Columnist

9 มทร. ชูยุทธศาสตร์ ONE RMUT เพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและนวัตกรเพื่อพัฒนาประเทศระยะยาว

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดงานแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และผลงานสำคัญ ‘RMUT EXPO’ เน้นการพัฒนานักปฏิบัติขั้นสูงและนวัตกร เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ รับแนวนโยบายกระทรวง อว. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ประธานในพิธีเปิด RMUT EXPO กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถือว่าเป็นฟันเฟื่องสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ มาตลอดระยะเวลา 47 ปี นับจากมีการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขึ้น ด้วยการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่เพียบพร้อมด้วยทักษะปฏิบัติสมรรถนะสูงเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและสังคม และความคาดหวังต่อกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการที่จะขยายผลการปรับเปลี่ยนบทบาทภายในของกลุ่มมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมแนวทางการผลิตกำลังคนยุคใหม่ ไปสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการองค์กรอุดมศึกษาแก่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย และหวังจะได้เห็นผลลัพธ์จากการแปลงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่การขับเคลื่อนสังคมตามความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยา และการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใต้แนวคิดของ ONE-RMUT ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย …

Read More »

6 เดือนแรกปี 65 แบงก์รัฐผนึกพลังช่วยเหลือลูกค้าจาก COVID-19 รวมกว่า 6.8 ล้านราย วงเงินรวม 1.35 ล้านล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2565 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2.ธนาคารออมสิน 3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 4.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 5.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ 6.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งยังคงมีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกับรัฐบาล และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระทางด้านการเงินเพิ่มสภาพคล่อง และปรับโครงสร้างหนี้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ ผ่านมาตรการต่าง ๆ โดยมีจำนวนของลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วถึง 6,887,638 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวม 1,352,588 ล้านบาท แบ่งเป็นรายละเอียดตามโครงการความช่วยเหลือ ดังนี้ …

Read More »

ไปรษณีย์ไทย อัพดีกรี “EMS” ด้วยเทคโพสต์ สู่ระบบขนส่งพื้นฐานของคนไทย เผยไตรมาส 1 ปริมาณงานนำจ่าย EMS ในประเทศ โต 15 % พร้อมย้ำจุดแข็ง “ไปไปรษณีย์..จบทุกการส่ง”

ไปรษณีย์ไทยเดินหน้า “โปรคุ้ม EMS ลดทุกวัน” แบบไม่มีเงื่อนไข รับส่วนลดได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เดินหน้าหนุนความต้องการส่งด่วนในภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซและภาคประชาชน ด้วยบริการ EMS ที่พร้อมตอบโจทย์คนไทย พร้อมปรับกลยุทธ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้ขยายเวลา “โปรคุ้ม EMS ลดทุกวัน” ฝากส่งสิ่งของในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ราคาเริ่มต้นเพียง 25 บาท และวันอาทิตย์เริ่มต้นเพียง 19 บาท  จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565   นอกจากนี้ยังเผยจากการพัฒนาประสิทธิภาพนำจ่าย EMS ทำให้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ปริมาณงานสอบสวนลดลง 46 % สิ่งของสูญหาย/เสียหาย/ล่าช้า ลดลง 46 % การเติบโตของปริมาณชิ้นงาน EMS ในประเทศ เพิ่มขึ้นอีก 15 % …

Read More »

บอร์ดบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด แต่งตั้ง อิสระ วงศ์รุ่ง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รุกธุรกิจสินเชื่อที่ดิน สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม พร้อมเปิดให้บริการภายในตุลาคมนี้

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า ตามที่ธนาคารออมสิน ร่วมกับ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “มีที่มีเงิน จำกัด” เพื่อทำธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝาก ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยต้นทุนดอกเบี้ยที่เป็นธรรม โดยความคืบหน้าล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอิสระ วงศ์รุ่ง ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และนายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารธุรกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเร่งดำเนินการเปิดบริษัท มีที่ มีเงิน ให้บริการสินเชื่อที่ดินและขายฝากภายในเดือนตุลาคม 2565 ตามเป้าหมาย นายอิสระ …

Read More »

เร้ดแฮทแต่งตั้ง แมตต์ ฮิกส์ เป็นประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร รับช่วงต่อจาก พอล คอร์เมียร์ ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของเร้ดแฮท

เร้ดแฮท อิงค์ ผู้ให้บริการโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับแนวหน้าของโลก ประกาศแต่งตั้งนายแมตต์ ฮิกส์ เป็นประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (President and CEO) แทนนายพอล คอร์เมียร์ ซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท (Chairman) ของเร้ดแฮท โดยก่อนหน้านี้นายฮิกส์ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเร้ดแฮท แมตต์ ฮิกส์, ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร, เร้ดแฮท นายฮิกส์เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำที่ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังคนหนึ่งของเร้ดแฮท เขาเข้าร่วมงานกับเร้ดแฮทเมื่อปี พ.ศ. 2549 ในตำแหน่งนักพัฒนาในทีมไอที และก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว พร้อมช่วยให้เร้ดแฮทแข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้นำเทคโนโลยีโอเพ่นไฮบริดคลาวด์ และที่โดดเด่นที่สุดคือนายฮิกส์เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งทีมวิศวกรที่พัฒนา Red Hat OpenShift ซึ่งกลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำคัญของการใช้ไฮบริดคลาวด์ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยปัจจุบันให้บริการเป็นแพลตฟอร์ม Kubernetes ระดับองค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และไฮบริดคลาวด์คอมพิวติ้งของเร้ดแฮทมาอย่างต่อเนื่องด้วย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี นายฮิกส์รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมทั้งหมดของเร้ดแฮท ผลงานที่โดดเด่นภายใต้การนำของนายฮิกส์ เช่น กลยุทธ์และพอร์ตโฟลิโอด้านโอเพ่นไฮบริดคลาวด์ของเร้ดแฮทได้ขยายสมรรถนะที่ช่วยให้ลูกค้าสร้าง ใช้ และจัดการแอปพลิเคชันทุกประเภทได้ในทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบภายในองค์กรไปจนถึงบนคลาวด์หลายระบบและที่ edge ซึ่งรวมถึงบริการใหม่ด้านการจัดการระบบคลาวด์ ที่ช่วยลูกค้าพัฒนาคลาวด์-เนทีฟแอปพลิเคชันได้เร็วขึ้น มีความสามารถใหม่ …

