Home / Tag Archives: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Tag Archives: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การบริหารสู่ความสำเร็จของ ธอส. เพื่อทำให้คนไทยมีบ้าน

การบริหารของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ต้องดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ไม่แพ้ธุรกิจเอกชน เพราะความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ไม่ได้สงวนไว้ให้แก่เอกชนเท่านั้น

Read More »

ธอส.จัดประมูลขายบ้านมือสอง(รวมที่ดินเปล่า) ครั้งที่ 4/2562 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ โปรโมชั่นดีๆ ทำเลเด่น เพื่อให้คุณมีบ้านในฝันเป็นจริงได้ง่ายขึ้น

ธอส.จัดประมูลขายบ้านมือสอง(รวมที่ดินเปล่า) ครั้งที่ 4/2562 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ โปรโมชั่นดีๆ ทำเลเด่น เพื่อให้คุณมีบ้านในฝันเป็นจริงได้ง่ายขึ้น ราคาพิเศษเฉพาะงานประมูลขายบ้านมือสอง (รวมที่ดินเปล่า) ธอส. ครั้งที่ 4/2562 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 โดยเปิดให้ลงชื่อเข้าร่วมประมูล ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มทำการประมูลตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานมาศ อาคารจอดรถ ชั้น 11 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

Read More »

ธอส.วาง 5 ยุทธศาสตร์สู่ “ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน”

ธอส

อย่างที่ทราบกันดีว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. (GHBank) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยมีเจตนารมณ์สำคัญในการจัดตั้งคือ “เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ” หรือการทำให้คนไทยมีบ้านตามพันธกิจที่ธนาคารกำหนดไว้

Read More »