Tag Archives: Vegan

ทำไม ‘ชาววีแกน’ ถึงเป็นกระแสสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารเกาหลีใต้?

ระบบห่วงโซ่อาหารของโลกถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงที่เกิด COVID-19 เพราะทำให้ประชาชนเกิดวิถีใหม่ด้วยการให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น Vegan และ Plant–based Food จึงได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในประเทศที่ตลาดอาหารวีแกน (Vegan) กำลังเติบโตโดดเด่น และน่าสนใจอย่างมากคือ เกาหลีใต้ เพราะในปัจจุบัน คนเกาหลีใต้เริ่มให้ความสนใจกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีทางด้านอาหาร ทำให้มีทางเลือกใหม่ๆ ในการรับประทาน เช่น เลือกที่จะงดเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ โดยมีกลุ่มผู้บริโภควีแกน ซึ่งก็คือ การไม่รับประทานอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดและไม่มีขั้นตอนใดๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์รวมถึงไม่รับประทานไข่ นม และเครื่องปรุงรสต่างๆ โดยจะรับประทานอาหารที่ทำมาจากผัก ผลไม้และธัญพืชต่างๆ เท่านั้น อีกทั้งไม่ซื้อหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีการทดลองในสัตว์ (Cruelty-free) อีกด้วยวีแกนมีความแตกต่างกับมังสวิรัติ (Vegetarian) ที่จะงดเนื้อสัตว์แต่ยังรับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างไข่และนมได้ โดยในช่วงที่ผ่านมาตลาดสินค้าอาหารสำหรับกลุ่มวีแกนเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในตลาดของเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำนวนของผู้บริโภควีแกนในประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านคนในปี 2564 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้น อาหารสำหรับชาววีแกนจึงเป็นกระแสที่สำคัญในอุตสาหกรรมของอาหารของเกาหลี ณ …

Read More »

10 บริษัทวีแกนที่มีนวัตกรรมเป็นเลิศ ‘Giuseppe’ AI ช่วยระบุพืชชนิดใดทำอาหารเทียมได้ดีที่สุด

10 บริษัทธุรกิจจากกระแสวีแกน ทั้งในหมวดอาหาร สินค้าเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งเครื่องใช้ภายในบ้าน ที่ได้รับการยกย่องว่ามีนวัตกรรมที่เป็นเลิศในปี 2020 ตามการจัดอันดับของเว็บ oopsvegan.com

Read More »