Tag Archives: เงินบาท

ดอลลาร์เสื่อมค่าลง จะกระทบไทยอย่างไรบ้าง?

Dollar

ดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นจนหลายประเทศลดการพึ่งพาดอลลาร์หันไปหาทองคำ หรือเงินสกุลอื่นแทน จนกลายเป็นที่มาของคำว่า Dollar "จะเสื่อมมูลค่าลงเร็วๆ นี้" ซึ่งจะตามมาด้วยผลกระทบต่อไทยทั้งในแง่ของเงินสำรองระหว่างประเทศ และตลาดทุน

Read More »

3 อุตสาหกรรมไทยเจ็บตัวหนัก!! ต้นทุนสูง ยอดหนี้พุ่งเกินจริง เซ่น “บาทอ่อนค่า” นาทีนี้ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคต้องตั้งรับให้ทัน

3 อุตสาหกรรมไทยเจ็บตัวหนัก!! ต้นทุนสูง ยอดหนี้พุ่งเกินจริง เซ่น "บาทอ่อนค่า" นาทีนี้ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคต้องตั้งรับให้ทัน

Read More »