Tag Archives: กองทุนรวม

คนไทยซื้อกองทุนรวมเพิ่ม 1.2 ล้านบัญชี Gen Y แชมป์จำนวนผู้ลงทุนเติบโตมากที่สุดในช่วง 7 ปี ด้าน Baby Boomer ลงทุนลดลงทุกปี!!

คนไทยซื้อกองทุนรวมเพิ่ม 1.2 ล้านบัญชี Gen Y แชมป์จำนวนผู้ลงทุนเติบโตมากที่สุดในช่วง 7 ปี ด้าน Baby Boomer ลงทุนลดลงทุกปี!!

Read More »

Wealth Management ‘ttb smart port’ ปั้นผลิตภัณฑ์-บริการเหนือระดับ

ttb_WEB - Trend - Welth

ไขกุญแจความสำเร็จธุรกิจ Wealth management ‘ttb smart port’ ของทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ด้วยการเป็นที่ปรึกษานำเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์ ที่ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงครบมิติ ในภาพรวมของ Wealth Management ประเทศไทย ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต แม้ช่วงที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความท้าทาย นอกจากการระบาดของ COVID-19 ก็ต้องบอกว่า คู่แข่งทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศต่างช่วงชิงเค้กก้อนโตชิ้นนี้ ซึ่งสำหรับ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) มีความเชี่ยวชาญและรู้ลึกในตลาดการเงินการลงทุน ทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นในตลาดที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลายมิติ จากการเปิดเผยของคุณกิดาการ ชัฏสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ที่บอกว่า ธนาคารได้พัฒนา “ttb smart port” รูปแบบใหม่ ซึ่งพัฒนามาจาก TMB Smart Port พอร์ตการลงทุนที่ได้รับผลตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยมีการยกระดับการลงทุนขึ้นไปอีกขั้น ด้วยพอร์ตการลงทุนที่ง่าย สะดวก …

Read More »