวร์หลากหลายที่ครอบคลุมการใช้งานทั้ง IoT, Edge, Robotic, Cloud, Disaster Recovery ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมาก

คุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจำประเทศไทย นูทานิคซ์ กล่าวว่า “นูทานิคซ์ได้รับคะแนนดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของลูกค้า หรือ Net Promoter Score (NPS) เฉลี่ยสูงถึง 90 คะแนนตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์นูทานิคซ์ และสำหรับเราแล้วลูกค้าสำคัญเสมอ นูทานิคซ์พร้อมเดินหน้าไปกับลูกค้าเพื่อนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด