ส่งออก

8 สินค้าที่ไทยส่งออกติดท็อป 5 ของโลก จากการสนับสนุนด้วย FTA

ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) หรือเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) เป็นการทำความตกลงทางการค้าของประเทศ 2 ประเทศ หรืออาจจะเป็นกลุ่มประเทศที่ต้องการร่วมมือกันสร้างความได้เปรียบสำหรับการค้าขาย ซึ่งจะมีทั้งการสนับสนุนการค้าด้านภาษี หรือไม่ใช่ภาษี ที่จะทำให้ประเทศที่ทำ FTA กันได้รับประโยชน์กันทั้งคู่ (Win-Win Situation)

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดทำ FTA กับ 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บาห์เรน เปรู และ 2 กลุ่มเศรษฐกิจ ASEAN (พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน) และ BIMSTEC (บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา)

โดยในปี 2023 ‘Business+’ ได้ทำการสำรวจข้อมูลจาก ‘กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ’ และพบว่ายังมีสินค้าส่งออกของไทยที่มีศักยภาพและได้รับการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยการถูกสนับสนุนด้วยข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) มากมาย ซึ่ง 7 สินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจนทำให้มีศักยภาพสูงติดอันดับ 1-5 ของโลกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค. มีดังนี้

  1. ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง : ไทยส่งออกเป็นอันดับ 3 ของโลก และอันดับ 1 ในอาเซียน ซึ่งไทยทำ FTA กับ 12 ประเทศ และมีคู่ค้าอันดับ 1 ที่ไทยส่งออกไปมากที่สุดคือ จีน
  2. ข้าว : ไทยส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย ไทยทำ FTA กับ 6 ประเทศ
  3. ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง : ไทยส่งออกเป็นอันดับ 4 ของโลกและอันดับ 1 ในอาเซียน ไทยทำ FTA กับ 10 ประเทศ
  4. ถั่วเขียวผิวมัน : ไทยส่งออกเป็นอันดับ 4 ของโลก และอันดับ 1 ในอาเซียน ไทยทำ FTA กับ 15 ประเทศ
  5. น้ำตาลทราย : ไทยส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก และอันดับ 1 ในอาเซียน ไทยทำ FTA กับ 3 ประเทศ
  6. ไอศกรีม : ไทยส่งออกเป็นอันดับ 4 ของโลกและอันดับ 1 ในอาเซียน ไทยทำ FTA กับ 17 ประเทศ
  7. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ : ไทยส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน ไทยทำ FTA กับ 16 ประเทศ
  8. รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ : ไทยส่งออกเป็นอันดับที่ 3 ของโลกและอันดับ 1 ในอาเซียน ไทยทำ FTA กับ 17 ประเทศ

ส่งออก

โดยสินค้าทั้ง 8 รายการนี้ในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ของปี 2566 ยังคงขยายตัวได้ดีในตลาดประเทศคู่ค้าที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ด้วย ทั้งในหมวดสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญ ซึ่งเราวิเคราะห์ได้แบ่งออกได้เป็น 3 หมวดหลัก ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี คือ หมวดสินค้าเกษตร ,หมวดสินค้าเกษตรแปรรูป อาทิ น้ำตาลทราย และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งการสนับสนุนจาก FTA ได้ทำให้การส่งออกไปยังตลาดที่เป็นคู่ค้าและมีศักยภาพเติบโตสูง

นอกจากนี้การที่ค่าเงินบาทไทยยังอ่อนค่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนมูลค่าการส่งออก จึงทำให้คาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตต่อได้ในปี 2024 แต่อย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรนั้น อาจจะยังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งซึ่งในปี 2024 ถูกคาดการณ์ว่าจะรุนแรงกว่าในปีที่ผ่านๆ มา

เขียนและเรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์

ที่มา : dtn

ติดตาม Business+ ได้ในช่องทางอื่นๆ ที่ Line Business+ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG : https://www.instagram.com/businessplus.newgen2021/

#TheBusinessPlus #Businessplus #BusinessPlus #นิตยสารBusinessplus #Business #ส่งออก #นำเข้า #มูลค่าการค้า #การส่งออก #คู่ค้า #ส่งออกไทย