Home / THE CHIEFTAIN (page 26)

THE CHIEFTAIN

ยุทธศาสตร์ “สมิติเวช”

เปลี่ยนม้ากลางศึก เป็นกรณีที่น่าติดตามสำหรับโรงพยาบาลสมิติเวชที่ได้ CEO คนใหม่ “นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร” เพื่อก้าวรับการเปลี่ยนแปลง จากตำแหน่งผู้อำนวยการรพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ และรองประธานผู้บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ถูกโปรโมตจากนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน

Read More »