Tag Archives: Asean

ประชุม 45th ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting และ 20th ASEAN Council of Bureaux (COB) Meeting

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะเลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย และหัวหน้าคณะผู้แทน (Thailand Chief Delegate) พร้อมด้วยผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมการประชุมสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน 45th ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting และร่วมประชุม 20thASEAN Council of Bureaux (COB) Meeting ในฐานะรองประธานสภาสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งอาเซียน ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนจากสมาคมประกันภัยต่าง ๆ ของอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในการพัฒนา ขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในอาเซียน รวมถึงการติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา

Read More »

กสิกรไทย บุกพนมเปญ รุกตั้งเป้าปล่อยกู้ปีนี้ 1,500 ล้านบาท

kasikornbank

ธนาคารกสิกรไทยเปิดสาขาพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พร้อมดูแลเครือข่ายธุรกิจลูกค้าไทยเข้าลงทุนในกัมพูชา อำนวยความสะดวกทั้งในด้านสินเชื่อ บริการธุรกรรมด้านต่างประเทศ และคำปรึกษา ตั้งเป้าหมายปล่อยกู้ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ลงทุนในกัมพูชาได้ 1,500 ล้านบาท ภายในปี 2560 และขยายบริการสู่ธุรกิจท้องถิ่น และลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นในอนาคต ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารระดับภูมิภาคเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับประเทศต่าง ๆ ใน AEC+3   ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง และมีความพร้อมในด้านกำลังการผลิตและมีความต้องการในการบริโภคสูง เนื่องจากมีประชากรวัยแรงงานเป็นจำนวนมากและยังมีค่าแรงที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทำให้ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกขยายการลงทุนเข้าสู่กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าประเภท เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารแปรรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ส่งผลให้ในรอบห้าปีที่ผ่านมา จีดีพีของประเทศมีการขยายตัวไม่ต่ำกว่า 7% ต่อปี นอกจากนี้ประเทศกัมพูชายังมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็มีการขยายตัวที่ดี โดยภาพรวมเป็นประเทศที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนของธุรกิจไทยเป็นอย่างยิ่ง   ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ขยายขอบเขตการให้บริการ โดยเปิดธนาคารกสิกรไทยสาขาพนมเปญ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559เป็นต้นมา …

Read More »

ASEAN ในยุคที่ต้อง Aggressive

ASEAN

เกือบ 55 ปี จากจุดเริ่มต้นสมาคมอาเซียนของผู้นำ 5 ชาติ ก่อนรวมเป็น 10 ชาติเมื่อไม่นาน หลังเห็นถึงโอกาสของการรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถแข่งขันทัดเทียมแหล่งการค้าอื่น ๆ ในโลก

Read More »

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ปักธงโรงแรมแห่งแรกที่ประเทศพม่า

dusitmyanmar

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ปักธงโรงแรมดุสิตธานี ย่างกุ้ง รับอานิสงค์การท่องเที่ยวโตบวกแรงหนุนจากรัฐบาลเมียนมาร์ คาดเปิดให้บริการปลายปี2562

Read More »