Ferry_Ea-เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100%

MINE SMART FERRY เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% ลำแรก ฝีมือคนไทย

นวัตกรรมจากเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% MINE SMART FERRY ผลิตขึ้นโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ที่นำเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium-ion Battery) มาต่อยอดใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับเรือโดยสาร เพื่อช่วยให้การเดินทางในแม่น้ำเจ้าพระยามีความสะดวกสบาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Master_MSF_E@76

เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE SMART FERRY เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Innovation: CSI) ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โดย MINE มาจากคำว่า Mission No Emission หรือ พันธกิจไร้มลพิษ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนรักษ์โลก และการเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำการให้บริการเรือพลังงานไฟฟ้าฝีมือคนไทย 100% ทั้งการโดยสารและการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บอกถึงกลยุทธ์และแนวคิดการพัฒนา MINE SMART FERRY ว่าเป็นการพลิกโฉมการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ที่มีจุดเด่นในหลายมิติ

Mine Ferry-interior 1 (1)

ประการแรก MINE SMART FERRY เป็น EV (Electric Vehicle) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยใช้พลังงานไฟฟ้า 100% จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และทางเสียง สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG Emission Reduction) ได้ถึง 10,875 ตันต่อปี และลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลได้ถึง 4,029,260 ลิตรต่อปี (1)

ประการที่สอง ความปลอดภัย MINE SMART FERRY เป็นเรือที่ประกอบจากอะลูมิเนียมทั้งลำ มีความแข็งแรง ทนทาน รูปทรง Catamaran ให้การทรงตัวที่ดี ห้องโดยสารแบบปิด ไม่ต้องกังวลเรื่องการพลัดตกน้ำ สามารถขึ้น-ลงเรืออย่างปลอดภัย

ประการที่สาม ความสะดวกสบาย MINE SMART FERRY มีห้องโดยสารขนาดใหญ่ รองรับผู้โดยสารได้ถึง 250 คน พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ ให้ความเย็นสบาย และยังติดตั้งเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยรังสียูวี เพื่อลดความเสี่ยงจาก Covid-19

ประการสุดท้าย นวัตกรรม โดยผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเส้นทางการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน EA Anywhere ทั้งเวลาเรือเทียบท่า ท่าเรือที่จอดรับ-ส่ง เพื่อช่วยในการวางแผนก่อนเดินทาง รวมถึงสามารถชำระค่าโดยสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้การสัมผัส (EMV Contactless : Europay, Mastercard, Visa) ซึ่งเป็นการรับชำระค่าโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเสียเวลาซื้อตั๋ว ลดการใช้เงินสด ลดความเสี่ยงจาก COVID-19 อีกทั้งสามารถชำระค่าโดยสารผ่านบัตร HOP สำหรับกลุ่มผู้โดยสารที่ไม่มีบัตรเดบิตและบัตรเครดิต เช่น นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ

สิ่งที่ผู้บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึง ‘พันธกิจไร้มลพิษ’ ของเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% MINE SMART FERRY เพื่อให้ผู้ใช้บริการเรือโดยสารได้รับความสะดวกสบายจากนวัตกรรมอันทันสมัย และมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด เราได้สอบถามถึงแผนงานในระยะต่อไป โดยคุณอมร เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า เปิดให้บริการในสาย Urban Line ด้วยเรือจำนวน 5 ลำจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ 12 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าพระนั่งเกล้า เชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีสะพานพระนั่งเกล้า ท่านนทบุรี ท่าเกียกกาย ท่าพายัพ ท่าเทเวศร์ ท่าพระปิ่นเกล้า ท่าพรานนก ท่าราชินี เชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสนามไชย ท่าราชวงศ์ ท่าสี่พระยา ท่าแคท ทาวเวอร์ และท่าสาทร เชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีสะพานตากสิน ในอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย

ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทฯ จะส่งมอบเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าครบจำนวน 27 ลำ (เรือโดยสาร จำนวน 23 ลำ และเรือท่องเที่ยว จำนวน 4 ลำ) ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีความพร้อมในการบริการเต็มรูปแบบเส้นทางการเดินเรือ 3 สาย ได้แก่

  1. สาย Urban Line (สายสีม่วง) เส้นทางท่าพระนั่งเกล้า – ท่าสาทร เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง รองรับผู้โดยสารจากนนทบุรี สู่ใจกลางกรุงเทพฯ ณ ท่าเรือสาทร
  2. สาย Metro Line (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางท่าพระราม 7 – ท่าสาทร รวม 11 ท่าเรือ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน รองรับความหนาแน่นของผู้โดยสารในเขตเมือง
  3. สาย City Line (สายสีเขียว) ท่าพระปิ่นเกล้า – ท่าสาทร รวม 10 ท่าเรือ เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ที่ถือได้ว่าเป็นเวนิสตะวันออก

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนพัฒนาบัตร HOP บัตรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถนำไปใช้กับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นต่อไปในอนาคต เพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ รถ ราง เรือ อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยให้ผู้โดยสารเดินทางเชื่อมต่ออย่างสะดวกสบายได้ด้วยบัตรใบเดียว

ด้วยวิธีคิดแบบบูรณาการ ครบระบบนิเวศในมิติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้มากที่สุดจากนวัตกรรม ทำให้MINE SMART FERRY เรือโดยสารไฟฟ้า 100% ลำแรก ฝีมือคนไทย โดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลชนะเลิศประเภทเทคโนโลยี กลุ่มเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า “Product Innovation Award 2021” ไปครอง

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม
(1) เทียบกับการใช้เรือน้ำมัน (คิดคำนวณจากการเปิดให้บริการครบทั้งโครงการ 23 ลำ ซึ่งจะให้บริการ 6 ทริป/ลำ/วัน เทียบกับเรือทั่วไปที่ใช้น้ำมันดีเซล 80 ลิตร/ลำ/ทริป ซึ่งจะปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.2159 tCO2e/ปี ต่อ 1 ทริป)