Tag Archives: mazda

มาสด้าทุ่มงบลงทุน 22.1 พันล้านเยน เปิดโรงงานผลิตเครื่องยนต์ใหม่

มาสด้าทุ่มงบลงทุน 22.1 พันล้านเยน เปิดโรงงานผลิตเครื่องยนต์ใหม่ เพิ่มกำลังการผลิต 100,000 เครื่อง เตรียมส่งออกไปทั่วโลก

Read More »

Mazda Skyactiv Asean Caravan

Mazda

คาราวาน Mazda 3 ประเทศ 1,200 กิโลเมตร 36 ชั่วโมง ถือเป็นความท้าทายของมาสด้า อาเซียน คาราวาน เส้นทางจากเวียดนามเข้ามายังกรุงเทพฯ บนเส้นทางสายอารยธรรมอาเซียน

Read More »

CEO ป้ายแดงของ Mazda

CEO ป้ายแดงของ  Mazda ประกาศวิสัยทัศน์ One Mazda One Team จุดหมายใหม่เพื่อชัยชนะของ Mazda เตรียมพร้อมรับมือให้ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ซึ่งเป็นคนไทย “ชาญชัย ตระการอุดมสุข” ลูกหม้อที่อยู่กับมาสด้ามานาน 20 ปี ย่อมมองเห็นโอกาสแห่งการเติบโตของแบรนด์รถยนต์ที่กล่าวกันว่า ขับสนุกที่สุดแบรนด์หนึ่ง

Read More »