Tag Archives: ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

มทร.ธัญบุรี แถลงผลสำเร็จ โครงการวิจัยดูดซับพื้นที่ฯ สร้างรายได้สู่ชุมชน

ณ ห้อง Ballroom ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรีกับภาคีชุมชน และแถลงผลสำเร็จการดำเนินโครงการนวัตกรรมการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการวิจัยดูดซับพื้นที่ (ทุนวิจัย สกสว.) ภายใต้ “โครงการนวัตกรรมการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี” มีแนวความคิดที่จะศึกษาถึงการนำนวัตกรรมการตลาด มาหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของชุมชน เพื่อให้สามารถจำหน่ายและก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี โดยคณะผู้วิจัยเลือกทำการศึกษาคือชุมชน 3 ชุมชนที่มีศักยภาพ ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่ “บันตัน” 2. ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไผ่เขียว ผลิตหน่อไม้ต้ม 3. ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไผ่ตำบลทุ่งโพธิ์ ผลิตหน่อไม้ดองน้ำมะพร้าว (ต่อยอดจากงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์) ผู้ปลูกไผ่ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยเมื่อปี 2561 …

Read More »

มทร.ธัญบุรี จับมือ สสว. พาผู้ประกอบการเข้าสู่โลก E-Commerce

มทร.ธัญบุรี และ สสว. ร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ภายใต้ ‘โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing’ จัด กิจกรรมอบรมหัวข้อ Advanced Online Advertising มีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจโฆษณาและเข้าถึงลูกค้าบนโลกออนไลน์ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ในระดับสากล

Read More »

สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธออนไลน์ เอสเอ็มอีภาคกลาง

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธเครื่องมือออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ‘ภาคกลาง’ ตั้งเป้ากว่า 2,000 ราย นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในการผลักดันผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกรุงเทพและภาคกลาง จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ซึ่งได้รวม SME ในเขตพื้นที่กรุงเทพและภาคกลางตอนบน จำนวนกว่า 2,000 ราย เข้าสู่ตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ   ชื่อดังทั้งของไทยและสากล ผอ.สสว. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง …

Read More »

อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ มทร.ธัญบุรี

  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ทีมวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล (COE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับบริษัทแก้วกานดา จำกัด ทำการพัฒนาอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ตัวอุโมงค์ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทาน สามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นละอองฝอย ฆ่าเชื้อเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ได้ครอบคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้าโดยใช้เวลาเพียง 6 วินาที ต่อคน ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นวิลแชร์ก็สามารถเข้าใช้งานอุโมงค์ได้ ใช้เซ็นซอร์สั่งงานแบบอัตโนมัติ และมีระบบควบคุมการทำงาน รองรับการใช้งานในปริมาณมากได้ถึงวันละ 5,000 – 7,000 คน โดยใช้น้ำยาเพียง 2 ลิตร ซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อถูกพัฒนาโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล (COE) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ผ่านการรับรองนำมาใช้กับอุโมงค์ โดยผลงานดังกล่าวเหมาะที่จะนำไปติดตั้งใช้งานในโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา งานนิทรรศการที่มีคนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น ซึ่งทีมวิจัยของคณะฯ …

Read More »

มทร.ธัญบุรี พร้อมก้าวสู่เป้าหมายมหาวิทยาลัยระดับโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด วางแผนขับเคลื่อน RMUTT สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

Read More »

มทร.ธัญบุรี พร้อมก้าวสู่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยระดับโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) บนหลักไมล์ที่ 45 ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี วางแผนขับเคลื่อน RMUTT ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

Read More »