Coconut

เขย่าตลาดส่งออกมะพร้าว! ‘จีน’ จ่อนำเข้าจาก ‘เวียดนาม’ คู่แข่งไทย

เวียดนาม เป็นประเทศที่มีความสามารถในการเพาะปลูกผลไม้ได้เหมือนกับประเทศไทยหลายชนิด ทั้งมะม่วง ลิ้นจี่ เงาะ ลำไย รวมไปถึงทุเรียน มะพร้าว เพราะเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศเป็นเขตมรสุมฤดูร้อน แต่มีความแตกต่างด้านภูมิอากาศอย่างมากระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ ทำให้สามารถปลูกได้ทั้งผลไม้เมืองหนาวและเมืองร้อน ซึ่งในปัจจุบันเวียดนามสามารถใช้เทคนิคทันสมัยที่สามารถทำให้ไม้ผลที่มีมูลค่าการส่งออกสูง และผลไม้สามารถออกผลตลอดทั้งปีทำให้เวียดนามเป็นประเทศส่งออกผลไม้อันดับต้นๆ ของโลก และเริ่มขยายตลาดมาสู่ผลไม้ที่ไทยเป็นเจ้าตลาดในจีน อย่าง ทุเรียน ซึ่ง ‘Business+’ เคยวิเคราะห์ไปแล้วกับคอนเทนต์ ‘ศึกชิงเจ้าตลาดทุเรียนในจีนดุเดือด!! หลายประเทศรุกหนักชิงส่วนแบ่งการตลาด ไทยต้องเร่งสปีดก่อนเสียท่า ‘มาเลเซีย-เวียดนาม’’ สามารถอ่านย้อนหลังได้ที่ https://www.thebusinessplus.com/durian/

และข่าวล่าสุดจากกรมธุรกิจการค้าช่วงต้นเดือน ส.ค.2566 ที่จะเข้ามาเขย่าตลาดส่งออกผลไม้ของไทย อีกครั้ง คือ จีนเตรียมนำเข้ามะพร้าวสดจากเวียดนาม ซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบต่อผู้ส่งออกมะพร้าวของไทยเพราะจะมีคู่แข่งที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดจีน จึงทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องพัฒนา และเพิ่มศักยภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น

‘Business+’ พบข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการนำเข้ามะพร้าวของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ามณฑล ไห่หนานเป็นพื้นที่ผลิตมะพร้าวหลักของจีน แต่มณฑลไห่หนานสามารถผลิตมะพร้าวได้เพียง 250 ล้านลูกต่อปี แต่ความต้องการของตลาดต่อปีของจีนสูงถึง 2.6 พันล้านลูก นอกจากนี้จีนยังมีความต้องการแปรรูปมะพร้าวอีก 1.5 พันล้านลูก จึงทำให้ตลาดมะพร้าวของจีนยังมีช่องว่างสำหรับการนำเข้าอีกจำนวนมาก (มะพร้าวของจีนผลิตได้เพียง 10% ของความต้องการของตลาดเท่านั้น)

โดยในปี 2564 ปริมาณการนำเข้ามะพร้าว (แบบไม่ปลอกเปลือกชั้นใน) อยู่ที่ 872,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2.92 พันล้านหยวน และในปี 2565 ปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 1.07 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3.79 พันล้านหยวน และจีนยังคงอยู่ในภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบมะพร้าว ทำให้บริษัทเครื่องดื่มในจีนต้องแข่งขันกันเพื่อจัดหาวัตถุดิบ ดังนั้น จีนจึงต้องนำเข้ามะพร้าวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจำนวนมากทุกปี ทำให้รัฐบาลจีนต้องเร่งหา Supplier เพื่อป้อนวัตถุดิบ

ล่าสุด (ส.ค.2566) สำนักข่าวของจีนรายงานว่า สำนักงานศุลกากรจีนจะดำเนินการตรวจสอบมะพร้าวสดของเวียดนาม เพื่อทำการพิจารณาอนุญาตให้เวียดนามส่งออกมะพร้าวสดไปยังจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งกรมศุลกากรจีนจะทำการตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายทางชีวภาพในพื้นที่ปลูกมะพร้าวและแหล่งบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวมะพร้าว การขนส่งสินค้าของเวียดนาม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินความเสี่ยงและเสนอข้อกำหนดการนำเข้าที่เหมาะสม เพื่อกำหนดพิธีสารเกี่ยวกับการนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนามอย่างเป็นทางการ

จะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลเวียดนาม พยายามผลักดันการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในระยะยาว ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ของไทย ซึ่งผู้ประกอบการส่งออกมะพร้าวและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องจับตามอง และหากลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ซึ่งจากข้อมูลแล้ว เราพบว่าสถิติการนำเข้าช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 การส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามไปยังจีนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 1.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 121.9% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ซึ่งคิดเป็น 65.8 % ของตลาดส่งออกผักและผลไม้ ดังนั้น ไทยในฐานะประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญของโลกและเป็นแหล่งนำเข้ามะพร้าวที่สำคัญของจีนด้วย ในปี 2565 จีนมีการนำเข้ามะพร้าวจากไทย 523,000 ตัน คิดเป็น 48.8% ของการนำเข้ามะพร้าวทั้งหมดของจีน  ต้องหาแนวทางในการปรับตัวทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการไทย เพื่อลดผลกระทบต่อด้านมูลค่าการส่งออก และเศรษฐกิจ

ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์การนำเข้าผลไม้จากเวียดนามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ควรต้องเร่งพัฒนาการเพาะปลูกมะพร้าวและต้องมีการรักษาตรวจสอบคุณภาพมะพร้าวที่จะส่งออกมายังจีนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้บริโภคจีนเชื่อมั่นในการบริโภคมะพร้าวไทย รวมถึงผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมะพร้าวไทย ส่งเสริมให้มะพร้าวไทยเป็นที่รู้จักในตลาดจีนมากยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ Business+ มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวที่น่าสนใจอยู่อีกมากมายสามารถอ่านย้อนหลังได้ที่

https://www.thebusinessplus.com/coconut-3/

https://www.thebusinessplus.com/coconut-2/

https://www.thebusinessplus.com/coconut/

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.newgen2021/

#thebusinessplus #ตลาดส่งออก #ส่งออกมะพร้าว #มะพร้าว