ttb_WEB - KOL

ก้าวใหม่ ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)

ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยต่างจำเป็นต้องรีบปรับกระบวนการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบรับกับเทรนด์ยุค “นิวนอร์มอล” เช่นเดียวกับทีเอ็มบีธนชาต (ttb) หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ลูกค้าชื่นชอบและบอกต่อ

กว่า 18 เดือน สำหรับการก้าวข้ามความท้าทาย ‘ดีลแห่งปี’ การรวมสองธนาคาร ‘ทีเอ็มบี’ และ ‘ธนชาต’ ได้เดินทางมาถึงไมล์สำคัญสุดท้ายหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ชื่อ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ttb ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2021 โดยล่าสุดได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่พร้อมสื่อสารแบรนด์ใหม่ เพื่อสร้างการจดจำในชื่อ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TMBThanachart Bank Public Company Limited และมีตัวย่อหรือโลโก้ คือ ttb สื่อถึงจุดเริ่มต้นของธนาคารใหม่ ที่เกิดจากความตั้งใจในการรวมจุดแข็งของทั้งสองธนาคาร นำความโดดเด่นแต่ละด้านมาส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ในด้านของการให้บริการภายหลังจากการควบรวมนั้น ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ได้ทำการเชื่อมต่อระบบให้การรวมกิจการระหว่างทีเอ็มบีและธนชาต ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการรวมเป็นหนึ่งเดียว โดยลูกค้าทีเอ็มบีเดิม สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการได้เหมือนเดิม ภายใต้ชื่อ ttb และสำหรับลูกค้าธนชาตเดิม สามารถทำธุรกรรมและบริการได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางของ ttb ได้เช่นกัน

เร่งเครื่อง 3 เรื่องสำคัญ ขยายฐานลูกค้าด้วยดิจิทัล

สำหรับแผนธุรกิจต่อจากนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นที่จะช่วยสร้างรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วย One Team ที่พร้อมจะสานต่อ One Dream ที่มีร่วมกัน คือ การสร้างชีวิตทางการเงิน ผ่านโซลูชันทางการเงินที่จะช่วยให้ลูกค้ามีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรง โดยเน้นการทำงาน 3 เรื่องด้วยกัน คือ

  1. ขยายฐานลูกค้าที่เลือกใช้ธนาคารเป็นธนาคารหลัก ผ่าน Financial Well-being solution โดยมีเป้าหมายหลักคือ ลูกค้ารวมกว่า 10 ล้านราย
  2. สร้างศักยภาพทางด้าน “Digital-first operating model” บนโมบายแบงก์กิง ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละคน สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า
  3. สร้างศักยภาพบุคลากร เน้นพัฒนายกระดับทักษะพนักงานให้ดีขึ้น และสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนทิศทางของธนาคารที่จะสร้าง Humanized Digital

เพิ่มเป้าหมายใหม่ ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงชีวิต

นอกจากแผนการขยายฐานลูกค้าแล้ว ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ได้เพิ่มเป้าหมายใหม่ จับมือพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงชีวิต โดยเป้าหมายที่จะทำให้ลูกค้าบุคคลมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ต้องยึดความต้องการและเป้าหมายของลูกค้าเป็นที่ตั้ง โดย ttb ได้จับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และต้องคอยทำความเข้าใจ ช่วยเหลือ ค้นหาความต้องการและส่งมอบโซลูชันที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

สุดท้ายจะสนับสนุนให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเลือกใช้เราเป็นธนาคารหลัก โดยได้ออกแบบโซลูชันทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต 4 กลุ่ม เริ่มตั้งแต่กลุ่มลูกค้าที่เพิ่งเริ่มทำงาน กำลังก่อร่างสร้างตัว เพื่อล้านแรกในชีวิต ไปจนถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง เตรียมเข้าสู่วัยเกษียณ

ครบสมบูรณ์ใน ecosystem ด้วยภารกิจ “มากกว่าสินเชื่อรถ…เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น”

ในด้านของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) มุ่งช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤต COVID-19 โดยปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ช่วยเหลือลูกค้าและคู่ค้าด้วยโครงการ “ตั้งหลัก” ซึ่งช่วยลูกค้าผ่อนหนักเป็นเบาได้กว่า 600,000 รายทั่วประเทศ และมอบประกันคุ้มครองไวรัส COVID-19 ให้แก่บริษัทคู่ค้าทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วกว่า 3,000 รายทั่วประเทศ
สำหรับปีนี้ บริษัทฯ ยังคงพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้ลูกค้าต่อ โดย ttbDRIVE จะช่วยลูกค้าเคลียร์ทุกอุปสรรคทางการเงิน รวมหนี้ ลดภาระ เพิ่มสภาพคล่องด้วย “รถแลกเงินเคลียร์หนี้” และมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าที่รักษาวินัยทางการเงินเป็นอย่างดีผ่านโครงการ “จ่ายดีมีคืน”

นอกจากนี้ ได้เปิดตัว “DRIVE Connect Platform” มิติใหม่ของการทำตลาดออนไลน์ผ่านทาง Facebook ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และยังมีระบบ “Cross-area Booking” สามารถรองรับการซื้อขายรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วผ่านช่องทางออนไลน์ ลดข้อจำกัดด้านพื้นที่ให้แก่คู่ค้า พร้อมยกระดับศักยภาพทีมงาน ttbDRIVE ผ่าน DRIVE Academy โรงเรียนสินเชื่อรถยนต์ ttb เพื่อจะฝึกทีมงาน DRIVE เพื่อสร้างบริการที่ดีให้กับลูกค้าและคู่ค้าทุกราย

เพื่อนคู่กาย ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ จนถึง SME

อีกหนึ่งเป้าหมายของบริษัทฯ คือ การเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่จนถึง SME ไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้า ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

โดย นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) เปิดเผย 3 โซลูชัน เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นของลูกค้าธุรกิจ ได้แก่

  1. มอบแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ เน้นสนับสนุน SME ที่อยู่ในซัพพลายเชนของธุรกิจขนาดใหญ่ให้ได้วงเงินที่เพียงพอบนเงื่อนไขที่เหมาะสม ผ่าน “สินเชื่อเพื่อเครือข่ายธุรกิจ ทีทีบี (ttb supply chain solutions)”
  2. มอบโซลูชันและบริการที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจด้วย “ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ ทีทีบี บิสซิเนสวัน (ttb business one)” ช่วยให้ทำธุรกรรมได้ครบ ตั้งแต่เรื่องสินเชื่อจนถึงธุรกรรมต่างประเทศ
  3. มอบชีวิตทางการเงินที่ดีให้แก่พนักงานและคู่ค้า ด้วย “บริการการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ทีทีบี เพย์โรลพลัส (ttb payroll plus)” รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและด้านประกัน อย่างเช่น “ประกันสินเชื่อธุรกิจ ทีทีบี วันไลฟ์ (ttb one life business insurance)”

“ตลอดเวลากว่า 18 เดือนที่ผ่านมา ทีมงานได้ทำงานร่วมกันอย่างหนัก เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรวมกิจการ ภายใต้แนวทาง One Dream, One Team, One Goal แม้ต้องเผชิญกับ COVID-19 องค์กรก็ตั้งใจทำงานบูรณาการร่วมกันอย่างหนักมาตลอด เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อจะได้นำเสนอธนาคารใหม่ ที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ลูกค้าชื่นชอบและบอกต่อนั่นเอง”