Tag Archives: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี โชว์ศักยภาพระดับนานาชาติ ด้วยงานวิจัยที่ “ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และใช้ประโยชน์ได้จริง”

ในปี 2566 มทร.ธัญบุรี ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนองานวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยบ่มเพาะอาจารย์  นักวิจัย

Read More »

RMUTT บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย ‘นักปฏิบัติ’

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือหนึ่งในหลายมหาวิทยาลัยของประเทศที่ต้องรับมือกับสถานการณ์อันยุ่งยากจากการระบาดของโรค COVID-19 มาตลอด 2 ปีกว่า ภายใต้การระบาดรอบใหญ่กว่า 4 รอบ ทำให้อุตสาหกรรมการศึกษาในวันนี้ไม่อาจจะดำเนินกิจการในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไปแล้ว การปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ กลายเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เพื่อยกระดับการศึกษาเข้าสู่ออนไลน์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องไปกับปัจจัยแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไปในวันนี้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของท่าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี ก็ทำได้ดีมาก ๆ ในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ ๆ สมกับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

Read More »

มทร.ธัญบุรี จับมือ สสว. พาผู้ประกอบการเข้าสู่โลก E-Commerce

มทร.ธัญบุรี และ สสว. ร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ภายใต้ ‘โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing’ จัด กิจกรรมอบรมหัวข้อ Advanced Online Advertising มีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจโฆษณาและเข้าถึงลูกค้าบนโลกออนไลน์ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ในระดับสากล

Read More »

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งขนย้ายชิ้นส่วนเครื่องบิน “เส้นทางดอนเมือง-คลองหกธัญบุรี” เริ่ม 26 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งข่าวประชาสัมพันธิ์ เรื่องการขนย้ายชิ้นส่วนอากาศยาน (เครื่องบิน) จากสนามบินดอนเมืองไปยังมหาวิทยาลัยฯ ที่คลองหกธัญบุรี โดยทางมหาวิทยาลัยจะเริ่มมีการขนย้ายภายในวันศุกร์ ที่26 มิ.ย. ช่วงเวลา 23:00 -04:00 น.ที่จะถึงนี้ แผนการขนย้ายชิ้นส่วนอากาศยาน จากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จุดเริ่มต้น และจุดหมายปลายทางชิ้นส่วนอากาศยานจะถูกขนย้ายจากบริเวณพื้นที่ถอดแยก ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และนำออกไปยังมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี โดยผ่านเส้นทางดังต่อไปนี้ 1. ถนนเทวฤทธิ์พันลึก 2. ถนนวิภาวดีรังสิต 3. ถนนพหลโยธินฝั่งขาออกมุ่งหน้ารังสิต 4. ถนนรังสิต-นครนายก การใช้เส้นทางการขนย้าย เริ่มจาก 1. พื้นที่ถอดแยกอากาศยานของบริษัท แอร์บรอน เอวิเอชั่นกรุ๊ป จำกัด ในเขตของการท่าอากาศยานดอนเมือง โดยออกที่ประตูหมายเลข 9 ผ่านช่องทางถนนเทวฤทธิ์พันลึก 2. มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า โดยใช้ช่องทางคู่ขนานด้านในไปตลอดเส้นทางมุ่งหน้าไปยังแยกสุทธิสารซึ่งขบวนจะใช้เป็นจุดกลับรถ 3. จากนั้นจะใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปยังรังสิตโดยใช้ถนนคู่ขนานด้านในไปตลอดเส้นทางจนบรรจบถนนพหลโยธินฝั่งขาออกบริเวณตลาดสี่มุมเมืองมุ่งหน้าไปยังรังสิต 4. จากนั้นจะใช้เส้นทางถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปยังมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อไป เมื่อเดินถึงบริเวณหน้า โรงพยาบาลธัญบุรีขบวนรถจะใช้ถนนเลียดคลองหกเข้าสู่ประตู 2 …

Read More »

มทร.ธัญบุรี ออกแบบ“ประตูตรวจวัดอุณหภูมิ” งบเพียง 30,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดตัว ประตูตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลอัตโนมัติ ผลงานของดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นางสาวสิริวดี กิจจา นายชัยศิริ โพธิ์คำ และ นายชาณุวัฒน์ สัตยาคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ คัดกรองบุคคลหรือผู้ป่วยที่มีไข้สูง ทดแทนบุคลากรประจำจุดคัดกรอง ลดความเสี่ยงให้บุคลากร ซึ่งสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ เผยว่า จากนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาและลดผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  มอบหมายนักศึกษาได้สร้างนวัตกรรมและงานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมนี้เป็นโครงงานโปรเจคของตนเอง เพื่อจบการศึกษาและใช้ตอบโจทย์นวัตกรรมที่สามารถนำมาแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “ประตูตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลอัตโนมัติ” ออกแบบและติดตั้ง เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองบุคคลหรือผู้ป่วยที่มีไข้สูง ทดแทนบุคลากรประจำจุดคัดกรอง ลดความเสี่ยงให้บุคลากร ซึ่งสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้หลักการทำงาน ประตูเปิด-ปิด แบบสวิงเกต เหมือนรถไฟฟ้าที่ใช้กันเป็นประจำ โดยมีเซนเซอร์ 2 ตัว คือ …

Read More »

นวัตกรรมเพื่อชุมชน มทร.ธัญบุรี

นักศึกษารายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน มทร.ธัญบุรี แสดงผลงานคืนชุมชน ประยุกต์องค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม ณ ชุมชนบ้านบึงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต.บึงกาฬสาม จ.ปทุมธานี นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า นวัตกรรมเพื่อชุมชนตอบโจทย์ชุมชน เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขยายรายวิชาและรับนักศึกษาเพิ่มในการเข้ามาเรียนวิชาดังกล่าว ชุมชนเป็นแหล่งในการค้นคว้า เรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้เห็นสภาพชุมชนที่แท้จริง โดยใช้กระบวนการ “ความคิดเชิงนวัตกรรม” คือ นักศึกษาต้อง เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาไปสู่นวัตกรรม ตามความต้องการของชุมชน ด้วยการลงมือทำ และต้องชื่นชมทางด้านคณาจารย์ทีมทำงานจิตอาสา ช่วยด้วยความเต็มใจในการลงชุมชนกับนักศึกษา นอกจากนวัตกรรมเพื่อชุมชน แนวคิดกระบวนการคิดของนักศึกษาเปลี่ยนไป ได้บูรณาการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์องค์ความรู้ต่าง ๆ ปลายทางได้รู้การทำงานเป็นทีม Soft Skill ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทรต่อสังคม นายทองสุข สีลิด กำนันตำบลบึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เล่าว่า …

Read More »