Home / TOP Series / Product Innovation / ความรวดเร็ว หัวใจขับเคลื่อน ‘บมจ.วิริยะประกันภัย’ : Product Innovation Awards 2020 : รางวัลสินค้าไฟล์สไตล์ ประเภทการเงิน การลงทุน และประกัน

ความรวดเร็ว หัวใจขับเคลื่อน ‘บมจ.วิริยะประกันภัย’ : Product Innovation Awards 2020 : รางวัลสินค้าไฟล์สไตล์ ประเภทการเงิน การลงทุน และประกัน

เมื่อมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นอย่างไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 เกิดขึ้นในช่วงแรก บมจ.วิริยะประกันภัย ได้ออกผลิตภัณฑ์ ‘เจอ จ่าย จบ’ ด้วยความรวดเร็ว บริการ Covid-19 จึงถูกจัดให้เป็นอันดับ 1 ในหมวดการเงินการลงทุน ประเภทผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จากการจัดอันดับรางวัล Innovation Awards 2020 ไปครอง


ต้องยอมรับว่าความสามารถในการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย Covid-19 ด้วยความรวดเร็วของ บมจ.วิริยะประกันภัย ที่ทั้งได้กระแสตอบรับจากประชาชนเกือบทุกเพศทุกวัย และยังตอบโจทย์ในด้านของผลประโยชน์ความคุ้มครองที่คุ้มค่า แผนความคุ้มครองที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ในราคาที่เอื้อมถึง ทำให้บริการ Covid-19 จึงถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ในหมวดการเงินการลงทุน และประกัน ประเภทผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จากการจัดอันดับรางวัล ‘Product Innovation Awards 2020’ ไปครอง

คุณเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.วิริยะประกันภัย เล่าถึงวิธีคิดและการทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลาเพื่อสนองตอบบริการแก่ลูกค้าอย่างทันท่วงทีว่า “อย่างที่ทราบดีว่า บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการรับประกันภัยและสินไหม ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน และการทำงานของพนักงานด้วยเทคโนโลยี การขยายเครือข่ายบริการประกันภัยแบบครบวงจร รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา

ดังนั้น เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 บริษัทฯ จึงคำนึงถึงความรวดเร็วที่จะเข้าไปมีส่วนในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทันที โดยเฟสแรก บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์ โควิด 19 ชีลด์’ (Covid-19 Shield) ออกสู่ตลาด ซึ่งเน้นเรื่องแผนความคุ้มครองที่เข้าใจง่ายที่สุด คือ ‘เจอ จ่าย จบ’ โดยเมื่อตรวจพบเชื้อไวรัส Covid-19 ลูกค้ารับทันทีในวงเงินสูงสุด 100,000 บาท เงินชดเชยรักษาตัว 300 บาทต่อวัน สูงสุด 14 วัน และยังให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท ซึ่งปัจจุบันแผนดังกล่าวได้สิ้นสุดการขายแล้ว

แน่นอนว่า ประกัน ‘โควิด 19 ชีลด์’ ได้รับผลตอบรับดีมากเกินกว่าที่คาดไว้ จนเกิดบริการเฟส 2 คือ แผนประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โควิด โปรเทค’ (Covid Protect) ให้ความคุ้มครองค่ารักษารักษาพยาบาลสูงสุด 30,000 บาท ค่าชดเชยรายวัน วันละ 500 บาท สูงสุด 14 วัน และคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า วงเงินสูงสุด 300,000 บาท และคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 100,000 บาท”

ด้วยคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ทั้งด้านของผลประโยชน์ความคุ้มครองที่คุ้มค่า แผนความคุ้มครองที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ในราคาที่เอื้อมถึง ด้วยเบี้ยประกันภัยต่อปีเพียงหลักร้อยบาท ถือว่านี่คือจุดเด่นที่สุด

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาด Covid-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเพื่อเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ ‘New Normal’ เกรียงศักดิ์ระบุว่า จากนี้กระแสเรื่องการรักสุขภาพจะมีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนจะตระหนักถึงความสำคัญของการมีความคุ้มครองด้วยประกันสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแผนประกันภัยสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึงและครอบคลุมมากขึ้น

รวมถึงบริษัทฯ เตรียมพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมบริการด้านประกันภัยสุขภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างพื้นที่ Online Community ผ่าน Microsite ‘Viriyah Health Hub’ ซึ่งจะรวบรวมทั้งองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ช่องทางการซื้อ-ขาย และบริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพครบวงจร รวมถึงนวัตกรรมบริการ Telemedicine หรือ บริการด้านการแพทย์ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการจัดทำ ‘Viriyah Health Hub’ ดังกล่าวในช่วงไตรมาส 4 ปี 2020 ต่อไป