AEC Move

AEC Move

ฝ่าวิกฤตแรงงาน

แน่นอนว่าหลังจากเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) จะช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจแล้ว แต่ด้วยความแตกต่างทางเศรษฐกิจของสมาชิกย่อมก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีประสิทธิภาพไปสู่ค่าจ้างที่ดีกว่า   นี่เป็นประเด็นท้าทายที่ภาครัฐและผู้ประกอบการจะต้องหาทางรับมืออย่างเร่งด่วน

Read More »

Zenya ขอเติบใหญ่ใน CLMC

CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) อาจเป็นเป้าหมายเจาะตลาดของนักธุรกิจไทย แต่สำหรับบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชาเขียวพร้อมดื่มแบรนด์ Zenya (เซนย่า) กลับมองไปตลาดที่ใหญ่กว่า นั่นคือ CLMC (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และจีน)  

Read More »

ซิมโฟนี่ เบนเข็มตลาดต่างประเทศ

โครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ (MCT Submarine Cable System) ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประเทศ มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์ นอกจากจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอนาคตสำคัญของกัมพูชา นี่ยังเป็นจุดเริ่มสำคัญของ Symphony Communication ในการทดแทนรายได้จากต่างประเทศเข้ามาในอนาคต

Read More »

ปัญหาเรื้อรัง การค้า การลงทุน ชายแดนไทย-สปป.ลาว

เสน่ห์การลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV คือมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกัน และนั่นทำให้เกิดภาพเชื่อมโยงผ่านการค้าชายแดน ซึ่งเป็นอีกระบบที่ส่งเสริมการค้าทางอ้อม จนนำไปสู่เม็ดเงินขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือสปป.ลาว ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยยาวที่สุด บวกกับทรัพยากรที่ยังสมบูรณ์ และนโยบายเปิดประเทศ จนกลายเป็นแรงดึงดูดสำคัญให้สปป.ลาว มีความโดดเด่นมากแห่งหนึ่ง

Read More »