เจาะลึกความสำเร็จ “ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า” จากธนชาตประกันภัย ขึ้นแท่นผลิตภัณฑ์ครองใจลูกค้า Product of the Year Awards 2023

ด้วยจุดเด่น “การสร้าง Ecosystem อย่างครบวงจร ทั้งด้านความคุ้มครองและบริการเพื่อตอบโจทย์ทุกเรื่องที่คนรักรถยนต์ไฟฟ้าต้องการ” ส่งให้ธนชาตประกันภัย คว้ารางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023 กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยผลโหวตจากลูกค้าที่ชื่นชอบและเลือกใช้บริการมากที่สุด ถือเป็นบทพิสูจน์ที่ยืนยันได้ถึงความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง จนสามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้

 

ยึดความต้องการของลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนอง

ในขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้รถเริ่มมั่นใจในเทคโนโลยีของรถมากขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่าความกังวลเกี่ยวกับระบบและการใช้งานที่แตกต่างจากรถใช้น้ำมันยังมีอยู่ ดังนั้นบริษัทประกันภัยจึงต้องเข้ามาช่วยซัพพอร์ต เพิ่มความมั่นใจในส่วนที่ลูกค้ากังวลนี้ โดย คุณคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจัยต่าง ๆ ที่ลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้าให้ความสำคัญต่อการพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย เราได้นำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้ได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่า และมีประสบการณ์ด้านงานบริการที่ดีที่สุด โดยมุ่งเน้น “การสร้าง Ecosystem อย่างครบวงจร ทั้งด้านความคุ้มครองและบริการที่เหนือกว่า เป็นความพิเศษที่มีให้เฉพาะลูกค้าประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า”

 

นั่นเพราะหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจของธนชาตประกันภัย คือ ความมุ่งมั่นที่จะดูแลและบริการลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นในหมวดความคุ้มครอง จะให้ความคุ้มครองทุกกรณี ครอบคลุมทุกภัย ทั้งตัวรถและผู้ขับขี่ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจยิ่งขึ้น ส่วน “งานบริการ” นอกเหนือจากการดูแลที่ดีตามมาตรฐานการให้บริการ ทั้งการแจ้งอุบัติเหตุ ผ่าน Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ยังได้เพิ่มบริการและสิทธิประโยชน์พิเศษ” ให้เฉพาะลูกค้าประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย  เช่น

  • บริการประสานงานหาจุดชาร์จรถไฟฟ้า
  • บริการรถยกรถยนต์ไฟฟ้าไปยังจุดชาร์จรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด
  • บริการติดตั้ง Wall charger ในราคาพิเศษ
  • บริการให้คำปรึกษา แนะนำการติดตั้ง Wall charger เช่น ให้คำปรึกษาเรื่องการขอไฟฟ้า

ขยายพันธมิตรธุรกิจ เติมเต็มศักยภาพการดูแลลูกค้า มุ่งสู่ความเป็นผู้นำตัวจริงในตลาดประกันภัยรถไฟฟ้า

ธนชาตประกันภัย มุ่งสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สนับสนุน Ecosystem สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากโครงสร้างพื้นฐาน (fundamental) เช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside service) หรือสถานีอัดประจุไฟกำลังแรงสูง (high performance charging station) และเตรียมความพร้อมอู่ในเครือสำหรับรองรับการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ เพื่อให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ายิ่งขึ้น จึงทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจ ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าในช่วง 10 เดือนของปีนี้ (ม.ค. – ต.ค.66) เติบโตเพิ่มขึ้น 67%  สะท้อนความสำเร็จทั้งในมิติความพึงพอใจของลูกค้า และผลประกอบการที่คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 

ส่วนในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยจากประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 19% พร้อมยกระดับการให้บริการและสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าธนชาตประกันภัย โดยการร่วมมือพันธมิตรธุรกิจนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนงานบริการลูกค้าผ่านช่องทางแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจ และปลอดภัยตลอดการเดินทาง”

 

มอบความไว้วางใจให้ธนชาตประกันภัย ดูแลรถ และดูแลโลก

นอกเหนือจากเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับลูกค้าแล้ว ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าและการขยายตลาดนี้ สะท้อนได้ถึงความสำคัญของนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน หรือ ESG ที่ธนชาตประกันภัยได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจประกันภัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมีแนวทางการดำเนินงานมุ่งส่งเสริม ผลักดัน สนับสนุน และให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด (Green Energy) โดยในปี 2567 ได้กำหนดกลยุทธ์เน้นการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีนโยบายการส่งเสริมพลังงานสะอาด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวด้วย