Home / THE CHIEFTAIN / KOL (Key Opinion Leader) / COVID-19 สัญญาณบอกให้เรา ‘รู้จักปรับเปลี่ยน’ อยู่เสมอ

COVID-19 สัญญาณบอกให้เรา ‘รู้จักปรับเปลี่ยน’ อยู่เสมอ

การแพร่ระบาดในแบบที่ยังไม่รู้จุดสิ้นสุดของ Covid-19 (โควิด-19) ทำให้เราทุกคนเกิดความวิตกกังวลทั่วโลก มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค สนามบินเงียบเหงา สถานที่ท่องเที่ยวแทบร้างผู้คน

หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง

แต่ก็ต้องบอกว่า COVID-19 เป็นสัญญาณบอกให้เราต้อง ‘รู้จักปรับเปลี่ยน’ อยู่เสมอ

จันทร์เพ็ญ จันทนา ผู้อำนวยการผู้บริหารสาย Social Media & Digital Content ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การระบาดในวงกว้างของ COVID-19 ทำให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ มากขึ้น

ภาครัฐและภาคธุรกิจก็ตระหนักถึงการต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ในอนาคตมากขึ้นด้วย

อาทิ ประเทศไต้หวัน ที่แม้จะอยู่ใกล้กับประเทศจีน แต่กลับกลายเป็นว่า ไต้หวันมีการแพร่ระบาดน้อยมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลก

รัฐบาลไต้หวัน จัดตั้งศูนย์สุขภาพแห่งชาติ (NHCC) มุ่งเน้นการตอบสนองในเชิงรุกต่อการเกิดโรคระบาดขึ้น

โดยใช้ฐานข้อมูลประกันสุขภาพของประเทศ รวมเข้ากับฐานข้อมูลการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เพื่อสร้าง Big Data ในการวิเคราะห์ แจ้งเตือน และป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไต้หวันจึงรับมือกับการระบาดของ Covid-19 ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับ Covid-19 นั้น แม้จะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงถึงขั้นที่เป็นแล้วเสียชีวิตทุกคนก็ตาม แต่ทำให้เกิดความหวาดระแวงไปทั่ว จนทำให้หลายอย่างชะลอตัวไปจนถึงขั้นหยุดชะงัก

แต่ในทางกลับกันก็กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน เพื่อเป็นทางเลือกสู่ทางรอดมากขึ้น หรือบางทีก็ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น อาทิ

– บริษัทผลิตชุดบุคลากรทางการแพทย์ เริ่มหันมาทำหน้ากากผ้าแบบซักได้ ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ป้องกันเชื้อไวรัสได้ด้วย

– ระบบชำระเงินออนไลน์ จะเป็นตัวเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้น

– ประกันภัยต่าง ๆ ที่ออกมาจะทันต่อสถานการณ์มากขึ้น และซื้อได้โดยง่าย สามารถซื้อผ่าน SCB EASY App ได้

ในแง่บุคคล ก็ต้องเต็มไปด้วยการปรับใจเพื่อให้มีความสุขได้แม้ในยามวิกฤติ และเลือกที่จะรับข่าวสารเท่าที่จำเป็น

เพราะการรับข่าวสารมากเกินไปยิ่งทำให้เกิดความตื่นตระหนกและเพิ่มความเครียด อาจใช้เวลานั่งคิดถึงช่วงเวลายากลำบากในอดีตที่เราเคยผ่านมาได้

ไม่ว่าจะเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำอย่างวิกฤติต้มยำกุ้ง หรือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ที่เราเข้มแข็งและสามารถผ่านเหตุการณ์เลวร้ายช่วงนั้นมาได้

เหตุการณ์ครั้งนี้ เราอาจใช้โอกาสจากเวลาว่างที่มีมากขึ้น ทำร่างกายให้แข็งแรงและจิตใจแจ่มใส

และเราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน …

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสาร Business+ ฉบับเดือนเมษายน 2563

ผู้เขียน : จันทร์เพ็ญ จันทนา ผู้อำนวยการผู้บริหารสาย Social Media & Digital Content ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)