ความยั่งยืนผสานนวัตกรรม ความสำเร็จของสิงห์ เอสเตท : Product Innovation Awards 2020 : รางวัลสินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทอสังหาริมทรัพย์

เพื่อตอบโจทย์การเลือกที่อยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วน ทั้งเรื่องสุขภาพ สุขอนามัย ความสะดวก และความปลอดภัย โครงการ ‘THE EXTRO พญาไท–รางน้ำ’ ที่นำนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย ‘S-Air’ (เอส แอร์) เพื่อช่วยเรื่องระบบหมุนเวียนอากาศและแลกเปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์ภายในห้องพักทุกยูนิต

ผลของการเสนอคุณค่าในบริการที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมนี้ ส่งผลให้โครงการ ‘THE EXTRO พญาไท–รางน้ำ’ ได้รับการโหวตสูงสุดจากการจัดอันดับรางวัล Innovation Awards 2020 ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ไปครอง


สิงห์ เอสเตท วางหัวใจสำคัญของการทำตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นด้านความใส่ใจและการเลือกสรรสิ่งที่เป็นคุณค่า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) แทบจะไม่หยุดนิ่งในเรื่องของการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภค เพื่อช่วยแก้ Pain Point ที่ลูกค้ามีความกังวลในปัจจุบัน อาทิ เรื่องของระบบป้องกันสุขภาพ สุขอนามัย ความสะดวก และความปลอดภัย

และเพื่อตอบโจทย์การเลือกที่อยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วนในประเด็นดังกล่าว บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้นำหลักการ SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก UN เข้ามาเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้โครงการที่พัฒนามีมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล ดังเช่นโครงการ ‘THE EXTRO พญาไท–รางน้ำ’ ที่นำนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย S-Air (เอส แอร์) เพื่อช่วยเรื่องระบบหมุนเวียนอากาศและแลกเปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์ภายในห้องพักทุกยูนิต

อีกทั้งสามารถป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่น PM2.5 ไวรัส และเชื้อโรคอื่น ๆ จากภายนอกห้องพัก ทำให้ผู้พักอาศัยได้รับอากาศสะอาด สดชื่น ปลอดฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้ แม้ว่าห้องจะถูกปิดไว้ตลอดเวลาก็ตาม

คุณณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังว่า จาก แนวคิด Enriching Life สร้างคุณค่าให้ชีวิต ของแบรนด์สิงห์ เอสเตท ได้ถูกถ่ายทอดมายังการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ทุกโครงการ โดยมุ่งเน้นด้านความใส่ใจและการเลือกสรรสิ่งที่เป็นคุณค่า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

แม้กระทั่งในปัจจุบันที่วงการอสังหาฯ กำลังเดินหน้าเข้าสู่ The Next Normal อย่างเต็มรูปแบบ การเลือกที่อยู่อาศัยของลูกค้าจะคำนึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่สวยงามและสะอาดเป็นสำคัญ ผู้คนจะให้ความสนใจและคาดหวังจะได้พบกับโครงการที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตได้อย่างครบถ้วน ทั้งเรื่องสุขภาพ สุขอนามัย ความสะดวก และความปลอดภัย ดังนั้น โครงการที่อยู่อาศัยจึงต้องพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ

“สำหรับโครงการ THE EXTRO ได้นำ SDGs ข้อที่ 3 (Good Health and Well-Being) เข้ามาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการในทุกกระบวนการ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของอากาศสะอาดแบบ 360 องศา ทั้งภายในและสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการ ที่จะต้องปลอดฝุ่น ปลอดสารอันตราย และมีอากาศบริสุทธิ์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า รวมถึงชุมชนโดยรอบ

ด้วยการนำนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย S-Air (เอส แอร์) เข้ามาติดตั้งในห้องพักทุกยูนิต รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องการใช้อากาศบริสุทธิ์ อาทิ ห้องฟิตเนส ซึ่งระบบ S-Air จะช่วยเรื่องระบบหมุนเวียนอากาศและแลกเปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์ภายในห้องพักทุกยูนิตของโครงการ พร้อมสร้างแรงดันอากาศ (Positive Pressure) เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่น PM2.5 ไวรัส และเชื้อโรคอื่น ๆ จากภายนอกห้องพัก นอกจากนี้ระบบ S-Air ยังช่วยเรื่องประหยัดพลังงานภายในห้องพักได้อีกด้วย

นอกจากนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว โครงการ THE EXTRO ยังถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต ด้วยการออกแบบผังอาคารเป็นรูปตัวเอส ทำให้ผู้พักอาศัยทุกห้องได้เห็นวิวเมืองและสวนสวยได้อย่างเต็มที่ ทุกห้องพักอาศัยจะได้กระจกแบบ Full Height เพื่อรับแสงธรรมชาติ ซึ่งแต่ละยูนิตเน้นการออกแบบให้มีหน้ากว้างพิเศษ และฝ้าเพดานสูงถึง 2.85 เมตร ทั้งหมดนี้เพื่อทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกโปร่งสบาย หรือห้องแบบ Duplex ซึ่งเป็นห้องที่สวยงามที่สุดในโครงการ ได้ออกแบบให้รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้าน มีพื้นที่ใช้สอยที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่”

จะเห็นได้ว่าการให้ความสำคัญกับ Environmental, Social and Governance นั่นย่อมทำให้องค์กรอย่าง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ซึ่งก็ไม่แปลกใจที่ทุกคะแนนเสียงโหวตจากกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้โครงการ ‘THE EXTRO พญาไท–รางน้ำ’ คว้ารางวัล Product Innovation Awards 2020 ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ไปครองอย่างน่าชื่นชม