Home / HAPPENING / TedFund แจกทุนยุวชนไทยสู้ภัยโควิด 1.5ลบ.พัฒนาบ้านเกิดหมดเขต31ส.ค.นี้

TedFund แจกทุนยุวชนไทยสู้ภัยโควิด 1.5ลบ.พัฒนาบ้านเกิดหมดเขต31ส.ค.นี้

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ แจกทุนให้ยุวชนอาสา 5 โครงการ พร้อมรับสมัครนิสิต-นักศึกษา-บัณฑิตใหม่ รับทุนพัฒนาบ้านเกิดสูงสุดทุนละ 1.5 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Ted Fund) เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย Ted Fund หน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)  ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ ได้จัดกิจกรรม Pitching ในรูปแบบ Social Distancing เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ เพื่อเข้ารับการสนับสนุนทุนในโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในบ้านเกิดของตัวเอง โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเกือบ 20 โครงการ ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ต่อยอดไอเดียมาจากการลงพื้นที่ ทำให้เข้าใจความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นำไปสู่การคิดค้นเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมที่เหมาะสม สำหรับต่อยอดโครงการออกไปสู่เชิงพาณิชย์ และผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการละ 100,000 บาท รวมทั้งได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมการบ่มเพาะความรู้ในเรื่องการวางแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาเป็น Startup ที่มีศักยภาพจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวม 5 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่ร่วมกับกังหันทุ่นลอยในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,
  2. โครงการพริกพีค พริกทอดกรอบสมุนไพร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  3. โครงการเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระดับครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  4. โครงการการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  5. โครงการการวางแผนธุรกิจระบบเกษตรอัจฉริยะด้วยแพลตฟอร์มยุวสมาร์ทฟาร์ม จากมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นอกจากนี้กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ ที่ประกอบไปด้วยจิ๊กซอว์ใหญ่ 3 โครงการ คือ 1.โครงการยุวชนอาสา 2.โครงการบัณฑิตอาสา และ 3 .โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) กำลังเปิดรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี เข้าร่วมโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” โดยจะมีทุนสนับสนุนให้ทุนละ 100,000 บาท และโปรแกรม “การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-seed)” มีทุนสนับสนุนให้ทุนละ 500,000-1,500,000 บาท ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563  โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.tedfund.go.th  หรือ โทร 02 333 3700 ต่อ 4072