ตามรอยความสำเร็จ Tasty Catering Inc.

Tim Thomas ทายาทธุรกิจชื่อดังจากชิคาโก เมื่อต้องเข้ามาช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัว เขาบอกว่า จะไม่ทำงานที่นี่อีกต่อไป หากทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับกิจการร้านอาหารจานด่วน (Fast Food Restaurant)

โดยให้เหตุผลว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ในรุ่นพ่อ (ยุคบุกเบิก) แม้จะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ต่างเกษียณอายุไปเกือบหมดแล้ว ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เป็นคนหนุ่มสาว หันมาใส่ใจกับสุขภาพและเน้นการทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น

เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต Tom Thomas ผู้ก่อตั้งร้าน Tasty ร่วมกับพี่น้องได้แก่ Larry และ Kevin Walter จึงเปลี่ยนแปลงร้านอาหารจานด่วน มาเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

ที่สำคัญองค์กรนี้ สามารถบริหารจัดการและสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กรสูงแห่งหนึ่ง

เพื่อยืนยันคำตอบข้างต้น ขอยกตัวอย่างให้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างขององค์กร SMEs ที่ HR และผู้บริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเก่งเป็นอย่างดี จนมีอัตราการลาออกน้อยมากคือไม่ถึง 1% อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น Best Place to Work ในนครชิคาโก องค์กรที่ว่านี้คือ Tasty Catering Inc.

 Tasty Catering ก่อตั้งในปีค.ศ.1989 โดยพี่น้อง 3 คนได้แก่ Thomas หรือ Tom, Larry และ Kevin Walter ซึ่งในยุคแรกๆ ธุรกิจนี้เป็นเพียงร้านอาหารจานด่วน (Fast Food Restaurant) ที่ดูแลโดยสมาชิกของครอบครัว

ต่อมาในปี 2005 Tim ซึ่งเป็นลูกชายของ Tom ซึ่งกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาได้บอกกับ Tom ว่า เขาจะไม่ทำงานที่นี่อีกต่อไป หากทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับกิจการของครอบครัว พร้อมทั้งนำเสนอแผนในการขยายธุรกิจของครอบครัวให้ Tom พิจารณา

Tim เสนอแนะให้ Tom ปิดร้านอาหารจานด่วนทั้งหมด แล้วหันไปทำธุรกิจด้านการจัดเลี้ยงหรือ Catering แทน เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต (Tim ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจในการขยายธุรกิจจากหนังสือชื่อ Good to Great ซึ่งต่อมากลายเป็นหนังสือที่ Tom กำหนดให้พนักงานทุกคนที่ทำงานกับ Tasty Catering ต้องอ่าน)

ข้อเสนอของ Tim ทำให้ Tom เริ่มตระหนักและหันมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสังคม ซึ่งในที่สุดก็ยอมรับว่า ความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงไปมาก กล่าวคือ การรักษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลสุขภาพ เริ่มกลายเป็นกระแสหลักที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก

นอกจากนี้ ลูกค้าของเขาส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารขององค์กรที่เคยใช้บริการสั่งอาหารจากร้านของเขาต่างเกษียณอายุไปเกือบหมดแล้ว ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เป็นคนหนุ่มสาวก็หันมาใส่ใจกับสุขภาพและเน้นการทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น และเห็นว่า อาหารจานด่วนเป็นอาหารขยะที่ให้คุณค่าทางโภชนาการน้อย และทำลายสุขภาพของผู้บริโภค และในที่สุด Tom จึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงธุรกิจตามคำแนะนำของบุตรชาย

Tasty Catering จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเต็มตัวในเดือนมีนาคม 2005 โดย Tom รับพนักงานใหม่มากขึ้น และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและค่านิยมขององค์กรใหม่ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคิดค้นเมนูอาหารมากมายปลอดภัยต่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพ ซึ่งทำให้ Tasty Catering สามารถทำยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 27% ในปี 2007 …

ผู้เขียน : กัญญา รัศมีธรรมโชติ Sukanya.hrm@gmail.com และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 —– ติดตามบทความทั้งหมดได้ที่ นิตยสาร Business+ February 2015 Issue 311 —-