Tag Archives: การเมือง

‘สุราก้าวหน้า-สมรสเท่าเทียม’ 2 นโยบายเจาะฐานเสียงเชิงลึก ส่ง ‘ก้าวไกล’ ขึ้นสู่จุดสูงสุด

2 นโยบายของพรรคก้าวไกล อย่าง ‘สุราก้าวหน้า-สมรสเท่าเทียม’ สามารถเจาะฐานเสียงเชิงลึก ส่งพรรคพิธาและ ‘ก้าวไกล’ ขึ้นสู่จุดสูงสุด

Read More »

6 ข้อเสนอที่เอกชนอยากส่งถึงนักการเมือง เพื่อแก้ปัญหาด้านธุรกิจมีอะไรบ้าง?

politics

เปิด 6 ข้อเสนอที่ภาคเอกชนอยากส่งถึงนักการเมือง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-แก้ปัญหาด้านการดำเนินธุรกิจ เน้นปฏิรูปกฎหมายล้าสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Read More »

ประชันนโยบาย 5 พรรคการเมือง กระตุ้นการเกิด-ช่วยเหลือคนแก่

vote

เปิดนโยบาย 5 พรรคการเมืองที่โดดเด่นด้านสังคมผู้สูงอายุ 'ก้าวไกล-เพื่อไทย-พลังประชารัฐ' ทั้งกระตุ้นการเกิด-ช่วยเหลือคนแก่รับมือ Hyper Aged

Read More »

เปิดนโยบาย 4 พรรคการเมืองใหญ่ ให้ความสำคัญกับ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ มากแค่ไหน

เมื่อไทยกลายเป็น Aged Society พรรคการเมืองจึงต้องหานโยบายที่เข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างเข้มข้นขึ้น เพื่อแย่งชิงฐานเสียงกลุ่มผู้สูงอายุในไทยมากถึง 25.80%

Read More »

เพิ่มเงิน ‘บัตรคนจน’ เป็น 700-1,000 บ. แค่ประชานิยม หรือ ช่วยเศรษฐกิจได้จริง?

บัตรคนจน

วิเคราะห์ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ส่งผลดีต่อประเทศของเราจริง ๆ หรือ เป็นแค่นโยบายประชานิยม ที่รัฐบาลใช้เพื่อมุ่งหวังความนิยมทางการเมือง

Read More »