“ASEAN Action Towards Circular Economy: Move Forward with Extended Producer Responsibility” โอกาสครั้งสำคัญเพื่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ก้าวสู่สากลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

28 มีนาคม 2567 นี้ พลาดไม่ได้… กับการรวมตัวครั้งสำคัญของวิทยากรชั้นนำระดับนานาชาติ นำโดย  GIZ และ EU SWITCH-Asia Program พร้อมด้วย องค์กรชั้นนำด้าน EPR ของประเทศ ได้แก่ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) และ ไทย เบเวอร์เรจ แคน (TBC) กับงาน ซี อาเซียน ฟอรั่ม ในหัวข้อ “ASEAN Action Towards Circular Economy: Move Forward with Extended Producer Responsibility” ที่จัดโดย C asean ร่วมกับ TSCN หรือ เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย และ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ACSDSD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลและหารือร่วมกัน สร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันไอเดียกลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการเพื่อนำหลัก EPR มาใช้ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย รวมทั้งการนำมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อตกตะกอนในการพัฒนาแผนงานผสมผสานหลักการ EPR เข้ากับนโยบายระดับชาติ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใน วันพฤหัสบดี             ที่ 28มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. – 17.30 น. ณ ศูนย์ C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถจองบัตรแล้ววันนี้ที่ https://www.ticketmelon.com/c-asean/c-asean-forum-asean-action-towards-circular-economy หรือ  สอบถามข้อมูลได้ที่ 099-441-5439 หรือ rattakarn.s@c-asean.org