Home / THE CHIEFTAIN / KOL (Key Opinion Leader) / รู้หรือไม่…คู่รักคนไทยโต้เถียงกันด้วยเรื่องอะไรมากที่สุด?
คนไทย

รู้หรือไม่…คู่รักคนไทยโต้เถียงกันด้วยเรื่องอะไรมากที่สุด?

ผลสำรวจดัชนีความสัมพันธ์พรูเด็นเชียลประจำปี 2017 (Prudential Relationship Index (PRI) 2017) ซึ่งเป็นการสำรวจเพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลใน 9 ประเทศทั่วทั้งเอเชีย จัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 2 และเปิดโครงการไปเมื่อปลายปี 2017 ที่ผ่านมา

สำหรับในประเทศไทย ได้สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุระหว่าง 25 ถึง 55 ปี โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 30,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณสองในสามของรายได้ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร

ผลปรากฏว่า ประเทศไทยยังคงครองตำแหน่งอันดับที่ 5 จาก 9 ประเทศที่ทำการสำรวจทั้งหมดในเอเชีย โดยมีคะแนนดัชนีความสัมพันธ์พรูเด็นเชียล ประจำปี 2017 อยู่ที่ 70% ซึ่งหมายความว่า โดยเฉลี่ยความสัมพันธ์หลักของคนไทยจะช่วยเติมเต็มความต้องการและความคาดหวังของพวกเขาได้ถึง 70%

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดัชนีความสัมพันธ์ของคนไทยจะอยู่ในระดับสูงและน่าพึงพอใจ แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจว่า คนไทยกลับมีความตึงเครียด เพราะปัญหาทางการเงิน ซึ่งเรื่องเงินถือว่าเป็นประเด็นอันดับ 1 ที่ก่อให้เกิดการโต้เถียงระหว่างคู่รักคนไทย ถึง 46% ตามมาด้วย เรื่องเวลาที่คู่รักใช้ไปกับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ 36% และเรื่องปัญหาเกี่ยวกับลูกๆ 35%

นอกจากนี้ ยังพบว่า คนไทยมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินในอนาคตอย่างมาก โดย 66% ของคนไทย กังวลว่าจะไม่มีเงินออมเพียงพอสำหรับยามเกษียณและการรักษาพยาบาล

ขณะที่ คนไทยส่วนใหญ่ประมาณ 81% หวังพึ่งพาเงินออมของตัวเองเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา มากกว่าที่จะพึ่งพาอาศัยลูกหลาน 26% และมีคนไทยจำนวนมากกว่าหนึ่งในสาม หรือประมาณ 37% ที่มีความกังวลว่าพวกเขาจะกลายเป็นภาระของครอบครัว เมื่อพวกเขาอายุมากขึ้น

แน่นอนว่า ความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงิน ได้ขยายไปถึงคนรักด้วย โดยคนไทยเกือบครึ่ง หรือคิดเป็นสัดส่วน 49% จากกลุ่มสำรวจ กังวลว่าครอบครัวของตนเองอาจประสบกับปัญหาทางการเงิน หากมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขา โดย 11% ในจำนวนนี้มองว่า ผลกระทบอาจมีตั้งแต่ขั้นรุนแรงไปถึงขั้นหายนะ

แต่อย่างไรก็ดี คู่รักที่วางแผนทางการเงินร่วมกัน มีความมั่นใจในสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวมากขึ้น ในกรณีที่พวกเขาจากโลกนี้ไปแล้ว และที่สำคัญคู่รักคนไทยในสัดส่วนสูงถึง 71% มีความเชื่อว่า การวางแผนการเงินร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินสามารถทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาดีขึ้นได้

นอกจากนี้ คู่รักที่วางแผนการเงินร่วมกัน จำนวน69% มีความเชื่อมั่นว่า การเงินส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ในครอบครัวจะมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้า เทียบกับ 45% ของคู่รักที่วางแผนทางการเงินแยกกัน และในกลุ่มคู่รักที่วางแผนการเงินร่วมกัน จำนวน 59% คาดว่าความสัมพันธ์ที่โรแมนติกของพวกเขาจะดีขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้า เทียบกับ 47% ของคู่ที่ไม่ได้วางแผนทางการเงินด้วยกัน

จากผลสำรวจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยทางการเงิน ยังเป็นประเด็นสำคัญของคู่รักคนไทยที่จะทำให้ชีวิตคู่แข็งแรงยั่งยืน เพราะฉะนั้น การเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมในยามเกษียณอายุ และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนที่ตนเองรัก จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา :  www.prudentialrelationshipindex.com