กสิกรไทย บุกพนมเปญ รุกตั้งเป้าปล่อยกู้ปีนี้ 1,500 ล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทยเปิดสาขาพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พร้อมดูแลเครือข่ายธุรกิจลูกค้าไทยเข้าลงทุนในกัมพูชา อำนวยความสะดวกทั้งในด้านสินเชื่อ บริการธุรกรรมด้านต่างประเทศ และคำปรึกษา ตั้งเป้าหมายปล่อยกู้ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ลงทุนในกัมพูชาได้ 1,500 ล้านบาท ภายในปี 2560 และขยายบริการสู่ธุรกิจท้องถิ่น และลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นในอนาคต ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารระดับภูมิภาคเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับประเทศต่าง ๆ ใน AEC+3

กสิกรไทย

 

ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง และมีความพร้อมในด้านกำลังการผลิตและมีความต้องการในการบริโภคสูง เนื่องจากมีประชากรวัยแรงงานเป็นจำนวนมากและยังมีค่าแรงที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทำให้ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกขยายการลงทุนเข้าสู่กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าประเภท เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารแปรรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ส่งผลให้ในรอบห้าปีที่ผ่านมา จีดีพีของประเทศมีการขยายตัวไม่ต่ำกว่า 7% ต่อปี นอกจากนี้ประเทศกัมพูชายังมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็มีการขยายตัวที่ดี โดยภาพรวมเป็นประเทศที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนของธุรกิจไทยเป็นอย่างยิ่ง

 

ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ขยายขอบเขตการให้บริการ โดยเปิดธนาคารกสิกรไทยสาขาพนมเปญ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559เป็นต้นมา เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของสาขาพนมเปญในระยะแรก จะมุ่งเน้นการเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกต่อนักธุรกิจไทยทั้งด้านการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ พร้อมสนับสนุนการระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารแปรรูป ฯลฯ นำเสนอบริการรับชำระเงินด้วยสกุลไทยบาท-กัมพูชาเรียลสำหรับการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา และบริการธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่นักลงทุนไทยที่เข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจบริการ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และโรงงานผลิต เป็นต้น

 

ธนาคารกสิกรไทยตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อในกัมพูชาจำนวน 1,500 ล้านบาท ภายในปี 2560 พร้อมตั้งเป้าหมายขยายการให้บริการทางการเงินให้แก่ธุรกิจท้องถิ่นและลูกค้ารายย่อยในกัมพูชามากขึ้นในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินแตกต่างไปจากประเทศไทย โดยเฉพาะการเติบโตของบริษัทประเภท Bank Agent ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร โดยในอนาคตธนาคารกสิกรไทยมีแผนจะขยายจำนวนการปล่อยสินเชื่อเพื่อลูกค้ารายย่อยและไมโครไฟแนนซ์ ที่มีอัตราการเติบโตและมีความต้องการในการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปล่อยสินเชื่อเพื่อการเกษตรในพื้นที่การเกษตรของกัมพูชา

 

ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารรายแรกที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Wing Cambodia Limited Specialised Bank ซึ่งเป็น Bank Agent ผู้นำการให้บริการด้านการโอนเงินรายใหญ่ในกัมพูชา ในการให้บริการลูกค้าในประเทศไทยโอนเงินผ่าน K-Mobile Banking จากประเทศไทยมายังบัญชีผู้รับในประเทศกัมพูชาผ่าน Wing ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา รวมทั้งมีการให้คำแนะนำด้านการค้าการลงทุนแก่นักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเข้าไปให้บริการในประเทศกัมพูชาอย่างเต็มรูปแบบครั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยจะนำเอาศักยภาพของธนาคารทั้งด้านการให้สินเชื่อ นวัตกรรมเพื่อการให้บริการธุรกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งบริการรับชำระด้วยสกุลเงินท้องถิ่นทั่วภูมิภาคอาเซียน และความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้ง เข้ามาต่อยอดให้บริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในประเทศกัมพูชา ทั้งลูกค้าธุรกิจรวมไปถึงการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยในอนาคตด้วยเช่นกัน เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทยในการเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3