Read More »

ออมสินเผยความสำเร็จ 2 ปี หลังเปลี่ยนเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตแล้วกว่า 13 ล้านคน ทั้งรายย่อยและ SMEs ผ่าน 45 โครงการ เตรียมทำ Social Mission Integration ในทุกมิติ หวังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้ปรับยุทธศาสตร์เป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” เมื่อปี 2563 โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชนฐานรากด้วยดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และ “ยึดหลักนำกำไรจากการประกอบธุรกิจปกติ มาสนับสนุนภารกิจเชิงสังคม” ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเสริมความแข็งแกร่งของธนาคารด้วยในเวลาเดียวกัน ด้วยบทบาทและภารกิจเพื่อสังคมตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดผลสำเร็จมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมในทุกมิติ และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมในวงกว้าง ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้ดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ กว่า 45 โครงการ มีประชาชนได้รับประโยชน์และความช่วยเหลือแล้วจำนวนกว่า 13 ล้านราย โดยเป็นผู้ที่ได้รับสินเชื่อ 5.7 ล้านราย       ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเครดิตและเป็นการเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้เป็นครั้งแรกมากถึง 2.76 ล้านราย   สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจแล้วเป็นเม็ดเงินกว่า 195,000 ล้านบาท รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ตกงานหรือขาดรายได้ให้สามารถกลับมามีอาชีพ และสร้างรายได้ กว่า 100,000 ราย นอกจากนี้ ได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ NPLs อีกร่วม …

Read More »

ธอส. ร่วมมือ องค์การสะพานปลา จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและอาชีพ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชาวประมง ในชุมชนคลองอีเล็ต จังหวัดชุมพร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ องค์การสะพานปลา (อสป.) ลงพื้นที่ชุมชนคลองอีเล็ต จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินและอาชีพ (Life & Learn Literacy) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของชาวประมงให้ดีและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นจากการประกอบอาชีพของตนเอง พร้อมกับเพิ่มโอกาสให้กับเจ้าของแพปลา เจ้าของเรือประมง ชาวประมง หรือผู้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องประมงมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้าน ธอส. – อสป. (องค์การสะพานปลา) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่ 1-2 เพียง MRR-4.40% (1.75%) ต่อปี นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และองค์การสะพานปลา(อสป.) ประจำปี 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของชาวประมงให้ดีและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นจากการประกอบอาชีพของตนเอง ธอส. และ อสป. นำโดย นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) …

Read More »

ต้อนรับ “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” กลับสู่ครอบครัวธนชาต

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP   ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ  นายนพดล เรืองจินดา  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ  นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ ที ไลฟ์ ประกันชีวิต  ในโอกาสที่ TCAP บริษัทแม่ของกลุ่มธนชาต เข้าถือหุ้นทั้งหมดของ เอ็ม บี เค ไลฟ์ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น ที ไลฟ์ กลับเข้าสู่ครอบครัวธนชาต เพิ่มความแข็งแกร่งและความพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มในทุกๆ มิติ ต่อไป

Read More »

กลุ่มธนชาต เปิดตัว “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” หลัง TCAP ถือหุ้น 99.99% เสร็จสมบูรณ์ เสริมความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุนเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

บมจ. ทุนธนชาต (TCAP) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 99.99% ใน เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” เสร็จสมบูรณ์ เสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุนเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ พร้อมใช้ศักยภาพและความชำนาญด้านธุรกิจการเงินรวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มธนชาตเข้ามาบริหารจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ย้ำการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ผู้ถือกรมธรรม์ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการ นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยว่า บริษัทฯ  ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอ็ม บี เค ไฟล์ ประกันชีวิต เป็น 99.99%  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  หรือ “T Life” …

Read More »

TIP คว้า 2 รางวัล Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 3

ดร.ปราโมทย์  วิบูลย์กิจโชติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 3  ประเภทองค์กรแห่งนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Innovative Company Awards)  จากการที่ทิพยประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศไทย ที่ประกาศชัดเจนในการพัฒนาเป็นผู้นำด้าน Digital Insurer  และรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ ในสาขาสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี 2022 ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัย  TIP Rainbow ก็ได้รับรางวัลนี้มาอีกหนึ่งรางวัล สำหรับ TIP Rainbow โดย ทิพยประกันภัย เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ปลดล็อกทุกข้อจำกัดของ LGBTQ+ และส่งเสริมความหลากหลายความเท่าเทียม เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สังคมสมบูรณ์แบบอย่างลงตัว โดยมี นายกฤชนนท์  อัยยปัญญา  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี  ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท สุขุมวิท

Read More »