FWD@2x

Easy E-CANCER มิติใหม่ของกรมธรรม์ประกันมะเร็ง ออนไลน์

จุดเด่นของประกันมะเร็งออนไลน์ FWD Easy E-CANCER คือ ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการตรวจสุขภาพ และรับความคุ้มครองภายใน 5 นาที ซึ่งระบบจะคำนวณเบี้ยประกันอัตโนมัติตามแพ็กเกจที่เลือกไว้

เคล็ดลับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ FWD Easy E-CANCER คุณอาร์จัน เวส ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวกับ Business+ ถึงกลยุทธ์และแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ FWD Easy E-CANCER เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ว่า

“เราตระหนักถึงอัตราความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งในกลุ่มผู้หญิงและผู้ชาย จากสถิติโรคมะเร็งของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (1) พบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่พบในผู้หญิงที่มีช่วงอายุ 30-39 ปี เพิ่มขึ้นกว่า 223% ในขณะที่ผู้ชายที่มีช่วงอายุ 40-49 ปี มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 195% จากสถิติข้างต้นประกอบกับแนวคิดที่เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก (Customer-led) เราจึงออกแบบประกันมะเร็งออนไลน์ FWD Easy E-CANCER ให้ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

แน่นอนว่า FWD ประกันชีวิต เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ (Customer experience) ที่สะดวก รวดเร็ว และไร้รอยต่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจตลอด Customer Journey ตั้งแต่ต้นจนจบ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต

หากมองในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของการระบาดไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ ผู้บริโภคจึงมองหาการบริการรูปแบบดิจิทัลที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย (user-friendly) เหมาะกับวิถีชีวิตแบบใหม่

ด้วยเหตุนี้ นอกจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคแล้ว ผลิตภัณฑ์ FWD Easy E-CANCER ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ iFWD อย่างต่อเนื่อง

ยกตัวอย่างเช่น เราเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างตรงไปตรงมา หรือการที่ลูกค้าสามารถเซฟหน้า Application Form ล่าสุดที่ทำให้ลูกค้าไม่ต้องกลับมากรอกรายละเอียดใหม่เมื่อกลับมาเพื่อทำรายการต่อ เป็นต้น

fwd-E-Cancer-ads

สำหรับจุดเด่นของ FWD Easy E-CANCER คุณอาร์จัน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด้วยการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ประกันมะเร็งออนไลน์ FWD Easy E-CANCER จึงมีจุดเด่นตรงที่ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการตรวจสุขภาพ โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนประกันนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าของเราเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นประจำมากขึ้น เพราะแผนประกันเดียวคุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็ง “ทุกชนิด ทุกระยะ” ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่มะเร็งจะลุกลามไปสู่ระยะที่ร้ายแรง

ทั้งนี้ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ประกันมะเร็งออนไลน์ FWD Easy E-CANCER ประกอบด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิเช่น

  1. คุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็ง “ทุกชนิด ทุกระยะ” ซึ่งถ้าตรวจเจอ รับเงินก้อนสูงสุดถึง 1 ล้านบาท แม้จะเป็นระยะเริ่มต้น รับความคุ้มครองทันทีตั้งแต่ 200,000-1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกซื้อ โดยลูกค้าซื้อง่าย ผ่านแพลตฟอร์ม iFWD
  1. รับความคุ้มครองภายใน 5 นาที ระบบจะคำนวณเบี้ยประกันอัตโนมัติตามแพ็กเกจที่เลือกไว้และแผนประกันจะได้รับการอนุมัติทันทีผ่านทางออนไลน์หลังจากชำระเงิน
  1. คุ้มครอง 5 ปี จ่ายเบี้ยประกันคงที่ ตามค่าเบี้ยอายุแรกเข้า และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ FWD Easy E-CANCER คุณอาร์จัน มองถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเน้นที่กลุ่มอายุ 30-50 ปี เป็นหลัก เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการอันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะหากอ้างอิงจากสถิติทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (2) พบว่า ผู้หญิงที่เข้าสู่ช่วงอายุ 30-39 ปี มีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 223% ในขณะที่ผู้ชายมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า 195% ในกลุ่มช่วงอายุ 40-49 ปี และจำนวนผู้ป่วยยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

และเมื่อเราถามถึงแผนงานหรือกลยุทธ์ต่อไปของ FWD สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันออนไลน์ คุณอาร์จัน เน้นย้ำว่า “นับจากนี้ FWD ประกันชีวิต ยังคงเดินหน้านำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการให้แก่ลูกค้าของเรา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการ “เปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต”

โดยเรามุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถช่วยดูแลลูกค้าของเราได้ในทุก ๆ ด้านของชีวิต เพราะเราอยากให้ FWD ประกันชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคนไทย ให้ลูกค้าของเราได้อุ่นใจและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุก ๆ วัน”

จากผลงานที่โดดเด่นที่ระบุมาข้างต้น ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ FWD Easy E-CANCER ได้รับรางวัล Business Plus Product Innovation Awards 2021 ประเภทผลิตภัณฑ์ประกันมะเร็งออนไลน์ สองปีซ้อน

อ้างอิงข้อมูล
(1) อ้างอิงจากสถิติทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
(2) สถิติทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข