Home / MANAGEMENT & STRATEGIES / ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa วิถีสร้างคนดิจิทัลของพฤกษา

ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa วิถีสร้างคนดิจิทัลของพฤกษา

เพราะตระหนักว่า เทคโนโลยีมีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้รวดเร็วไม่แพ้กับการมีคนหรือพนักงานที่ครบเครื่อง ดังนั้น บมจ.พฤกษา จัดตั้งโครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa” หวังถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับนักเรียนจบไปเป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป


ในฐานะประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงเป้าหมายของการจัดโครงการนี้ว่า “เราอยากจะพัฒนาคุณครูอาชีวะให้มีศักยภาพ มีความสามารถในเชิงปฏิบัติและในเชิงสอดคล้องกับพัฒนาประเทศ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ตามมา เมื่อเราพัฒนาคุณครูอาชีวะ เราก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูอาชีวะจะช่วยไปพัฒนาเด็กให้มีความสามารถ มีศักยภาพในเชิงปฏิบัติแล้วก็สามารถในการดำเนินงานทำตามธุรกิจใหม่ ๆ ในยุค 4.0 นี้ได้


ถ้าคุณครูเก่ง เด็กก็จะเก่งด้วย เพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณครูอาชีวะก็จะเป็นจุดสำคัญในการที่จะปรับเปลี่ยนความสามารถศักยภาพของคุณครูให้มีศักยภาพสูงมากยิ่งขึ้น คุณครูสามารถนำไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น เมื่อเด็ก ๆ เก่งมากขึ้น ผู้ประกอบการก็จะรับเด็กเข้ามาทำงาน ซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับสิ่งที่เขาดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสุดท้ายประเทศชาติเราก็สามารถพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของประเทศที่จะเติบโตในวันข้างหน้าด้วย”

 


ขณะที่ สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือของโครงการในครั้งนี้ว่า เพื่อส่งมอบบ้านคุณภาพให้กับคนไทยควบคู่ไปกับพันธกิจในการใส่ใจสังคม หลายปีที่ผ่านมาพฤกษาฯ ได้สนับสนุนเรื่องการศึกษาให้นักศึกษาจากทั่วประเทศ รวมถึงต่างประเทศมาดูงานที่โรงงานพรีคาสท์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเป็นระยะเวลาหลายปี โดยปีนี้บริษัทฯ ได้ยกระดับในการที่จะติดอาวุธให้กับคุณครูอาชีวะ เพื่อที่จะสร้างคุณครูให้เก่งขึ้น และคุณครูจะได้นำไปต่อยอดในการที่จะสอนนักศึกษาและเด็กอาชีวะในประเทศ ให้ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้แล้วก็อาชีพในการดูแลเรื่องการก่อสร้างให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น จากความเชี่ยวชาญ จากเทคโนโลยี และจากประสบการณ์ของพฤกษา ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านวงการเรียลเอสเตท”

“พฤกษาเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านก่อสร้างของประเทศไทย เราจึงเชื่อมั่นว่าการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำจริงในการก่อสร้างให้กับคุณครู เป็นการติดอาวุธให้กับคุณครูสามารถที่จะยกระดับและสร้างอิมแพคให้กับนักเรียนอาชีวะทั่วประเทศได้ โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพฤกษาที่จะช่วยยกระดับบุคลากรทางด้านวงการก่อสร้างให้ได้มีมาตรฐานในระดับสากล และยกระดับประเทศชาติให้มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคได้” สุพัตรา กล่าว


สำหรับโครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa” เป็นหนึ่งในโครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ (Pruksa Sustainability Development) ในด้าน Heart to Society ที่พฤกษาใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดีกับผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม โดยโครงการนี้ถือเป็นการจุดประกายให้กับครูอาชีวะได้พัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อคุณครูจะได้ส่งต่อประสบการณ์ที่ดีไปยังนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และจบออกไปเป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป