Home / HAPPENING / เธอคือภาพลักษณ์ของ มฉก. ต้อนรับน้องใหม่ปี’62

เธอคือภาพลักษณ์ของ มฉก. ต้อนรับน้องใหม่ปี’62

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแสดง ละครเวที เรื่อง “เธอคือภาพลักษณ์ของ มฉก .” แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มเข้าจนจบการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ อาทิ มารยาทในห้องเรียน ชีวิตเด็กหอ หาความรู้นอกห้องเรียน หรือใช้จักรยาน เพื่อสุขภาพและลดมลภาวะ เป็นต้น ซึ่งนักแสดงทั้งหมดเป็นรุ่นพี่จากคณะต่าง ๆ
ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม มฉก. บางพลี เมื่อเร็ว ๆ นี้