Tag Archives: Dr.Jel

เมื่อชีวิตต้องดูดีอยู่ตลอด เวชศาสตร์ชะลอวัยจึงเป็นคำตอบ

เวชศาสตร์ชะลอวัย คือ ศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพเราแบบองค์รวม เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดความเสื่อมไปตามอายุ เกิดการปรับสมดุลของกลไกต่าง ๆ ในร่างกาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปจนหมดอายุขัย ซึ่งจะต่างกับการตรวจสุขภาพประจำปีที่เน้นหาสาเหตุของโรคแล้ว จึงเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

Read More »